PTMP > Obecny zarząd


Przewodniczący:

Dr hab. prof. UJK Agnieszka Kasińska-Metryka

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Zastępca przewodniczącego:

Prof. zw. dr hab. Robert Wiszniowski

Uniwersytet Wrocławski

Sekretarz:

Dr hab. Marek Mazur

Uniwersytet Śląski

Skarbnik:

Dr Rafał Miernik

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Członek zarządu:

Dr Agnieszka Zaręba

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach