Wykłady kursowe


 • Wykład z algebry

 • Wykład z mechaniki teoretycznej

 • Wykład z elektrodynamiki

 • Wykład Podstawy fizyki kwantowej

 • Wykład z mechaniki kwantowej

 • Wykład Wstęp do kwantowej teorii pola

 • Wykład z mechaniki statystycznej

 • Wykład Przejścia fazowe

 • Wykład z fizyki cząstek elementarnych

 • Konspekt wykładów z historii fizyki

 • Statistical Mechanics

 • Introduction to Quantum Field Theory

 • Introduction to Statistical Quantum Field Theory

 • Introduction to Standard Model

 • Scientific communication

 • Classical & Quantum Faces of Harmonic Oscillator (pdf)


  Ostatnia modyfikacja: 28.09.2022