slajd
Studenckie Koło Naukowe Dialektologiczne


Studenckie Internetowe
Radio FRASZKA

Studenckie Radio Fraszka

Publikacje Wydziału

publikacja Respectus publikacja Token publikacja Almanach publikacja Między Wisłą a Pilicą publikacja Rocznik publikacja Studia Rusycystyczne publikacja Studia Filologiczne

13

Gru

2016

Odeszła prof. Jadwiga Muszyńska

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Profesor Jadwigi Muszyńskiej.

Bardzo oddana swoim przyjaciołom, współpracownikom i studentom. Pomocna, życzliwa, otwarta na dyskusję.  Szanująca ludzi. Inspirowała i wspierała nas w różnych okolicznościach życiowych, szczerze się o wszystkich troszczyła.  A co najważniejsze, zawsze niezachwianie w nas wierzyła, dzieląc się z nami swoją siłą i doświadczeniem.

prof_jadwiga_muszynska_cbPani Profesor  Jadwiga Muszyńska z Uniwersytetem  Jana Kochanowskiego związana była przez wszystkie lata swej kariery zawodowej. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Powstańców Śląskich w Opolu (obecnie Uniwersytet Opolski), od października 1970 r. współorganizowała Zakład Historii nowo powstałej Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Kielcach. Przewodził mu wówczas doc. dr hab. Zenon Guldon, z którym związała swe dalsze naukowe losy w Instytucie Historii WSP, następnie Akademii Świętokrzyskiej i wreszcie Uniwersytetu. Nie można jednak w tym miejscu nie wspomnieć wówczas docenta, a od 1978 r. profesora Wacława Urbana, stale życzliwie zainteresowanego  Jej postępami naukowymi. W słuszności wyboru przedrozbiorowej historii społeczno- gospodarczej utwierdził  Jadwigę Muszyńską staż naukowy odbyty pod kierunkiem prof. dra hab. Andrzeja Wyczańskiego w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk im. T. Manteuffla.

Profesor Muszyńska zawsze chętnie angażowała się w życie uczelni, m.in. jako kierownik Zakładu Historii XVI-XVIII wieku w latach 2004-2005 oraz 2008-2014, wicedyrektor Instytutu Historii (1988-1989 oraz 1999-2002) i jego dyrektor w latach 2005-2008. Przez kolejne cztery lata była dziekanem Wydziału Humanistycznego U JK. Kieleckie środowisko historyczne reprezentowała, m.in. przewodnicząc pracom Komitetu Okręgowego Olimpiady Historycznej w Kielcach oraz jako członek Komitetu Nauk Historycznych PAN.

Zainteresowania naukowe Profesor  Jadwigi Muszyńskiej to przede wszystkim staropolskie dzieje gospodarcze oraz wczesnonowożytna historia polskich Żydów. Świadectwem tych zainteresowań są przede wszystkim  monografie poświęcone gospodarce starostwa sandomierskiego w latach 1510-1663, gospodarce dworskiej w dobrach biskupów krakowskich w połowie XVII wieku oraz osiemnastowiecznemu miejskiemu osadnictwu Żydów w województwach lubelskim i sandomierskim.

[Informacje pochodzą ze wstępu autorstwa Prof. Waldemara Kowalskiego do Księgi Jubileuszowej poświęconej Prof. Jadwidze Muszyńskiej]

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się od mszy świętej w piątek, 16 grudnia o godzinie 14.00 w Bazylice Katedralnej w Kielcach, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłej na Cmentarz Stary.

17

Lis

2016

Rekrutacja do programu Erasmus+ KA107

Do listy szkół wyższych, które objęte są umowami w ramach programu Erasmus+, dołączają uczelnie z Chin, Gruzji, Rosji i Ukrainy. Osoby zainteresowane rekrutacją na semestr letni bieżącego roku akademickiego mogą składać dokumenty aplikacyjne do 29 listopada.

W ramach akcji KA107 „Mobilność edukacyjna” w programie Erasmus+ proponujemy:
– wyjazdy pracowników o charakterze dydaktycznym i szkoleniowym,
– wyjazdy studentów w celu zrealizowania jednego semestru studiów w zagranicznej uczelni.

Dokumenty aplikacyjne należy składać w Biurze Wymiany Studentów i Doktorantów, ul. Żeromskiego 5, pokój nr 50.

Kontakt:
Justyna Palacz tel. 041 349 72 73
Beata Banach-Rząca tel. 041 349 72 67

Szczegółowe informacje o programie, w tym zasady kwalifikacji do wyjazdów, znajdują się na stronie: http://www.erasmus.ujk.edu.pl/erasmus-ka107/

28

Paź

2016

Publikuj.dr – konkurs na najlepszą prezentację obronionej pracy doktorskiej

Wszystkich, którzy obronili rozprawę doktorską w 2015 r. lub 2016 r. i pragną upowszechnić wyniki swoich badań nad literaturą i kulturą polską lub językiem polskim, Redakcja „Biuletynu Polonistycznego”, Rada „Biuletynu Polonistycznego” oraz Instytut Badań Literackich PAN serdecznie zapraszają do udziału w konkursie na najlepszą prezentację obronionej pracy doktorskiej „Publikuj.dr”

czytaj więcej »

07

Cze

2016

Uwaga Doktoranci!

Uprzejmie informujemy, że od dnia 08.06.2016 r. obsługa studiów doktoranckich zostaje przeniesiona do pokoju 33.

18

Mar

2016

Uwaga Doktoranci – konkurs Młoda Kadra!

Konkurs na dofinansowanie działalności służącej rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na rok 2017 (pobierz)

19

Sty

2016

UWAGA!

– dotyczy studentów ubiegających się o pomoc materialną w roku ak. 2015/2016

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej na semestr letni w roku ak. 2015/2016 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia przyjmowane będą od 20.01.2016 roku do 15.02.2016 roku w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego pok. 42.

Student, który złoży wniosek w w/w terminie otrzyma świadczenia od m-ca marca 2016 roku. Po upływie w/w terminu wnioski przyjmowane będą od 1 do 15 każdego miesiąca począwszy od m-ca kwietnia 2016 roku – student otrzyma świadczenie ( bez wyrównania ) od miesiąca, w którym wniosek zostanie złożony.

Studenci, którzy nie ubiegali się o świadczenia w semestrze zimowym mogą składać wnioski o przyznanie stypendium na semestr letni 2015/2016 od dnia 1 do 15 każdego miesiąca począwszy od marca 2016 roku.

13

Gru

2015

Wieczór z Andrzejem Poniedzielskim

Wieczór z Andrzejem Poniedzielskim już za nami. Jest co wspominać! Dzięki Maciejowi Burczynowi – studentowi dziennikarstwa i komunikacji społecznej – te ulotne chwile zostały utrwalone. Cała fotorelacja na fejsbookowym profilu PRESIKA.

02

Paź

2015

BiuletynPolonistyczny.pl – portal o polonistycznym życiu naukowym

Aktualne wydarzenia naukowe, projekty badawcze, konkursy i stypendia dla humanistów oraz oferty pracy – wszystkie te najważniejsze informacje o polonistycznym życiu naukowym już dziś można odnaleźć w jednym portalu: BiuletynPolonistyczny.pl. Oficjalna premiera portalu odbędzie się 20.10.2015 w Instytucie Badań Literackich PAN. czytaj więcej »