Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Administracja centralna UJK

Sekretariat Rektora
mgr Anna Kacprzak (pok. 37)
48 41 349 72 00
48 41 349 72 01
Sekretariat Prorektora ds. Rozwoju i Finansów 
Sekretariat Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia
mgr Anita Wrona (pok. 35)
48 41 349 72 06


Sekretariat Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
mgr Magdalena Antoniak (pok. 38)
48 41 349 72 04
Sekretarz Rektora
mgr Maciej Łagan (pok. 40)
48 41 349 72 84
Sekretariat Kanclerza
Sabina Pańszczyk (pok. 5)
48 41 349 72 10
48 41 349 72 11
Kanclerz
dr Aleksandra Pisarska (pok. 5)
48 41 349 72 10
Zastępca Kanclerza ds. Finansowych - Kwestor
mgr Małgorzata Tomasik  (pok. 27a)
48 41 349 72 54
Zastępca Kwestora ds. Rachunkowości i Finansów
mgr Monika Paluch (pok. 30)
48 41 349 73 43
Zastępca Kwestora ds. Kontrolingu
mgr Tomasz Czajewicz (pok. 27)
48 41 349 73 36
Rzecznik prasowy
mgr Piotr Burda (pok. 19)
48 41 349 72 35

Inspektor ochrony danych
Audytor wewnętrzny
Biuro Promocji i Informacji
Biuro Organizacyjno - Prawne
Dział Administracyjno-Gospodarczy
  • Kancelaria ogólna
    Tel.: 48 41 349-72-94
  • Informacja o numerach
    Tel.: 48 41 349-73-30
Dział Finansowy
Dział Funduszy Europejskich
Dział Infrastruktury Medycznej
Dział Innowacji i Transferu Technologii
Dział Kadr
Dział Księgowości
Dział Nauczania
Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą
Dział Płac
Dział Spraw Studenckich
Dział Techniczno - Budowlany
Dział Transportu i Zaopatrzenia
Dział Zabezpieczenia Informatycznego
  • Problemy z pocztą elektroniczną prosimy zgłaszać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 pod numerem: 48 41 349 62 05 
  • Awarie sieci uczelnianej (brak dostępu do Internetu) prosimy zgłaszać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 pod numerem: 48 41 349 62 08 
  • Awarie Sieci Komputerowej Miasteczka Akademickiego prosimy zgłaszać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 pod numerem: 48 41 349 73 66
Dział Zamówień Publicznych
Główny Specjalista ds. Socjalnych Pracowników
Pełnomocnik Rektora ds. Informacji Niejawnych
Radcy Prawni
Samodzielne Stanowisko ds. Planowania i Analiz
Sekcja Inwentaryzacji
Sekcja ds. bhp i p.poż.
Stanowisko ds. Obronnych
Stanowisko ds. Studenckich Praktyk Zawodowych

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka