Semestralny wykład z fizyki cząstek elementarnych


Wykład I - Wprowadzenie ( pdf )

Wykład II - Elementy szczególnej teorii względności ( pdf )

Wykład III - Metody doświadczalne fizyki cząstek elementarnych I - źródła cząstek ( pdf )

Wykład IV - Metody doświadczalne fizyki cząstek elementarnych II - detektory cząstek ( pdf )

Wykład V - Klasyfikacja cząstek, siły mikorświata, hadrony i leptony ( pdf )

Wykład VI - Izospin, symetria izospinowa, zachowanie izospinu ( pdf )

Wykład VII - Dziwność i parzystość ( pdf )

Wykład VIII - Grupa SU(N) i jej reprezentacje ( pdf )

Wykład IX - Symetria SU(3) ( pdf )

Wykład X - Kwarki ( pdf )

Wykład XI - Rozpraszanie głęboko nieelastyczne i model partonowy ( pdf )

Wykład XII - Model Standardowy ( pdf )

Wykład XIII - Plazma kwarkowo-gluonowa i zderzenia jąder ( pdf )

Ćwiczenia I ( pdf ), II ( pdf ), III ( pdf ), IV ( pdf ), V ( pdf ), VI ( pdf ), VII ( pdf ), VIII ( pdf ), IX ( pdf )

Ptyania egzaminacyjne ( pdf )

Ostatnia modyfikacja: 02.06.2021