A A A
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka

Uchwała nr 44/2007

Uchwała  Nr   44/2007

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 z dnia  31 maja 2007 roku

w sprawie uzupełnienia składu Senackiej  Komisji Rozwoju, Budżetu i Finansów


       Na podstawie § 81 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

§1

Senat Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach w wyniku wyboru powołuje w skład   Senackiej Komisji Rozwoju, Budżetu i Finansów:

1. prof. dr. hab. Stanisława Głuszka
2. Marcina Kmieciaka


§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Pobierz uchwałę w formacie PDF

  44- uchwała uzup.Kom. Bud.pdf