25

lut

2015

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Dziekan i Rada Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informują, że w dniu 5.03.2015 r. o godz. 14:00 w Instytucie Historii, przy ulicy Żeromskiego 5, w sali portretowej odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgra Dariusza Kubalskiego
Temat rozprawy:
Społeczeństwo powiatu sandomierskiego w latach 1918 – 1939

czytaj więcej »

24

lut

2015

Nabór na studia wymienne w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2015/2016

Ogłaszamy nabór na studia wymienne i praktyki w ramach programu Erasmus + na rok akademicki 2015/2016.

Szczegóły pod adresem:

http://www.erasmus.ujk.edu.pl/erasmus-dla-studentow/studia/

http://www.erasmus.ujk.edu.pl/erasmus-dla-studentow/praktyki/

Komplet wymaganych dokumentów (uprzednio uzgodnionych z Koordynatorem Instytutowym i Koordynatorem Wydziałowym) należy złożyć w Biurze Współpracy z Zagranicą do 25 marca 2015 roku.

30

sty

2015

Uwaga Doktoranci!

Przypominamy, że do dnia 15 lutego 2015 r. Doktoranci posiadający dotację celową – Młoda Kadra zobowiązani są do złożenia Kierownikowi studiów doktoranckich sprawozdań rocznych lub sprawozdania końcowego (wersja papierowa i elektroniczna) z realizacji projektu badawczego. Sprawozdania sporządza się w Wirtualnej Uczelni.

Informujemy również, że w poniedziałek 2 lutego (od godz. 10.00) zostanie ponownie udostępniony moduł dorobek naukowy.www na Wirtualnej Uczelni.

30

sty

2015

Uwaga Studenci studiów niestacjonarnych

W lutym 2015 roku Dziekanat Wydziału Humanistycznego będzie czynny dnia 07.02
i 28.02 (sobota) w godzinach od 8.00 do 12.00. 

20

sty

2015

Ankietyzacja

Szanowni Studenci, Doktoranci, Słuchacze studiów podyplomowych!

ankieta
Zapraszamy serdecznie wszystkich studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach do udziału w prowadzonych  w formie elektronicznej badaniach ankietowych mających na celu doskonalenie jakości kształcenia.

Badania ankietowe prowadzi się z zachowaniem zasad dobrowolności, poufności i anonimowości. Ankietyzacja będzie prowadzona w terminie od 19 stycznia 2015 do 30 kwietnia 2015 roku.  Ankietowanie odbędzie się drogą elektroniczną po zalogowaniu się za pomocą loginu i hasła do systemu Wirtualna Uczelnia, po wybraniu w Menu linku Ankiety i egzaminy. Badania ankietowe dotyczą semestru zimowego roku akademickiego 2014/2015. Szczegółowych informacji na temat ankietyzacji udziela właściwy dziekanat.

Studenci, doktoranci i słuchacze studiów podyplomowych są interesariuszami wewnętrznymi Uczelni i od ich aktywności i zaangażowania zależy również doskonalenie systemu jakości kształcenia. Zachęcamy zatem wszystkich uprawnionych do udziału w procesie ankietyzacji, bowiem uzyskane informacje pozwolą na poprawę jakości kształcenia i dostosowanie kształcenia do potrzeb i oczekiwań studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych. Jednocześnie informujemy, że logowanie do systemu Wirtualna Uczelnia celem wypełnienia ankiety jest konieczne, gdyż umożliwia dostęp studentom na indywidulanych kontach do ankiet dotyczących przedmiotów przypisanych do ich toku studiów a nie do wszystkich prowadzonych na Uczelni, natomiast dane dotyczące studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych – autorów wystawionych w ankietach ocen – są niedostępne podczas analizy wyników ankietyzacji. 

 

14

sty

2015

Uwaga!

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej na  semestr letni w roku ak. 2014/2015 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy otrzymywali stypendium w semestrze zimowym przyjmowane będą od 26.01.2015 roku do dnia 20.02.2015 roku w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego pok. 42.

Student, który złoży wniosek   po upływie w/w terminu może otrzymać świadczenie ( bez wyrównania ) od miesiąca, w którym wniosek  zostanie złożony.

Studenci, którzy nie otrzymywali świadczeń w semestrze zimowym mogą składać wnioski, wraz z kompletem dokumentów, o przyznanie stypendium na semestr letni 2014/2015  od dnia 1 do 15 każdego miesiąca począwszy od marca 2015 roku.

pobierz załącznik nr 21 – oświadczenie do celów stypendialnych na semestr letni

10

paź

2014

Dodatkowy nabór na wyjazdy w ramach Programu Erasmus+

Informujemy o dodatkowym naborze na wyjazdy w ramach Programu Erasmus+:

  • studentów na studia/praktyki,
  • pracowników naukowych na wyjazdy dydaktyczne krótkoterminowe.

Szczegóły pod adresem:
http://www.erasmus.ujk.edu.pl/

01

paź

2014

Uwaga

Zmiana godzin przyjęć w Dziekanacie:

  • Poniedziałek – przerwa techniczna
  • Wtorek – Czwartek – 9.00 – 14.00
  • Piątek – 9.00 – 15.00


Do 10 października dokumenty o stypendium można składać codziennie w pokoju 42.