13

lis

2014

Wybory uzupełniające do Rady Wydziału Humanistycznego UJK

(wybór 1 osoby do Rady Wydziału spośród nauczycieli akademickich będących samodzielnymi pracownikami naukowymi)


Zgłaszanie kandydatów:

20.11-27.11.2014 (do godz. 12.00) w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego przy ul. Świętokrzyskiej 21D oraz w sekretariatach poszczególnych instytutów w godzinach 8.00 – 15.00.

Karty zgłoszeniowe dostępne są w sekretariatach wszystkich instytutów. Do karty zgłoszeniowej dołączona jest karta ze zgodą kandydata na kandydowanie. Kandydata do Rady Wydziału w obecnych wyborach mogą zgłaszać jedynie osoby będące samodzielnymi pracownikami naukowymi.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają członkowie Wydziałowej Komisji Wyborczej.


Ogłoszenie listy kandydatów w wyborach uzupełniających do Rady Wydziału:

27.11.2014 godz. 14.00 (strona internetowa Wydziału).


Wybory:

11.12.2014 (czwartek) godz. 11.00 – 12.00 (Dziekanat WH, ul. Świętokrzyska 21D, aula nr 214).

UWAGA! W wyborach uzupełniających do Rady Wydziału Humanistycznego biorą udział wszyscy samodzielni pracownicy naukowi Wydziału, którzy wybierają 1 swojego przedstawiciela.

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
Dr hab. Jacek Pielas

27

paź

2014

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Dziekan i Rada Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informują, że w dniu 27.11.2014 r. o godz. 12:00 w Instytucie Historii, przy ulicy Żeromskiego 5, w sali portretowej odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr Anity Podlasińskiej
Temat rozprawy:
Kultura książki na terenach południowo-wschodniej Rzeczypospolitej XVIII wieku
w świetle ówczesnej prasy

czytaj więcej »

16

paź

2014

Roczne stypendium w Bawarii
 – nabór do 1 grudnia 2014

Sehr geehrte Damen und Herren,

Es freut uns, Sie auf die aktuelle Ausschreibung der Jahresstipendien des Freistaates Bayern 2015/16 für Hochschulabsolventen aus  Bulgarien,
Kroatien, Polen, Rumänien, Russland, Serbien, der Slowakei, Tschechien, der Ukraine und Ungarn aufmerksam machen zu können. czytaj więcej »

10

paź

2014

Dodatkowy nabór na wyjazdy w ramach Programu Erasmus+

Informujemy o dodatkowym naborze na wyjazdy w ramach Programu Erasmus+:

  • studentów na studia/praktyki,
  • pracowników naukowych na wyjazdy dydaktyczne krótkoterminowe.

Szczegóły pod adresem:
http://www.erasmus.ujk.edu.pl/

09

paź

2014

Szkolenia e-learningowe CBA

Szanowni Państwo,
informujemy, że Centralne Biuro Antykorupcyjne prowadzi projekt pn. „Rozwój systemu szkoleń antykorupcyjnych”. Szkolenia są skierowane między innymi do studentów i pracowników wyższych uczelni.

Platforma e-learningowa dostępna jest pod adresem:
https://szkolenia-antykorupcyjne.edu.pl/ lub za pośrednictwem strony http://www.cba.gov.pl/

01

paź

2014

UWAGA

Zmiana godzin przyjęć w Dziekanacie:

  • Poniedziałek – przerwa techniczna
  • Wtorek – Czwartek – 9.00 – 14.00
  • Piątek – 9.00 – 15.00


Do 10 października dokumenty o stypendium można składać codziennie w pokoju 42.

01

sie

2014

Uwaga!

dotyczy studentów ubiegających o pomoc materialną w semestrze zimowym w roku ak 2014/2015.

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej na rok ak. 2014/2015 dla studentów I, II i III stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych przyjmowane będą od 01.09.2014 roku do dnia 10.10.2014 roku w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego pok. 42.

Student, który złoży wniosek po upływie w/w terminu może otrzymać świadczenie ( bez wyrównania ) od następnego miesiąca po złożeniu wniosku.

Wnioski przyjmowane będą od dnia 1 do 15 każdego miesiąca począwszy od listopada 2014 roku.

04

lip

2014

Uwaga studenci i doktoranci

Informacja na temat Stypendiów Ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2014/2015.