NetSprint
Szukaj w sieci Szukaj w witrynie www.pu.kielce.pl
> home > o kole
O kole
2003/2006 przewodniczączym był Paweł Rokita. Na ten okres przypisuje się największy rozwój Koła. Nasi członkowie brali aktywny udzał w wszelkiego rodzaju konferencjach naukowych takich jak: Telekomunikacja w XXI wieku organizowanej przez Politechnike Świętokrzyską, Sesji Kół Naukowych - Kielce - "Człowiek i jego środowisko" i wiele innych (wkrótce zostanie zamieszczone szczegółowe sprawozdanie z w/w okresu) .Koło zorganizowało Fizykalia 2003-5.Przy tym projekcie współpracowało z nami Studenckie Koło Naukowe Astronomów "KWAZAR".

2002/2003 przewodniczączym był Kamil Kamiński. Rozpoczeła działanie otwarta pracownia komputerowa,w której dyżury pełnią członkowie SKNF KWANT. Podczas spotkania odbyły sie wybory do Prezydium SKNFK.Liczba zrzeszonych ok.20 osób. Koło brało udział w XII Sesji Kół Naukowych - Kielce - "Człowiek i jego środowisko".Koło zorganizowało Fizykalia 2003.Przy tym projekcie współpracowało z nami Studenckie Koło Naukowe Astronomów "KWAZAR".

W 2000r. przewodniczącym SKNF "KWANT" został Radosław Maj,który ustąpił w pażdzierniku 2002.W 2001 SKNF "KWANT" zorganizował dla uczniów szkół średnich "FIZYKALIA 2001".

W roku 1999 nadal pod przewodnictwem Ewy Chmiel SKNF "KWANT" zorganizował średnich "FIZYKALIA 99". Ponadto Koło wzięło udział w VIII Sesji Studenckich Kół Naukowych (Kielce) oraz w VI OKMN (Kijów). W roku tym nastąpiła też zmiana opiekuna, którym został mgr Maciej Rybczyński.

Rok 1998 przewodniczącym została Ewa Chmiel.W roku tym zrzeszeni w SKNF "KWANT" brali udział w VII Sesji Studenckich Kół Naukowych "Człowiek i jego środowisko" oraz w V Otwartej Konferencji Młodych Naukowców (Kijów).

W roku 1997 przewodniczyła Mieczysława Gajos. 14 - osobowy wówczas "KWANT" brał udział w IV Otwartej Konferencji Młodych Naukowców (Kijów), w VI SSKN (Kielce) oraz w IV Letnich Warsztatach Fizycznych "Spotkania z fizyką". W tym roku SKNF "KWANT" był współorganizatorem Międzynarodowej Konferencji "Fizyka i dydaktyka".

Rok 1996 przyniósł zmianę przewodniczącego, którym został Dariusz Królak . W tym czasie Koło wzięło udział w III Konferencji Aktualności Psychologicznych "Aktualia 96" (Lublin), w V Sesji Studenckich Kół Naukowych (Kielce) oraz w XV Letniej Szkole Kosmologicznej (Łódź). Zmalała jednak liczba zrzeszonych - do 10 osób.

W 1995r. nowym przewodniczącym Koła został Andrzej Dąbrowski. SKNF "KWANT" wziąło udział w IV Sesji Studenckich Kół Naukowych. Wtedy też gwałtownie wzrosła liczba zrzeszonych - 28 osób.

W 1994r. działalność Koła ograniczyła się do udziału w III Sesji Studenckich Kół Naukowych "Człowiek i jego środowisko", liczba zrzeszonych wynosiła 10 osób, a przewodniczącym był nadal Sławomir Bartosik.

W 1993r. przewodniczącym Koła został Sławomir Bartosik. Trudna wówczas sytuacja materialna Uniwersytetu Polskiego w Wilnie spowodowała udział Koła w akcji zbierania podręczników akademickich, w wyniku czego "KWANT" przekazał 83 pozycje książkowe. Ponadto Zrzeszeni w Kole wzięli w II Sesji Studenckich Kół Naukowych "Człowiek i jego środowisko".

Rok1992 nie przyniósł zmian w samej strukturze Koła.Nadal przewodniczącym był Dariusz Kołodziejczyk, nadal udzielało się czynnie tylko 12 osób. Jednak w tym roku rozpoczęła istnienie Sesja Studenckich Kół Naukowych "Człowiek i jego środowisko" w Kielcach, w której to SKNF "KWANT" uczestniczy nieprzerwanie aż do obecnego czasu.Ponadto zrzeszeni w Kole brali udział w pracach badawczych w Moskiewskim Instytucie Inżynieryjno-Technicznym.

W roku 1991,nadal pod przewodnictwem Dariusza Kołodziejczyka, "KWANT" brał udział w Zjeździe Fizyków Polskich w Poznaniu oraz w Międzynarodowej Sesji "Dydaktyczne i psychologiczne wykorzystanie sytuacji problemowych w nauczaniu fizyki" (Ukraina).W tym czasie liczba zrzeszonych sknf "KWANT" wynosiła 12 osób.

W 1990r. przewodniczącym sknf "KWANT" został Dariusz Kolodziejczyk. 12 - osobowy "KWANT" uczestniczył wtedy w X Ogólnopolskiej Sesji Kół Naukowych Fizyków w Dabrowie Niemodlińskiej oraz w obozie naukowym w Kielcach.

Rok 1989 zaowocował zmianą przewodniczącego, na które to stanowisko został wybrany Rajmund Olszewski. W tym okresie działalność Koła ograniczyła się do udziału w IX Ogólnopolskiej Sesji Kół Naukowych Fizyków w Jankowicach k/Poznania. Spadła także drastycznie liczba zrzeszonych do 11 osób.

W 1988r. liczba zrzeszonych w Kole obejmowała 22 osoby. W roku tym "KWANT" organizował seminaria, brał udział w VIII Ogólnopolskiej Sesji Kół Naukowych Fizyków w Dąbrowie Niemodlińskiej oraz uczestniczył w obozie naukowym w Kielcach "Struktura materii".

17.XI.1988r. rozpoczął swą działalność właściwy "KWANT". Pod przewodnictwem Jacka Kowalika.Opiekę nad Kołem objęła prof. M. Suchańska.

26.XI.1986r.zostało zarejestrowane Koło Naukowe Fizyków "KWARK". Opiekunem tego koła był dr A.Bojara (wtedy jeszcze magister), a przewodniczącym Kazimierz Ganowski. 
 
odsłon strony
IP
Created by: ©2007 KWANT