Uchwała Nr 8/2008

Uchwała Nr 8/2008

 

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia   31 stycznia 2008 roku

w sprawie uczczenia pamięci Profesora Waldemara Dutkiewicza

 

Na podstawie art. 62 ust. 1  pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym   (Dz.U. Nr  164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 66 ust. 2 pkt 21) Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach,

Senat uznając wybitne zasługi dla Uczelni zmarłego Profesora Waldemara Dutkiewicza, wybitnego naukowca, nauczyciela i organizatora oraz  wyrażając głęboki szacunek społeczności  akademickiej  uchwala, co następuje:

§ 1

Nadaje się sali posiedzeń Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu  w budynku  przy Al. IX Wieków Kielc 19  w Kielcach imię  Profesora Waldemara Dutkiewicza.

§ 2

Senat wyraża zgodę na umieszczenie tablicy upamiętniającej  osobę  Profesora  Waldemara Dutkiewicza przy wejściu do  sali, o której mowa w§ 1. 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Pobierz uchwałę w formacie PDF

 Uchwała Nr 8/2008


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka