Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Administracja centralna UJK

 

Z uwagi na zmiany struktury Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach trwa aktualizacja danych. Szczegółowe dane kontaktowe zostaną podane w terminie późniejszym.

 

 

 • Rektor
  • prof. zw. dr hab. Jacek Semaniak
  • Żeromskiego 5, Kielce
  • 48 41 349 72 00
  • rektor@ujk.edu.pl
 • Kancelarz
  • dr Aleksandra Pisarska
  • Żeromskiego 5, Kielce
  • 48 41 349 72 10
  • kanclerz@ujk.edu.pl
 • Z-ca Kanclerza ds. zarządzania nieruchomościami
  • mgr Monika Pożoga
  • Żeromskiego 5 pok. 4, Kielce
  • 48 41 349 72 82
  • monika.pozoga@ujk.edu.pl
 • Z-ca Kanclerza ds. filii w Pitrokowie Trybunalskimi
  • mgr Rafał Strojny
  • 44 732 74 08
  • ul. J. Słowackiego 114/118, 97-300 Piotrków Tryb.
 • Kwestor
  • mgr Małgorzata Tomasik
  • Żeromskiego 5, Kielce
  • 48 41 349 72 54
  • kwestor@ujk.edu.pl
 • Biuro Rektora
  • mgr Anna Kacprzak - dyrektor biura
  • Żeromskiego 5 pok.112, Kielce
  • 48 41 349 72 01
  • anna.kacprzak@ujk.edu.pl
  • Sekretariat Rektora
   • mgr Katrzyna Markowska
   • Żeromskiego 5 pok.115, Kielce
   • 48 41 349 72 00
   • rektor@ujk.edu.pl
   • katarzyna.markowska@ujk.edu.pl
  • Sekretariat Prorektora ds. Nauki
   • Agnieszka Walas
   • Żeromskiego 5 pok.116, Kielce
   • 48 41 349 72 04
   • agnieszka.walas@ujk.edu.pl
  • Sekretariat Prorektora ds. Rozwoju i Finansów
   Sekretariat Prorektora ds. Kształcenia
   • mgr Anita Wrona
   • Żeromskiego 5 pok.111, Kielce
   • 48 41 349 72 06
   • anita.wrona@ujk.edu.pl
  • Sekretariat Prorektora ds. Medyczynych
   • mgr Anna Kamińska
   • 48 41 349 69 09
   • anna.kaminska@ujk.edu.pl
  • Sekretariat Kanclerza
   • mgr Jagoda Matałowska-Stańczyk
   • Żeromskiego 5 pok. 4, Kielce
   • 48 41 349 72 10
   • sekretariat.kanclerza@ujk.edu.pl
  • Kancelaria ogólna
   • mgr Agnieszka Mastalerz
   • Żeromskiego 5 pok. 18, Kielce
   • 48 41 349 73 30
   • agnieszka.mastalerz@ujk.edu.pl
   • Sabina Pańszczyk
   • Żeromskiego 5 pok. 18, Kielce
   • 48 41 349 72 94
   • sabina.panszczyk@ujk.edu.pl
   • fax 48 41 344 55 14
   • kancelaria@ujk.edu.pl
  • Dział organizacyjno-prawny
   • mgr Michał Marciniak - kierownik działu
   • Żeromskiego 5 pok. 113, Kielce
   • 48 41 349 68 44
   • michal.marciniak@ujk.edu.pl
   • mgr Daniel Oszurek
   • Żeromskiego 5 pok. 113, Kielce
   • 48 41 349 68 41
   • daniel.oszurek@ujk.edu.pl
   • mgr Katarzyna Jeżewska
   • Żeromskiego 5 pok. 113, Kielce
   • 48 41 349 68 42
   • katarzyna.jezewska@ujk.edu.pl
   • mgr Martyna Skucińska
   • Żeromskiego 5 pok. 113, Kielce
   • 48 41 349 68 43
   • martyna.skucinska@ujk.edu.pl
  • Sekcja promocji
   • mgr Piotr Burda - rzecznik prasowy
   • Żeromskiego 5, Kielce
   • 48 41 349 72 35
   • piotr.burda@ujk.edu.pl
   • mgr Izabela Rzepecka
   • Żeromskiego 5 pok. , Kielce
   • 48 41 349 72 40
   • piotr.burda@ujk.edu.pl
 • Zespół Radców Prawnych
 • Biuro Spraw Osobowych
  • Dział Kadr
  • Dział Płac
 • Sekcja Audytu Wewnętrznego
 • Stanowisko ds. Obronnych
 • Stanowisko ds. Informacji Niejawnych
 • Inspektor Ochrony Danych
 • Dział Funduszy Europejskich
 • Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej
 • Dział Spraw Studenckich i Doktoranckich
  • Sekcja ds. Obsługi Świadczeń
  • Sekcja Obsługi Domów Studenta
 • Biuro ds. Kształcenia
  • Sekcja Jakości Kształcenia
  • Sekcja Rekrutacji
  • Sekcja Rozliczeń Dydaktyki
  • Sekcja Praktyk, Staży i Umów Dydaktycznych
 • Dział Wymiany i Współpracy Międzynarodowej
 • Dział Nauki
 • Sekcja Projektów Wdrożeniowych
 • Dział Infrastruktury Medycznej
 • Biuro Zarządzania Nieruchomościami
  • Dział Administrowania Nieruchomościami
  • Dział Administrowania Nieruchomościami Miasteczka Studenckiego
  • Dział Techniczno-Budowlany
   • Sekcja Eksploatacji Nieruchomości
 • Dział Zamówień Publicznych
 • Biuro Obsługi Administracyjnej Filii w Piotrkowie Trybunalskim
  • Sekcja Administrowania Nieruchomościami
  • Sekcja Transportu
  • Samodzielne Stanowisko ds.Socjalnych
  • Samodzielne Stanowisko ds. Inwentaryzacji
 • Dział Zabezpieczenia Informatycznego
  • Sekcja Infrastruktury Teleinformatycznej
  • Sekcja Infrastruktury Serwerowej
  • Sekcja Aplikacji iWsparcia Informatycznego
  • Stanowisko ds. Rozliczeń i Dokumentacji Teleinformatycznej
 • Dział Transportu i Zaopatrzenia
 • Sekcja ds. Inwentaryzacji
 • Stanowisko ds. Bezpieczeństwa Teleinformatycznego
 • Stanowisko ds. Socjalnych
 • Sekcja ds. bhp i ppoż.
 • Dział Księgowości
 • Dział Finansowy
  • Sekcja Weryfikacji i Kontroli
  • Sekcja Finansowa
 • Sekcja Planowania i Analiz
 • Sekcja Ewidencji Majątkowej

 

 

Sekretariat Rektora
mgr Anna Kacprzak
48 41 349 72 00
48 41 349 72 01
Sekretariat Prorektora ds. Rozwoju i Finansów 
Sekretariat Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia
mgr Anita Wrona
48 41 349 72 06


Sekretariat Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
mgr Agnieszka Walas
48 41 349 72 04
Sekretarz Rektora
mgr Maciej Łagan
48 41 349 72 84
Sekretariat Kanclerza
mgr Jagoda Matałowska-Stańczyk
48 41 349 72 10
Kanclerz
dr Aleksandra Pisarska
48 41 349 72 10
Zastępca Kanclerza ds. ogólnych
mgr Grzegorz Orawiec
48 41 349 72 12
Zastępca Kanclerza ds. Finansowych - Kwestor
mgr Małgorzata Tomasik
48 41 349 72 54
Zastępca Kanclerza ds. Filii
ul. J. Słowackiego 114/118, 97-300 Piotrków Tryb.  
mgr Rafał Strojny
44 732 74 08
Zastępca Kwestora ds. Rachunkowości i Finansów
mgr Monika Paluch
48 41 349 73 43
Zastępca Kwestora ds. Kontrolingu
mgr Tomasz Czajewicz
48 41 349 73 36
Rzecznik prasowy
mgr Piotr Burda
48 41 349 72 35
Kancelaria ogólna
48 41 349 72 94
48 41 349 73 30
48 41 344 55 14

Audytor wewnętrzny
Biuro Promocji i Informacji
 • Pokaż dane i kontakt do pracowników
 • promocja.ujk.edu.pl
Biuro Organizacyjno - Prawne
Dział Administracyjno-Gospodarczy
Dział Finansowy
Dział Funduszy Europejskich
Dział Infrastruktury Medycznej
Dział Innowacji i Transferu Technologii
Dział Kadr
Dział Księgowości
Dział Nauczania
Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą
Dział Płac
Dział Spraw Studenckich
Dział Techniczno - Budowlany
Dział Transportu i Zaopatrzenia

Dział Zabezpieczenia Informatycznego
 • Problemy z pocztą elektroniczną prosimy zgłaszać od poniedziałku do piątku
  pod numerem: 48 41 349 62 05 
 • Awarie sieci uczelnianej (brak dostępu do Internetu) prosimy zgłaszać od poniedziałku do piątku
  pod numerem: 48 41 349 62 08 
 • Awarie Sieci Komputerowej Miasteczka Akademickiego prosimy zgłaszać od poniedziałku do piątku
  pod numerem: 48 41 349 73 66
Dział Zamówień Publicznych
Inspektor ochrony danych
Stanowisko ds. Bezpieczeństwa Teleinformatycznego
Stanowisko ds. Socjalnych
Pełnomocnik Rektora ds. Informacji Niejawnych
Radcy Prawni
Samodzielne Stanowisko ds. Planowania i Analiz
Sekcja Inwentaryzacji
Sekcja ds. bhp i p.poż.
Stanowisko ds. Obronnych
Stanowisko ds. Studenckich Praktyk Zawodowych

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka