slajdslajd
Studenckie Koło Naukowe Dialektologiczne


Studenckie Internetowe
Radio FRASZKA

Studenckie Radio Fraszka

Publikacje Wydziału

publikacja Respectus publikacja Token publikacja Almanach publikacja Między Wisłą a Pilicą publikacja Rocznik publikacja Studia Rusycystyczne publikacja Studia Filologiczne

30

Maj

2016

Obwieszczenie Wydziałowej Komisji Wyborczej

w sprawie wyników uzupełniających wyborów przedstawicieli Wydziału Humanistycznego do Senatu UJK spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego czytaj więcej »

25

Maj

2016

Obwieszczenie Wydziałowej Komisji Wyborczej

w sprawie wyników wyborów przedstawicieli Wydziału Humanistycznego do Senatu UJK oraz w sprawie wyznaczenia miejsc i terminów przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu UJK spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego czytaj więcej »

25

Maj

2016

Obwieszczenie Wydziałowej Komisji Wyborczej

w sprawie ustalenia wyników wyborów przedstawicieli do Rady Wydziału Humanistycznego na kadencję 2016 – 2020 w grupie nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego profesora, ani stopnia naukowego doktora habilitowanego oraz w grupie pracowników Wydziału niebędących nauczycielami akademickimi czytaj więcej »

24

Maj

2016

Obwieszczenie Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziałowa Komisja Wyborcza ustaliła, że w II turze wyborów do Senatu spośród samodzielnych pracowników nauki wymaganą większość głosów uzyskała: Lidia Michalska-Bracha.

Ze względu na nieobsadzenie jednego mandatu do Senatu WKW ogłasza wybory uzupełniające w dniu 30.05.2016 r. w budynku CJO, Świętokrzyska 21 D, w godz. 10.00-11.00, pok. 17.

Kandydatami są:

  1. Grzegorz Miernik
  2. Beata Wojciechowska

24

Maj

2016

Obwieszczenie Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziałowa Komisja Wyborcza ustaliła, że podczas wyborów do Rady Wydziału spośród pracowników niesamodzielnych oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi wszystkie mandaty zostały obsadzone. Listy wybranych osób podane zostaną zgodnie z kalendarzem wyborczym w dniu 25.05.2016 r.

24

Maj

2016

Obwieszczenie Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziałowa Komisja Wyborcza ogłasza, że z powodu nieobsadzenia wszystkich mandatów do Senatu spośród samodzielnych pracowników nauki wybory uzupełniające, zgodnie z wcześniejszym ustaleniem, odbędą się w tym samym miejscu w tym samym dniu w godz. 15.30 – 16.30.

WKW ustaliła, że wystarczającą liczbę głosów uzyskał: Piotr Zbróg.

Kandydatami do Senatu w II turze głosowania są następujące osoby (które uzyskały najwyższą liczbę głosów). Wykaz osób podajemy w kolejności alfabetycznej:

  1. Lidia Michalska-Bracha
  2. Grzegorz Miernik
  3. Beata Wojciechowska

WKW jednocześnie informuje, że w wyborach do Senatu spośród niesamodzielnych pracowników nauki obsadzono wszystkie mandaty, wybrano następujące osoby:

  1. Tomasz Chrząstek
  2. Jan Hajduk

Przewodnicząca Komisji Wyborczej

dr Lidia Mazur-Mierzwa

23

Maj

2016

Obwieszczenie Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziałowa Komisja Wyborcza przypomina, że wybory do Rady Wydziału i Senatu odbędą się 24.05.2016 r. (wtorek) w godz. 10.00-14.00 w budynku CJO, s. 17.

W przypadku nieobsadzenia wszystkich mandatów ponowne wybory odbędą się w tym samym miejscu i w tym samym dniu, w godzinach 15.30 – 16.30.

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej

dr Lidia Mazur-Mierzwa

20

Maj

2016

UWAGA!

–  doktoranci, którzy otrzymują stypendium socjalne i stypendium socjalne w zwiększonej wysokości w roku akademickim 2015/2016.

Dziekanat Wydziału Humanistycznego informuje, iż decyzje dotyczące przyznania stypendium na m-c lipiec 2016 r. należy odbierać w pokoju nr 42, w nieprzekraczalnym terminie – do 15 czerwca 2016 roku.

Osobiste odebranie decyzji w w/w terminie jest warunkiem wypłaty stypendium.