A A A
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka

Uchwała nr 71/2007

Uchwała Nr 71/2007

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 25 października 2007 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy  konsorcjum z Politechniką Świętokrzyską w Kielcach 


Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 66 ust. 2 pkt. 8) Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:


§1

Senat wyraża zgodę na zawarcie przez rektora w imieniu Uczelni umowy konsorcjum z Politechniką Świętokrzyską w Kielcach w celu realizacji przedsięwzięcia polegającego na wspólnym realizowaniu projektu pod nazwą „Rozwój bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu Świętokrzyskiego” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Pobierz uchwałę w formacie PDF

 71- uchwała zgoda na konsorcjum Politechnika.pdf