slajdslajd
Studenckie Koło Naukowe Dialektologiczne


Studenckie Internetowe
Radio FRASZKA

Studenckie Radio Fraszka

Publikacje Wydziału

publikacja Respectus publikacja Token publikacja Almanach publikacja Między Wisłą a Pilicą publikacja Rocznik publikacja Studia Rusycystyczne publikacja Studia Filologiczne

09

Lut

2016

Ankietyzacja

Szanowni Studenci, Doktoranci, Słuchacze studiów podyplomowych!

ankieta

Informujemy, że w terminie od 10 lutego do 10 marca br. poprzez Wirtualną Uczelnię udostępnione zostaną elektroniczne ankiety oceniające nauczycieli akademickich, zajęcia dydaktyczne i obsługę administracyjną w jednostkach Uczelni. Ich celem jest poznanie Państwa opinii na temat jakości kształcenia w naszej Uczelni. Wasze oceny uwzględnimy w doskonaleniu procesu kształcenia w Uniwersytecie.

Udział w badaniu jest całkowicie anonimowy – system uniemożliwia identyfikację osób wypełniających ankiety. Aby Państwa oceny były obiektywne i wiarygodne ankiety powinno wypełnić jak najwięcej osób. Prosimy o udział w badaniu.

Liczy się każdy głos – Ty też możesz przyczynić się do zmiany na lepsze.

 

19

Sty

2016

UWAGA!

– dotyczy studentów ubiegających się o pomoc materialną w roku ak. 2015/2016

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej na semestr letni w roku ak. 2015/2016 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia przyjmowane będą od 20.01.2016 roku do 15.02.2016 roku w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego pok. 42.

Student, który złoży wniosek w w/w terminie otrzyma świadczenia od m-ca marca 2016 roku. Po upływie w/w terminu wnioski przyjmowane będą od 1 do 15 każdego miesiąca począwszy od m-ca kwietnia 2016 roku – student otrzyma świadczenie ( bez wyrównania ) od miesiąca, w którym wniosek zostanie złożony.

Studenci, którzy nie ubiegali się o świadczenia w semestrze zimowym mogą składać wnioski o przyznanie stypendium na semestr letni 2015/2016 od dnia 1 do 15 każdego miesiąca począwszy od marca 2016 roku.

13

Gru

2015

Pomoc dla Antka

pomoc dla antka

13

Gru

2015

Wieczór z Andrzejem Poniedzielskim

Wieczór z Andrzejem Poniedzielskim już za nami. Jest co wspominać! Dzięki Maciejowi Burczynowi – studentowi dziennikarstwa i komunikacji społecznej – te ulotne chwile zostały utrwalone. Cała fotorelacja na fejsbookowym profilu PRESIKA.

20

Lis

2015

Ogłoszenie Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że wyborach uzupełniających do Rady Wydziału Humanistycznego w dniu 19.11.2015 r. mandaty uzyskały następujące osoby:

  • dr hab. Mariusz Nowak
  • dr hab. Monika Olczak-Kardas
  • dr hab. Magdalena Ożarska

UWAGA!
Od wyników wyborów przysługuje odwołanie w terminie do 7 dni.

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
Dr hab. Jacek Pielas

31

Paź

2015

Rekrutacja do Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST

1-Przechwytywanie w trybie pełnoekranowym 2015-10-31 165408Od 31 października do 30 listopada br. można składać wnioski o wyjazd w ramach Programu MOST  na semestr letni w roku akademickim 2015/2016.

Zachęcamy studentów i doktorantów naszej Uczelni do zapoznania się z szeroką ofertą i zasadami rekrutacji do Programu na stronie internetowej: http://most.amu.edu.pl/index.php/strona-glowna .

MOST daje możliwość m.in.: realizacji programu studiów na uczelni innej niż macierzysta, wyboru dodatkowych (związanych z zainteresowaniami uczestnika) zajęć dydaktycznych, nawiązania kontaktu ze specjalistami w danej dziedzinie, wykonywania kwerend bibliotecznych i korzystania z księgozbioru innej uczelni, prowadzenia badań do pracy dyplomowej czy dysertacji doktorskiej.

07

Paź

2015

Uwaga Doktoranci!

Uprzejmie informujemy, że będą obowiązywać nowe wzory wniosków dla najlepszych doktorantów. Z uwagi na zmianę wniosków termin ich składania będzie wydłużony do dnia 20.10.2015 r.

02

Paź

2015

BiuletynPolonistyczny.pl – portal o polonistycznym życiu naukowym

Aktualne wydarzenia naukowe, projekty badawcze, konkursy i stypendia dla humanistów oraz oferty pracy – wszystkie te najważniejsze informacje o polonistycznym życiu naukowym już dziś można odnaleźć w jednym portalu: BiuletynPolonistyczny.pl. Oficjalna premiera portalu odbędzie się 20.10.2015 w Instytucie Badań Literackich PAN. czytaj więcej »