slajdslajdslajd
Studenckie Koło Naukowe Dialektologiczne


Studenckie Internetowe
Radio FRASZKA

Studenckie Radio Fraszka

Publikacje Wydziału

publikacja Respectus publikacja Token publikacja Almanach publikacja Między Wisłą a Pilicą publikacja Rocznik publikacja Studia Rusycystyczne publikacja Studia Filologiczne

14

Lis

2017

REKRUTACJA DO PROGRAMU „MOST”

Przypominamy, że do 30 listopada 2017 roku trwa rekrutacja do Programu „MOST” na semestr letni 2017/2018.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i skorzystania z internetowej rekrutacji: www.most.uka.uw.edu.pl

Więcej informacji: www.facebook.com/programmost2000

13

Lis

2017

Uwaga!

W dniu 16.11.2017 r. dyżur Prodziekan ds. dydaktycznych i studenckich
dr Olgi Dąbrowskiej-Cendrowskiej został odwołany.

10

Lis

2017

Uwaga!

–  studenci, którzy złożyli wnioski o stypendium socjalne i stypendium rektora dla najlepszych studentów/doktorantów w roku akademickim 2017/2018.

Dziekanat Wydziału Humanistycznego informuje, iż decyzje dotyczące przyznania w/w stypendium należy odebrać do  15 listopada 2017 roku w pokoju nr 42.

Odebranie decyzji w w/w terminie jest warunkiem wypłaty stypendium.

09

Lis

2017

500-lecie Reformacji

Od dzisiaj (do 10 grudnia) w Bibliotece Uniwersyteckiej można zobaczyć wystawę z okazji 500-lecia Reformacji. Organizatorami są: Ursula Maier (Konsul Generalny Niemiec w Krakowie), dr hab. prof. UJK Janusz Detka (Dziekan Wydziału Humanistycznego UJK w Kielcach), dr Henryk Suchojad (Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Kielcach).
Otwarciu wystawy towarzyszył fascynujący wykład dra Jerzego Sojki (CHAT, Warszawa).

05

Lis

2017

Zmarł Profesor Walery Pisarek

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci Pana Profesora Walerego Pisarka, wybitnego językoznawcy i prasoznawcy, specjalisty z zakresu teorii informacji i komunikowania masowego, niestrudzonego popularyzatora wiedzy, człowieka niezwykle zasłużonego dla nauki i kultury polskiej, doktora honoris causa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

25

Paź

2017

Ostatnie pożegnanie

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 21 października zmarł dr Jakub Krzysztof Wiatr-Siedlecki, były Wicedyrektor Instytutu Filologii Rosyjskiej UJK, językoznawca, specjalista w zakresie metodyki nauczania języka rosyjskiego, autor wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych.

16

Paź

2017

Wyniki parametryzacji

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych ocenił działalność naukową i badawczo-rozwojową jednostek naukowych.

W parametryzacji brano pod uwagę cztery podstawowe kryteria:

  • osiągnięcia naukowe i twórcze,
  • potencjał naukowy,
  • praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej,
  • pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej.

W ocenie wzięło udział ok. 180 czołowych ekspertów ze wszystkich dziedzin nauki i sztuki pracujących w 20 zespołach ewaluacji oraz jednym zespole do spraw oceny jednostek prowadzących działalność naukową na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa (członkowie posiadali uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych). Ponadto została przeprowadzona dodatkowa ocena ekspercka (6 kryteriów) w celu wyłonienia spośród jednostek z kategorią A, jednostek szczególnie wyróżniających się jakością prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych, które zaliczone zostały do kategorii A+.

Z radością informujemy, że Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego uzyskał kategorię A.

http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/znamy-wyniki-parametryzacji-coraz-wiecej-uczelni-z-ocena-a-i-a.html
http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2017_10/ca19d390d520ad9a37d6f2ba7c8499e4.pdf

12

Paź

2017

Świętokrzyska Nagroda Kultury 2017

Interdyscyplinarny Zespół do Badań Dziedzictwa Kulturowego Świętego Krzyża (prof. dr hab. Krzysztof Bracha, dr hab. prof. UJK Marzena Marczewska, dr hab. prof. UJK Stanisław Cygan) został nagrodzony Honorową Świętokrzyską Nagrodą Kultury 2017.

„Zespół zawiązany na Wydziale Humanistycznym UJK od 2012 roku systematyzuje i popularyzuje wiedzę dotyczącą Świętego Krzyża, postrzeganego jako szeroka płaszczyzna badawcza, która obejmuje całą przestrzeń kulturową Świętokrzyżczyzny, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów dawnego klasztoru benedyktynów świętokrzyskich i jego wpływu na okolice, region i kraj. Organizuje cykliczne ogólnopolskie konferencje naukowe („Debaty Świętokrzyskie”) oraz wykłady i odczyty skierowane do szerokiego grona odbiorców. Zespół wydał dwie poświęcone regionowi monografie („Debaty Świętokrzyskie” I: Kielce 2014, II: Kielce 2016), będące efektem spotkań polskich naukowców reprezentujących różne dyscypliny humanistyczne: historię, historię sztuki, literaturoznawstwo, językoznawstwo oraz etnologię i archeologię.”

Gratulujemy!

Zdjęcia: Marzena Mąkosa (Radio Kielce), Aleksander Piekarski (Echo Dnia)