A A A
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka

Uchwała nr 27/2007

Uchwała Nr  27/2007

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  26 kwietnia  2007  roku


w sprawie stwierdzenia  wygaśnięcia mandatów  członka  Senatu


Na podstawie § 126  ust. 4 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

§1

W związku z odwołaniem z funkcji prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Andrzeja Bogaja, Senat stwierdza wygaśnięcie jego mandatu członka  Senatu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.


 

Pobierz uchwałę w formacie PDF

 27- uchwała wygaśn. mand. prorektora.pdf