Semestralny wykład Podstawy fizyki kwantowej


Wykład I - Dualizm korposkularno-falowy - cząstki falami ( pdf )

Wykład II - Dualizm korposkularno-falowy - fale cząstkami ( pdf )

Wykład III - Atom - klasyczny model planetarny i model Bohra ( pdf )

Wykład IV - Podstawy mechaniki kwantowej ( pdf )

Wykład V - Równanie Schrödingera ( pdf )

Wykład VI - Jednowymiarowy próg i jama potnecjału ( pdf )

Wykład VII - Rozkład stanu na wektory bazy i zagadnienie pomiaru ( pdf )

Wykład VIII - Twierdzenie Ehrenfesta ( pdf )

Wykład IX - Oscylator harmoniczny ( pdf )

Wykład X - Dwucząstkowe równanie Schrödingera i potencjał sferycznie symetryczny ( pdf )

Wykład XI - Moment pędu i atom wodoru ( pdf )

Pytania egzaminacyjne ( pdf )

Ćwiczenia I ( pdf ), II ( pdf ), III ( pdf ), IV ( pdf ), V ( pdf ), VI ( pdf ), VII ( pdf ), VIII ( pdf ), IX ( pdf )


Ostatnia modyfikacja: 06.06.2017