NetSprint
Szukaj w sieci Szukaj w witrynie www.pu.kielce.pl
> home > ogłoszenia
Ogłoszenia
    UWAGA członkowie Koła Naukowego KWANT (30.05.2007) dodał speed
Dnia 6 czerwca (środa) zapraszmy na zebranie o godzinie 13:15.
Przewidujemy wybór nowych władz naszego Koła.


    Spotkanie z Prorektorem ds. Dydaktycznych (22.05.2007) dodał speed
Zapraszam na spotkanie z Prorektorem ds. Dydaktycznych i Studenckich prof. dr hab. Jackiem Semaniakiem w dniu 14.06.2007 r. o godz. 10.00 w auli Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, ul. Żeromskiego 5.

Program spotkania przewiduje :
1. Podsumowanie XVI Sesji SKN Człowiek i Jego Środowisko
2. Wybranie Rady Studenckich Kół Naukowych
3. Opracowanie projektu zasad finansowania Kół Naukowych
4. Przypomnienie zasad tworzenia Preliminarzy i ich rozliczania
5. Przygotowanie strony Internetowej Kół Naukowych 
 
odsłon strony
IP
Created by: ©2007 KWANT