Konspekt semestralnego wykładu z historii fizyki


Wykład I - Historia fizyki - co to jest? ( pdf )

Wykład II - Fizyka starożytnej Grecji przed Platonem ( pdf )

Wykład III - Platon i Arystoteles ( pdf )

Wykład IV - Nauka aleksandryjska ( pdf )

Wykład V - Nauka w wiekach średnich ( pdf )

Wykład VI - Rewolucja kopernikańska ( pdf )

Wykład VII - Kepler i Galileusz ( pdf )

Wykład VIII - Zasady Newtona ( pdf )

Wykład IX - Nauka o gazach i cieple ( pdf )

Wykład X - Od bursztynów i magnesów po elektromagnetyzm ( pdf )

Wykład X - Ku fizyce współczesnej ( pdf )


Pytania egzaminacyjne ( pdf )


Ostatnia modyfikacja: 19.12.2020