Zarządzenie Nr 15/2007

Zarządzenie Nr 15 /2007

Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 10 maja 2007 roku

w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

 Na podstawie § 168 ust. 4 i 5  Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się co następuje:


§ 1.

Powołuje się Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną dla przeprowadzenia naboru kandydatów na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2007/2008, w następującym składzie:
1. prof. AŚ, dr hab. Jacek Semaniak – przewodniczący komisji,
2. mgr Agnieszka Świerczek – sekretarz komisji,
3. prof. AŚ, dr hab. Marek Przeniosło
4. dr Maria Materny
5. dr Leszek Nowak
6. prof. dr hab. Zdzisław Ratajek
7. dr Marcin Szplit
8. prof. AŚ, dr hab. Zygmunt Matuszak
9. prof. AŚ, dr hab. Sławomir Juszczyk
10. Łukasz Hylewski 
11. Magda Maligłówka
12. Michał Żuber


§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz

 


Pobierz zarządzenie w formacie PDF

 15- UKR 2007_2008.pdfKilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka