NetSprint
Szukaj w sieci Szukaj w witrynie www.pu.kielce.pl
> home > projekty
Projekty

Analiza rentgenowska składu pierwiastkowego meteorytów

Analizy pierwiastkowej opartej na wykorzystaniu zjawiska fluorescencji rentgenowskiej (XRF).
Rentgenowska analiza fluorescencyjna polega na badaniu koncentracji pierwiastków zawartych w próbce.
Podstawowymi jej zaletami są krótki czas badania oraz nieinwazyjny charakter analizy.
Możliwości, które oferuje XRF zostały zastosowane do jakościowego określenia składu pierwiastków meteorytów.Udostępnienie pracowni komputerowej studentom Instytutu Fizyki.

W instytucie działa otwarta pracownia komputerowa. Korzystać mogą z niej wszyscy studenci Instytutu Fizyki. Dyżury w pracowni pełnią członkowie SKNF "KWANT".
Osoby korzystające z pracowni mają obowiązek zabrac ze sobą ważną legitymacje.W interesie użytkowników leży znajomość regulaminu.FIZYKALIA

Jest to spotkanie z fizyką dla uczniów szkół średnich.
Program Fizykaliów zawiera: prezentacje referatów, pokazów podzielonych na cztery bloki tematyczne (mechanika, światło, energia w przyrodzie, zjawiska elektryczne i magnetyczne); oraz wyjątkową lekcję fizyki zorganizowanej przy użyciu komputerów.Budowa wahadła Foucault'a

Mikołaj Chojnacki i Paweł Rokita pod opieką i z pomocą pracowników Zakładu Astrofizyki (dr Janusz Krywulta, mgr Moniki Biernackiej i mgr. Marcina Drabika) wykonali to ciekawe urządzenie. Służy ono do obrazowania zjawiska ruchu obrotowego ziemi. Wahadło ma 27 metrów długości i jest na stałe zamontowane w budynku Wydziału Matematyczno Przyrodniczego. Strona Instytutu Fizyki Uniwersytetu Toruńkiego- podaje tylko dwa dłuższe. W University of Colorado (40 metrów) oraz w Pantheon'ie w Paryżu (67 metrów).


 
 
odsłon strony
IP
Created by: ©2007 KWANT