Uchwała nr 51/2007

Uchwała Nr 51/2007

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach


z dnia  28 czerwca 2007 roku


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rektora z działalności Uczelni w 2006 roku

 Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym  (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.), uchwala się co następuje:


§1

Zatwierdza się sprawozdanie rektora z działalności Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach  za 2006 rok, stanowiące załącznik do uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pobierz uchwałę w formacie PDF

  51 - uchwała - spr. rektora.pdf


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka