slajdslajd
Studenckie Koło Naukowe Dialektologiczne


Studenckie Internetowe
Radio FRASZKA

Studenckie Radio Fraszka

Publikacje Wydziału

publikacja Respectus publikacja Token publikacja Almanach publikacja Między Wisłą a Pilicą publikacja Rocznik publikacja Studia Rusycystyczne publikacja Studia Filologiczne

26

Paź

2016

Konkurs „Napisz do nas o nas”

Organizatorami Konkursu „Napisz do nas o nas”  są Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Loża3 oraz Teatr im. Stefana Żeromskiego.         Konkurs dotyczy wrażeń ze spektakli będących w aktualnym repertuarze Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. Ma charakter otwarty dla młodzieży gimnazjalnej, ponad gimnazjalnej i studenckiej, uczącej się na terenie Województwa  Świętokrzyskiego.

Do Konkursu można nadsyłać prace literackie,  plastyczne, audiowizualne. Czekamy na  niepublikowane dotychczas: opowiadania, eseje, reportaże,  recenzje, rozprawki, hasła reklamowe, filmy reklamowe, etiudy filmowe,  plakaty, grafiki, kolaże itp.

Organizatorzy przyznają nagrodę główną w kwocie 1.500 złotych a cała pula nagród finansowych wynosi 3.000 zł. Oprócz tego przyznane będą nagrody rzeczowe.

Prace oceni Komisja Konkursowa w której zasiądą specjaliści z różnych dziedzin sztuki.

Wszystkie nadesłane prace oceniane będą w jednej wspólnej kategorii a Jury przede wszystkim weźmie pod uwagę ich wartości artystyczne, atrakcyjność, znajomość Teatru im. Stefana Żeromskiego oraz oryginalność sposobu przedstawienia.

Termin nadsyłania prac mija 12grudnia 2016 roku.

Adres nadsyłania prac:
Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru im. Stefana Żeromskiego, ul. Sienkiewicza 32, 25-507 Kielce

Szczegółowe informacje na stronie:  www.teatrzeromskiego.pl/partnerzy

REGULAMIN KONKURSU

11

Paź

2016

Uwaga! Dodatkowy nabór na studia/praktyki w ramach Programu Erasmus+

Praktyki albo studia za granicą? Jest jeszcze szansa. Biuro Wymiany Studentów i Doktorantów UJK prowadzi dodatkowy nabór na wyjazdy w ramach Programu Erasmus+ w semestrze letnim. Rejestracja kończy się 14 października.

Więcej informacji: http://www.ujk.edu.pl/news/?id=3977&c=4

24

Wrz

2016

Dodatkowy nabór na wyjazdy w ramach Programu Erasmus+

Biuro Wymiany Studentów i Doktorantów UJK prowadzi dodatkowy nabór na wyjazdy w ramach Programu Erasmus+ w semestrze letnim. Rejestracja kończy się 14 października 2016 roku.

Szczegółowe informacje: http://www.ujk.edu.pl/news/?id=3977&c=4

30

Sie

2016

UWAGA!

– dotyczy studentów ubiegających się o pomoc materialną w roku ak. 2016/2017

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej na semestr zimowy w roku ak. 2016/2017 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych , pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia przyjmowane będą od 01.09.2016 roku do 07.10.2016 roku w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego pok. 42.

Student , który złoży wniosek po upływie w/w terminu może otrzymać świadczenie ( bez wyrównania ) od miesiąca , w którym wniosek wraz z kompletem dokumentów zostanie dostarczony do Dziekanatu Wydziału Humanistycznego.

Wnioski można składać od dnia 5 do 15 każdego miesiąca począwszy od listopada 2016 roku.

07

Cze

2016

Uwaga Doktoranci!

Uprzejmie informujemy, że od dnia 08.06.2016 r. obsługa studiów doktoranckich zostaje przeniesiona do pokoju 33.

20

Maj

2016

UWAGA!

–  doktoranci, którzy otrzymują stypendium socjalne i stypendium socjalne w zwiększonej wysokości w roku akademickim 2015/2016.

Dziekanat Wydziału Humanistycznego informuje, iż decyzje dotyczące przyznania stypendium na m-c lipiec 2016 r. należy odbierać w pokoju nr 42, w nieprzekraczalnym terminie – do 15 czerwca 2016 roku.

Osobiste odebranie decyzji w w/w terminie jest warunkiem wypłaty stypendium.

16

Maj

2016

UWAGA

–  studenci, którzy otrzymują stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2015/2016.

Dziekanat Wydziału Humanistycznego informuje, iż decyzje dotyczące przyznania stypendium na miesiąc lipiec 2016 r. należy odbierać od 18 maja do 15 czerwca 2016 roku w pokoju nr 42.

Odebranie decyzji w w/w terminie jest warunkiem wypłaty stypendium.

04

Maj

2016

Uwaga Doktoranci

Zapraszamy po odbiór decyzji dotyczących wykonania zadania badawczego – Młoda Kadra – do Dziekanatu Wydziału Humanistycznego, pok. 31.