A A A
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka

Uchwała nr 67/2007

Uchwała Nr 67/2007

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  25 października 2007  roku

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów członków Senatu


 Na podstawie § 126 ust. 1 pkt.1 i ust. 5 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

§1

Senat stwierdza wygaśnięcie mandatów   członków Senatu:
1. Adama Rozborskiego,
2. Andrzeja Kusiaka

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Pobierz uchwałę w formacie PDF

 67 - uchwała wyg. mand. senat. 07.pdf