Zarządzenie Nr 35/2007

Zarządzenie Nr 35 /2007


Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  3 września 2007 roku


w sprawie zasad rachunkowości w Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

            
  Na podstawie art. 4 ust. 1 i 3 pkt 1 i art. 10  ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości  (Dz. U. z 2002r. nr 76, poz. 694 ze zm.), oraz art. 66 ust. 2 pkt 4  ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) i § 86 ust. 2 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach,  zarządza się co następuje:

§1


1. Przyjmuje się zasady rachunkowości w Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.
2. Zasady rachunkowości zawiera  załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz

 

 

Pobierz zarządzenie w formacie PDF


  35- zarz._zasady_rachun..pdf

 

Pobierz załącznik do zarządzenia w formacie PDF


  35- zarz._zasady_rachunkowości załącznik.pdf


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka