23

Apr

2014

Szkolenie dla Doktorantów

plakatKrajowa Reprezentacja Doktorantów wraz z Radą Młodych Naukowców oraz z Uczelnianą Radą Samorządu Doktorantów UJK we współpracy z Narodowym Centrum Nauki, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacją na rzecz Nauki Polskiej oraz Rzecznikiem Patentowym organizuje szkolenie z zakresu pozyskiwania środków finansowych na prowadzenie badań naukowych.

Kurs będzie miał miejsce w Bibliotece Uniwersyteckiej w Kielcach (ul. Świętokrzyska 21e) w dniu 29 kwietnia 2014 r. Udział w warsztatach jest bezpłatny. czytaj więcej »

18

Apr

2014

Zaproszenie

Dziekan Wydziału Humanistycznego oraz Instytut Filologii Obcych zapraszają pracowników i studentów UJK oraz wszystkich zainteresowanych tematyką niemiecką na wystawę zatytułowaną „Powstanie ludowe 17 czerwca 1953”  upamiętniającą pierwszy wolnościowy zryw obywateli NRD.

Uroczyste otwarcie nastąpi 24 kwietnia, w czwartek o godz. 12.00 w budynku Centrum Języków Obcych przy ul. Świętokrzyskiej 21D,  I piętro, korytarz – miejsce wystawowe.

Wystawa będzie dostępna  w dniach 24 kwietnia  – 19 maja 2014  w godzinach otwarcia  budynku.

odpowiedzialna za projekt : dr Małgorzata Mochoń

08

Apr

2014

Nabór na studia w ramach Programu Erasmus+ na rok akademicki 2014/2015

szczegółowe informacje

18

Mar

2014

Uwaga Doktoranci!

Do odbioru są karty okresowych osiągnięć Doktoranta w Dziekanacie (pokój nr 42). Prosimy po karty zgłaszać się osobiście.

07

Mar

2014

Uwaga Doktoranci!

Nowe wnioski wraz z kalkulacjami na projekty badawcze w ramach badań statutowych – Młoda Kadra proszę składać w formie papierowej oraz elektronicznej w Dziekanacie do Pani dr Anny Kądzieli (pokój nr 42) do dnia 24.04.2014 r. Formularze dostępne są na stronie internetowej Wydziału w zakładce studia doktoranckie – akty prawne (Zarządzenie Rektora nr 25/2013 załączniki 2,5,6 oraz załącznik nr 7 – w razie przedłużenia realizacji projektu badawczego).

04

Mar

2014

WYKŁADY OGÓLNOWYDZIAŁOWE

Semestr letni roku akademickiego 2013/14

Prof. dr hab. Regina Renz

Społeczeństwo II Rzeczypospolitej

Poniedziałek  godz. 16:00
Miejsce wykładu
: ul. Żeromskiego 5, Instytut Historii, sala nr 2
Pierwszy wykład: 10.03.2014 r.

Mgr Małgorzata Kruszelnicka

Język grecki

Środa godz. 15:15
Miejsce wykładu
: ul. Świętokrzyska 15, Instytut Filologii Polskiej, sala nr 319 budynek A
Pierwszy wykład: 5.03.2014 r.

Akademia Polskiego Filmu

Wtorek godz. 17:00
Miejsce wykładów i projekcji filmowych
: Kino WDK (ul. ks. Piotra Ściegiennego 2)
Zapisy: w kasie kina WDK lub bezpośrednio u opiekuna naukowego dr Moniki Bator (filologia polska); Pierwsze spotkanie: 11.03.2014 r.

26

Feb

2014

Dodatkowy nabór studentów na praktykę w ramach programu LLP- ERASMUS na rok akademicki 2013/2014

Jeśli chcesz skorzystać z Programu Erasmus i wyjechać na trzymiesięczną praktykę zagraniczną, zajrzyj na stronę:

17

Jan

2014

Uwaga – stypendia!

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej na semestr letni w roku ak. 2013/2014 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy otrzymywali stypendium w semestrze zimowym przyjmowane będą od 20.01.2014 roku do dnia 17.02.2014 roku w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego pok. 42.

druk do pobrania

Student, który złoży wniosek po upływie w/w terminu może otrzymać świadczenie (bez wyrównania) od następnego miesiąca po złożeniu wniosku.

Studenci, którzy nie otrzymywali świadczeń w semestrze zimowym mogą składać wnioski o przyznanie stypendium na semestr letni 2013/2014 od dnia 1 do 15 każdego miesiąca począwszy od lutego 2014 roku.