NetSprint
Szukaj w sieci Szukaj w witrynie www.pu.kielce.pl
> home

SKNF KWANT - witamy na stronie

Koło Naukowe Fizyków KWANT zgodnie z swoim statutem ma na celu popularyzacje fizyki, jak i rozwój zainteresowań członków i sympatyków koła w tej dziedzinie.

Słowo kwant oznacza porcję wielkości, o jaką może się zmienić pewna wielkość: np. kwant energii, kwant momentu pędu, kwant strumienia magnetycznego.

W mechanice klasycznej wielkości fizyczne mogą przyjmować a tym samym i zmieniać się o dowolną wartość, okazuje się, że w mikroukładach (np. elektron w atomie) niektóre wielkości mogą przyjmować tylko określone wartości a tym samym może zmienać je w określonych wielkościach.
Tak określone porcje nazywane są kwantami. Zachowanie mikroukładów opisuje dział fizyki mechanika kwantowa.

Źródło: "http://pl.wikipedia.org/wiki/Kwant"


Nagrodę PTF I stopnia im. Arkadiusza Piekary za rok 2005 za wyróżniającą się pracę magisterską otrzymał mgr Mikołaj Chojnacki. Nagroda została przyznana za pracę wykonaną pod kierunkiem prof. dr hab. Wojciecha Florkowskiego w Instytucie Fizyki Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Świętokrzyskiej pt.:Formowanie się przepływu Hubble'a w relatywistycznych zderzeniach ciężkich jonów.

http://ptf.fuw.edu.pl/nagr2005.html


American Institute of Physics (AIP)
Czasopisma American Physical Society (APS)
... inne
Click for Kielce, Poland Forecast


> >


Nowa Inwestycja Akademii Świętokrzyskiej

Planowana jest budowa Kapmusu Uczelnianego. Jako pierwsze zadanie budowy Kampusu zrealizowany zostanie zespół nowoczesnych budynków dydaktycznych więcej >>

 
         

 
 
odsłon strony
IP
Created by: ©2007 KWANT