Wybór programu studiów

Forma studiów

Typ studiów


Informacje o programie studiów

Wydział Pedagogiczny i Artystyczny » Pedagogika, pierwszego stopnia, niestacjonarne

Lp. Czas trwania Studia Specjalności Polecenie
1 2007/2008 do 2010/2011 Pedagogika, pierwszego stopnia, niestacjonarne
Uzyskiwany tytuł: licencjat
Liczba lat studiów: 3
-edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego
-edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną
-rewalidacja z terapią pedagogiczną
pokaż przedmioty
2 2007/2008 do 2010/2011 Pedagogika, pierwszego stopnia, niestacjonarne
Uzyskiwany tytuł: licencjat
Liczba lat studiów: 3
-pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i pracy socjalnej
-resocjalizacja i profilaktyka społeczna
pokaż przedmioty
3 2008/2009 do 2011/2012 Pedagogika, pierwszego stopnia, niestacjonarne
Uzyskiwany tytuł: licencjat
Liczba lat studiów: 3
-pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
-pedagogika pracy z doradztwem zawodowym
-resocjalizacja i profilaktyka społeczna
pokaż przedmioty
4 2008/2009 do 2011/2012 Pedagogika, pierwszego stopnia, niestacjonarne
Uzyskiwany tytuł: licencjat
Liczba lat studiów: 3
-edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego
-edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną
-pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
-resocjalizacja i profilaktyka społeczna
pokaż przedmioty
5 2010/2011 do 2013/2014 Pedagogika, pierwszego stopnia, niestacjonarne
Uzyskiwany tytuł: licencjat
Liczba lat studiów: 3
-psychopedagogika opiekuńczo-terapeutyczna
pokaż przedmioty