Dwusemestralny wykład z mechaniki kwantowej


I semestr

Wykład I - Kwantowe odkrycia i Stara Teoria Kwantów ( pdf )

Wykład II - Podstawy mechaniki kwantowej: funkcje falowe, przestrzeń stanów, obserwable ( pdf )

Wykład III - Operator energii i równanie Schrödingera ( pdf )

Wykład IV - Jednowymiarowy próg i jama ( pdf )

Wykład V - Rozkład stanu na wektory bazy i pomiar ( pdf )

Wykład VI - Oscylator harmoniczny ( pdf )

Wykład VII - Twierdzenie Ehrenfesta ( pdf )

Wykład VIII - Dwucząstkowe równanie Schrödingera ( pdf )

Wykład IX - Operator momentu pędu i jego funkcje własne ( pdf )

Wykład X - Równanie Schrödingera dla potencjałów sferycznie symetrycznych ( pdf )

Wykład XI - Atom wodoru ( pdf )

Pytania egzaminacyjne I ( pdf )

II semestr


Wykład XII - Rachunek zaburzeń dla stanów niezdegenerowanych ( pdf )

Wykład XIII - Rachunek zaburzeń dla stanów zdegenerowanych ( pdf )

Wykład XIV - Przybliżenie quasiklasyczne (metoda WKB) ( pdf )

Wykład XV - Reguła kwantyzacji Bohra-Sommerfelda ( pdf )

Wykład XVI - Jednowymiarowy problem rozpraszania ( pdf )

Wykład XVII - Przekrój czynny i amplituda rozpraszania ( pdf )

Wykład XVIII - Rozpraszanie twardych kul ( pdf )

Wykład XIX - Rozpraszanie w przybliżeniu Borna ( pdf )

Wykład XX - Paradoksy mechaniki kwantowej ( pdf )

Pytania egzaminacyjne II ( pdf )

Ostatnia modyfikacja: 28.04.2017