Uchwała Nr 5/2008

Uchwała Nr 5/2008

 

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia  31 stycznia 2008 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągniecie kredytu inwestycyjnego

 

           Na podstawie art. 62 ust. 2 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz.1385 z późn. zm.); §66 ust. 2 pkt 4 pkt a Statutu Akademii Świętokrzyskiej im Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§1

 

1.    Senat wyraża zgodę na zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego do wysokości 9 milionów złotych, będącego uzupełnieniem środków własnych Uczelni, przeznaczonym na sfinansowanie projektów budowlanych i dokumentacji technicznych:

1) w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej:

a)         Centrum Języków Obcych,

b)         Biblioteki Głównej,

c)         Rektoratu z Centrum Konferencyjnym Centrum Kształcenia Ustawicznego,

d)         budynku „G” Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego,

e)         modernizacji budynku „A” i „F” Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego,

2)  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego:

a)      Uniwersyteckiego Centrum Edukacji Artystycznej i Kulturalnej,

b)      Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu,

3)  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowisko:

a)         budynku Wydziału Nauk o Zdrowiu,

b)         adaptacji pomieszczeń budynku Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego,

2.    Uruchomienie  kredytu inwestycyjnego, o którym mowa w ust. 1 jest niezależne od umieszczania poszczególnych inwestycji  w indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych.

 

§2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Pobierz uchwałę w formacie PDF

 Uchwała Nr 5/2008


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka