Zarządzenie Nr 42/2007

Zarządzenie Nr 42 /2007

Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 1 października 2007 roku

zmieniające zarządzenie nr 11/2007 rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Zarządzania i Administracji

Na podstawie § 14 ust. 7 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

§1

W §3 ust. l zarządzenia nr 11/2007 rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Zarządzania i Administracji dodaje się punkt 10 w następującym brzmieniu:

" 10) Zakład Polityki Społecznej".

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz

 


Pobierz zarządzenie w formacie PDF


  42- zarz. zm. zarz. 11_2007 str. Wydz. Zarz..pdf


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka