Uchwała Nr 13/2008

Uchwała Nr 13/2008

 

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia   28 lutego  2008 roku

 

w sprawie ustalenia liczby prodziekanów w poszczególnych wydziałach

na kadencję 2008-2012

 

 

           Na podstawie § 94  ust. 2 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się liczbę prodziekanów w poszczególnych wydziałach na kadencję 2008-2012:

 

1)      Wydział Humanistyczny – 2 prodziekanów,

2)      Wydział Matematyczno-Przyrodniczy– 3 prodziekanów,

3)      Wydział Nauk o Zdrowiu – 3 prodziekanów,

4)      Wydział Pedagogiczny i Artystyczny   3 prodziekanów,

5)      Wydział Zarządzania i Administracji– 3 prodziekanów,

6)      Wydział Filologiczno –Historyczny – 2 prodziekanów,

7)      Wydział Nauk Społecznych – 3 prodziekanów.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi  w życie z dniem podjęciem. 

 

 

Pobierz uchwałę w formacie PDF

 Uchwała Nr 13/2008


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka