Uchwała Nr 19/2008

Uchwała Nr 19/2008

 

Senatu Uniwersytetu  Humanistyczno -Przyrodniczego  Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia  27 marca 2008 roku

 

 

w sprawie opinii o kandydatach do nagrody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego 

 

           Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz.1385 z późn. zm.); §66 ust. 2 pkt 21 Uniwersytetu  Humanistyczno -Przyrodniczego  Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1

 

Senat wyraża pozytywną opinię o  następujących  kandydatach do nagrody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego :

  1. prof. zw. dr hab. Tomasz Mielczarek
  2. dr hab. Krzysztof Bracha,
  3. dr Anna Dybała.

 

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Pobierz uchwałę w formacie PDF

 Uchwała Nr 19/2008


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka