Wykład Przejścia fazowe


Wykład I - Krótki przegląd termodynamiki ( pdf )

Wykład II - Termodynamiczny opis przejść fazowych pierwszego rodzaju ( pdf )

Wykład III - Gaz van der Waalsa ( pdf )

Wykład IV - Punkt krytyczny ( pdf )

Wykład V - Uwolnienie kwarków i gluonów ( pdf )

Wykład VI - Paramagnetyki i ferromagnetyki ( pdf )

Wykład VII - Kondensacja Bose-Einsteina i przejście lambda ( pdf )

Ostatnia modyfikacja: 08.01.2018