Wykład z mechaniki statystycznej


Wykład 0 - Uwagi wstępne, podstawowe pojęcia i koncepcja wykładów ( pdf )

Wykład I - Przegląd termodynamiki - podstawowe wielkości, I i II zasada termodynamiki ( pdf )

Wykład II - Przegląd termodynamiki - zastosowania i III zasada termodynamiki ( pdf )

Wykład III - Klasyczna mechanika Gibbsa - zespół mikrokanoniczny ( pdf )

Wykład IV - Klasyczna mechanika Gibbsa - zespół kanoniczny ( pdf )

Wykład V - Klasyczna mechanika Gibbsa - modele gazu rzeczywistego i kryształu ( pdf )

Wykład VI - Klasyczna mechanika Gibbsa - wielki zespół kanoniczny ( pdf )

Wykład VII - Kwantowa mechanika Gibbsa - zespoły statystyczne ( pdf )

Wykład VIII - Kwantowa mechanika Gibbsa - gazy idealne ( pdf )

Wykład IX - Kinetyczna teoria gazów I - wprowadzenie ( pdf )

Wykład X - Kinetyczna teoria gazów II - równanie Bolztmanna i twierdzenie H ( pdf )

Wykład XI - Kinetyczna teoria gazów III - hydrodynamika cieczy idealnej ( pdf )

Wykład XII - Kinetyczna teoria gazów IV - zjawiska transportu, hydrodynamika cieczy lepkiej ( pdf )

Wykład XIII - Ruchy Browna - podejście Einsteina i formalizm Langevina ( pdf )

Ptyania egzaminacyjne ( pdf )Ostatnia modyfikacja: 30.01.2014