A A A
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka

Uchwała nr 79/2007

Uchwała Nr 79/2007

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  29 listopada 2007  roku

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Senatu


 Na podstawie § 126 ust. 1 pkt.1 i ust. 5 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:


§1

Senat stwierdza wygaśnięcie mandatu  członka Senatu dra Zdobysława Kuleszyńskiego z dniem 31 października 2007 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 


Pobierz uchwałę w formacie PDF

 79 - uchwała wyg. mand. senat. 07.pdf