NetSprint
Szukaj w sieci Szukaj w witrynie www.pu.kielce.pl




> home > sprawozdania
Sprawozdania






SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU AKADEMICKIM 2005/2006
STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO FIZYKÓW
"KWANT"


Przewodniczącym SKNF "KWANT" był Dominik Kaniszewski
Opiekunem koła był dr Dariusz Banaś



Członkowie brali aktywny udział w rozmaitych projektach poszerzających ich wiedzę. Brali też czynny udział w życiu kulturalnym instytutu. Poniżej w sposób chronologiczny wypunktowano najważniejsze wydarzenia z działalności koła


* Zbudowanie i prowadzenie nowej strony internetowej. Sebastian Gajos (obecnie V rok) zaprojektował, wykonał i opiekował się stroną www koła : http://www.pu.kielce.pl/~kwant.

* Spotkanie ze studentami I roku fizyki. 24 listopada odbyło się spotkanie informujące o działalności koła. Studenci I roku zadawali pytania dotyczące warunków studiowania oraz dowiadywali się, co znajduje się w programie poszczególnych przedmiotów, zainteresowani studenci przystąpili do współpracy.

* Prowadzenie dyżurów w pracowni komputerowej. Zarówno w semestrze zimowym jak i letnim studenci zrzeszeni w kole prowadzili dyżury w Otwartej Studenckiej Pracowni Komputerowej w realizacji, której pomógł Opiekun koła dr Dariusz Banaś. Członkowie koła codziennie przebywali w pracowni komputerowej w godzinach popołudniowych. Pracownia nienagannie działała przez oba semestry. Studenci mogli ćwiczyć zagadnienia omawiane na przedmiotach informatycznych i korzystać z internetu. Dyżurni dbali o poprawność działania komputerów. Akcja została pozytywnie odebrana zarówno przez studentów jak i opiekunów pracowni.

* Stworzenie Sekcji Fotograficznej SKNF KWANT. W porozumieniu się ze studentami innych kierunków udało się stworzyć zajęcia dydaktyczne z zakresu wiedzy oraz doświadczeń dotyczących fotografowania, którym to przewodniczy Agnieszka Furmanek. Efekt pracy sekcji fotograficznej został zaprezentowany podczas imprezy popularno naukowej w dniach 08,09 maja i był jednym z ciekawszych punktów programu Fizykaliów 2006 na Wydziale Matematyczno Przyrodniczym. Część przedstawionych prac fotograficznych podczas Fizykalii 2006 jest prezentowana do dziś na Wydziale Matematyczno Przyrodniczym w specjalnie przygotowanych przez koło antyramach przyozdabiających schody Wydziału, wystawa cieszy dużym zainteresowaniem.

* Zjednoczony Instytut Badań Jądrowych w Dubnej w Rosji. Łukasz Standyło (obecnie V rok) przez okres pobytu w ZIBJ przeprowadzał pomiary oraz analizował wyniki całkowitego przekroju czynnego na reakcje w oddziaływaniach jonów 6He z tarczą 12C na cyklotronie U400M, zapoznawał się z bogatą literaturą. Zgromadzone informacje oraz wyniki swoich doświadczeń przedstawi cyklotronach swojej pracy magisterskiej.

* Modernizcja wahadła Foucaulta. Sebastian Gajos, Dominik Kaniszewski: modernizacja polegała na ponownym zawieszeniu wahadła oraz zniwelowaniu wpływu oporu powietrza na ruch wahadła.

* Zorganizowanie Fizykaliów 2006. W dniach 08 - 09 maja odbyła się impreza skierowana do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz średnich propagująca fizykę Fizykalia 2006. W organizacji imprezy wzięli udział pracownicy Instytutu Fizyki: dr Darek Banaś, dr Janusz Krywult, dr Paweł Kankiewicz, mgr Monika Biernacka, mgr Marcin Drabik oraz 42 studentów. Przygotowaliśmy ponad 4 godziny interesującego programu obejmującego: Wykład z dziedziny fizyki; Pokazy obejmujące różne bloki tematyczne: mechanika, elektryczność i magnetyzm, optyka, energia w przyrodzie; Lekcje Fizyki przy pomocy komputera; Wystawę interaktywną tj. zestawy ćwiczeń do wykonania przez uczniów; Wystawę fotograficzną; Zwiedzanie obserwatorium oraz pokazy w planetarium. Każdy z opiekunów grup otrzymał CD-ROM z materiałami przydatnymi podczas prowadzenia lekcji, liczne materiały informacyjne promujące Akademię Świętokrzyską w Kielcach oraz Dyplomy uczestnictwa wręczane przez opiekuna koła dr Dariusza Banasia. Studenci ciężko pracowali, aby zaprezentować możliwie jak najciekawszy materiał. O jakości imprezy powinien świadczyć fakt, że co roku wzrasta ilość zgłoszeń.

* Ognisko. W czerwcu 2006 odbyło się ognisko kończące działalność Koła w roku akademickim 2005/2006. Spotkanie uświetnili swoją obecnością Rektor Akademii Świętokrzyskiej Jacek Semaniak, Dyrektor Instytutu prof. dr hab. Marek Pajek, Wicedyrektor ds. Dydaktycznych - opiekun Koła dr Dariusz Banaś i liczni pracownicy.




SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU AKADEMICKIM 2004/2005
STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO FIZYKÓW
"KWANT"


Przewodniczącym SKNF "KWANT" był Paweł Rokita
Opiekunem koła był mgr Maciej Rybczyński



Członkowie brali aktywny udział w rozmaitych projektach poszerzających ich wiedzę. Brali też czynny udział w życiu kulturalnym instytutu. Poniżej w sposób chronologiczny wypunktowano najważniejsze wydarzenia z działalności koła


* Spotkanie ze studentami I roku fizyki. W listopadzie odbyło się spotkanie informujące o działalności koła. Studenci I roku zadawali pytania dotyczące warunków studiowania oraz dowiadywali się, co znajduje się w programie poszczególnych przedmiotów.

* Prowadzenie dyżurów w pracowni komputerowej. Przez cały rok studenci zrzeszeni w kole prowadzili dyżury w Otwartej Studenckiej Pracowni Komputerowej. O akcji pozytywnie wyraził się Dziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego prof. dr hab. Wiesław Kaca i opiekunowie pracowni.

* Udział w zajęciach w Instytucie Fizyki Teoretycznej Politechniki Warszawskiej. Paweł Rokita uczestniczył w seminarium z ekonofizyki u prof. Janusza Hołysty i I Polskim Seminarium Socjo- i Ekonofizycznym.

* Udział w III Międzynarodowej Konferencji Studentów i Młodych Pracowników Nauki "Telekomunikacja w XXI wieku" Wólka Milanowska 2005. Marzena Białas, Konrad Książek przedstawili pracę "Światłowody"

* Udział w Sesji Kół Naukowych "Człowiek i jego środowisko" organizowanej przez Akademię Świętokrzyską. Piotr Kolasiński, Karolina Mrówka, Paweł Rokita przedstawili pracę "Rentgenowska analiza fluorescencyjna w badaniach astrofizycznych".

* Modernizcja wahadła Foucaulta. Sebastian Gajos, Dominik Kaniszewski- modernizacja polegała na zniwelowaniu wpływu oporu powietrza na ruch wahadła.

* Zorganizowanie Fizykaliów 2005. W dniach 10-11 maja odbyła się impreza skierowana do młodzieży szkół średnich propagująca fizykę Fizykalia 2005. Przygotowano: m.in. lekcję fizyki na komputerze (każdy z opiekunów otrzymał płytę CD z apletami opracowanymi przez studentów oraz absolwentkę fizyki mgr Iwonę Brzezińką); pokazy doświadczeń z mechaniki, optyki, prądu i elektryczności, energii w przyrodzie oraz ciekawe referaty. Po raz kolejny przygotowano do samodzielnego wykonania przez odwiedzających zestawy widowiskowych doświadczeń. Wzbudziły one duże zainteresowanie również wśród wykładowców i studentów (nie tylko Instytutu Fizyki). Wykonane pomoce dydaktyczne stały się nowym i ciekawym wyposażeniem Zakładu Dydaktyki Fizyki. O jakości imprezy powinien świadczyć fakt, że co roku wzrasta ilość zgłoszeń (w tym ponad 2000 osób chciało wziąć udział w imprezie - niestety wielu szkołą musieliśmy odmówić. Szkoły już w maju prosiły o rezerwowanie dla nich miejsc w przyszłym roku). O imprezie informowały media m.in. Gazeta Wyborcza i TV3.

* Udział w programie publicystycznym realizowanym przez TVP. Marzena Białas służyła wiedzą merytoryczną z dziedziny elektryczności i magnetyzmu.

* Pomoc w przeprowadzeniu III Regionalnego Konkursu Multimedialnego w Instytucie Fizyki.W czerwcu odbył się finał konkursu, którego tematem było przedstawienie praw i zjawisk przyrody w postaci prezentacji multimedialnej. Członkowie koła pomagali w sprawnym przebiegu imprezy.

* Ognisko. W czerwcu 2005 odbyło się ognisko kończące działalność Koła w roku akademickim 2004/2005. Spotkanie uświetnili swoją obecnością Dyrektor Instytutu i liczni pracownicy.




SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU AKADEMICKIM 2003/2004
STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO FIZYKÓW
"KWANT"


Przewodniczącym SKNF "KWANT" był Paweł Rokita
Opiekunem koła był mgr Maciej Rybczyński



Członkowie brali aktywny udział w rozmaitych projektach poszerzających ich wiedzę. Brali też czynny udział w życiu kulturalnym instytutu. Poniżej w sposób chronologiczny wypunktowano najważniejsze wydarzenia z działalności koła

* Spotkanie ze studentami I roku fizyki. W listopadzie odbyło się spotkanie informujące o działalności koła. Studenci I roku zadawali pytania dotyczące warunków studiowania oraz dowiadywali się co znajduje się w programie poszczególnych przedmiotów.

* Wycieczka do Muzeum Zegarów im. braci Przypkowskich w Jędrzejowie. W grudniu członkowie koła odwiedzili wystawę zegarów. Wystawa była ściśle związana z programem zajęć z Astronomii (III rok) oraz Filozofii Przyrody Historii Fizyki (V rok).

* Prowadzenie Studenckiej Pracowni Komputerowej. Członkowie koła codziennie prowadzili dyżury w pracowni komputerowej w godzinach popołudniowych. Pracownia nienagannie działała przez oba semestry. Studenci mogli ćwiczyć zagadnienia omawiane na przedmiotach informatycznych i korzystać z internetu. Dyżurni zmodernizowali stoliki komputerowe oraz dbali o poprawność działania komputerów, co było docenione przez wykładowców prowadzących zajęcia w tej sali. Dziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego prof. zw. dr hab. Wiesław Kaca wyraził pozytywną opinię o prowadzonej akcji.

* Udział w III Międzynarodowej Konferencji Studentów i Młodych Pracowników Nauki "Telekomunikacja w XXI wieku" Wólka Milanowska 2003. Zgłoszone zostały trzy prace:
Karolina Mrówka, Paweł Rokita(II rok) - "Internet z gniazdka"
Mikołaj Chojnacki (IV rok)- "Teleportacja nieznanego czystego stanu kwantowego przez podwójny kanał: klasyczny i Eistaina-Podolskyego."
Rokita Paweł -"Fizyka kwantowa w służbie kryptografii"

* Udział w Sesji Kół Naukowych. Zaprezentowane zostały 4 prace:
Mrówka Karolina, Paweł Rokita - "Piramid nie przywieźli kosmici"br Sebastian Gajos, Tomasz Czechowski(II rok) - "Komunikatory internetowe"
Piotr Kolasiński, Grzegorz Patrzałek(II rok) - "Fuzja nadziei "
Magda Wałek(IV rok) -"Promieniotwórczość -dobra czy zła"

* Zjednoczony Instytut Badań Jądrowych w Dubnej w Rosji. Szymon Jaros(V rok) przez okres pobytu w ZIBJ uczył się jak działa cyklotron (konkretne parametry każdego z podzespołów akceleratora), zapoznawał się z bogata literatura i zbierał informacje o cyklotronach m.in. medycznych (temat pracy) i procesach produkcji izotopów medycznych.

* Budowa wahadła Foucaulta Mikołaj Chojnacki i Paweł Rokita pod opieką i z pomocą pracowników Zakładu Astrofizyki (dr Janusz Krywulta ,mgr Moniki Biernackiej i mgr Marcina Drabika) wykonali to ciekawe urządzenie. Służy ono do obrazowania zjawiska ruchu obrotowego ziemi. Wahadło ma 27 metrów długości i jest na stałe zamontowane w budynku Wydziału Matematyczno Przyrodniczego. Strona Instytutu Fizyki Uniwersytetu Toruńkiego- podaje tylko dwa dłuższe. W University of Colorado (40 metrów) oraz w Pantheon'ie w Paryżu (67 metrów).

* Zorganizowanie Fizykaliów 2004 W dniach 18-19 maja (dni matur) odbyła się impreza skierowana do młodzieży szkół średnich propagująca fizykę Fizykalia 2004 "Z fizyką za pan brat". Przygotowano m.in. lekcję fizyki na komputerze; pokazy doświadczeń z mechaniki, optyki, prądu i elektryczności, energii w przyrodzie oraz ciekawe referaty. Już po raz przygotowano do samodzielnego wykonania przez odwiedzających zestawy widowiskowych doświadczeń. Wzbudziły one duże zainteresowanie również wśród wykładowców i studentów (nie tylko Instytutu Fizyki). PO raz pierwszy istniała możliwość zwiedzenia Obserwatorium Astronomicznego. Opiekunowie grup otrzymali CD z przygotowanymi przez naszych studenów apletami (małymi programami pomagającymi w nauczaniu fizyki).O imprezie pisało Echo dnia, Gazeta wyborcza ukazała się też audycja w radiu Puls. W przygotowaniach trwających 2 miesiące i realizacji imprezy brali udział wszyscy członkowie koła oraz kilku studentów kierunku fizyka. Na początku lipca odbyło się spotkanie z Dyrekcją Instytutu Fizyki podsumowujące Fizykalia 2004. Dyrektor wręczył studentom książkowe upominki i długo oczekiwany komputer D Z I Ę K U J E M Y.




SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU AKADEMICKIM 2002/2003
STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO FIZYKÓW
"KWANT"


Przewodniczącym SKNF "KWANT" był Kamil Kamiński
Opiekunem koła był mgr Maciej Rybczyński



Członkowie brali aktywny udział w rozmaitych projektach poszerzających ich wiedzę. Brali też czynny udział w życiu kulturalnym instytutu. Poniżej w sposób chronologiczny wypunktowano najważniejsze wydarzenia z działalności koła

* Prowadzenie strony internetowej. Paweł Rokita (I rok) stworzył i opiekował się stroną www koła (http://www.pu.kielce.pl/if/kola/kwant).

* Spotkanie ze studentami I roku fizyki. W listopadzie odbyło się spotkanie informujące o działalności koła. Studenci I roku zadawali pytania dotyczące warunków studiowania oraz dowiadywali się co znajduje się w programie poszczególnych przedmiotów.

* Wycieczka do Muzeum Zegarów im. braci Przypkowskich w Jędrzejowie. W grudniu członkowie koła odwiedzili wystawę zegarów. Wystawa była ściśle związana z programem zajęć z Astronomii (III rok) oraz Filozofii Przyrody Historii Fizyki (V rok).

* Powstanie Studenckiej Pracowni Komputerowej. Członkowie koła opracowali regulamin oraz codziennie prowadzili dyżury w pracowni komputerowej w godzinach popołudniowych. Pracownia nienagannie działała przez oba semestry. Studenci mogli ćwiczyć zagadnienia omawiane na przedmiotach informatycznych i korzystać z internetu. Dyżurni zmodernizowali stoliki komputerowe oraz dbali o poprawność działania komputerów, co było docenione przez wykładowców prowadzących zajęcia w tej sali. Dziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego prof. zw. dr hab. Wiesław Kaca wyraził pozytywną opinię o prowadzonej akcji.

* Współpraca z Zakładem Fizyki Doświadczalnej. Marcin Drabik (V rok) przygotował nowe doświadczenie na I Pracownię Fizyczną. Od roku akademickiego 2003/2004 Wejdzie ono w skład zestawu ćwiczeń pod nr 57 (rezonans napięć i prądów). Mikołaj Chojnacki (III rok) zmodernizował doświadczenie nr 10 na I Pracowni Fizycznej wykonując automatyczny licznik drgań wahadła.

* Udział w Sesji Kół Naukowych. Paweł Rokita zaprezentował swój referat pt. "Magiczny środek ciężkości" dotyczący zabawek napędzanych siła grawitacji.

*Zjednoczony Instytut Badań Jądrowych w Dubnej w Rosji. Grzegorz Kamiński wykonał badania dotyczące Wiązek radioaktywnych-ich akceleracji i wykorzystania. Wyniki przedstawił w swojej pracy magisterskiej dotyczącej fizyki jąder egzotycznych.

* Zorganizowanie Fizykaliów 2003 W dniach 6-7 maja (dni matur) odbyła się impreza skierowana do młodzieży szkół średnich propagująca fizykę Fizykalia 2003 "Fizyka na palcach". Przygotowano m.in. lekcję fizyki na komputerze; pokazy doświadczeń z mechaniki, optyki, prądu i elektryczności, energii w przyrodzie oraz ciekawe referaty. Po raz pierwszy przygotowano do samodzielnego wykonania przez odwiedzających zestawy widowiskowych doświadczeń. Wzbudziły one duże zainteresowanie również wśród wykładowców i studentów (nie tylko Instytutu Fizyki). Obszerny reportaż z imprezy ukazał się w Głosie Akademickim nr 6/37 .o imprezie wspomniało również Echo dnia, Gazeta wyborcza oraz radio RMF FM. W przygotowaniach trwających 2 miesiące i realizacji imprezy brali udział wszyscy członkowie koła oraz kilku studentów kierunku fizyka. W czerwcu odbyło się spotkanie z Dyrekcją Instytutu Fizyki podsumowujące Fizykalia 2003. Dyrektor wręczył studentom książkowe upominki.

* Wycieczka do Kowar i na Śnieżkę Członkowie koła wzięli udział w wycieczce zorganizowanej dla studentów fizyki i biologii (organizatorem ze strony technicznej był Kamil Kamiński). Program obejmował zmierzenie stopnia skażenia wody w okolicach sztolni promieniotwórczym radonem Rn-222 emitowanego w Kowarach oraz natężenia promieniowania kosmicznego na Śnieżce i porównanie z wynikami wykonanymi w Kielcach. Przygotowano sprawozdanie z wynikami pomiarów.

* Pomoc w przeprowadzeniu I Regionalnego Konkursu Multimedialnego w Instytucie Fizyki. W czerwcu odbył się finał konkursu, którego tematem było przedstawienie praw i zjawisk przyrody w postaci prezentacji multimedialnej. Konkurs był skierowany do uczniów szkół średnich i gimnazjalnych. Mikołaj Chojnacki i Kamil Kamiński przeglądali i opisywali zgłaszane prace. Kamil Kamiński był również członkiem jury oraz poprowadził drugą część finału.

* Uczestnictwo w międzynarodowej Szkole Fizyki Jądrowej w Poznaniu. W dniach 19-31 czerwca w Poznaniu Kamil Kamiński uczestniczył w Second International Summer Student School. Konferencja dotyczyła fizyki jądrowej w zastosowaniach biologicznych i medycznych, na której zaprezentował wyniki swojej pracy magisterskiej dotyczącej radioterapii. Streszczenie ukaże się w publikacji wydanej przez Zjednoczony Instytut Badań Jądrowych w Dubnej w Rosji.

* Uczestntwo w Summer Student 2003. Mikołaj Chojnacki brał udział w programie organizowanym przez ośrodek badawczy DESY (Deutsches Electronen-Synchrotron) w Hamburgu. W trakcie dwóch miesięcy zajmował się: Przewidywaniami Chromodynamiki Kwantowej dla produkcji cząstek w głęboko nieelastycznym rozpraszaniu przy energiach dostępnych w akceleratorze HERA. Agnieszka Jedynak i Kamińska Magdalena uczestniczyły w programie zorganizowanym przez ośrodek GSI. Jednym z ciekawszych problemów, którymi się zajmowały było zastosowanie fizyki jądrowej w astrofizyce.



 
 
odsłon strony
IP
Created by: ©2007 KWANT