22

Jul

2014

Rekrutacja ciągle trwa

Do września trwa rekrutacja na wszystkie rodzaje studiów. Oferta jest skierowana w równym stopniu do absolwentów szkół średnich jaki i absolwentów studiów I i II stopnia – przypominamy, że studia na II kierunku pozostają bezpłatne.

sprawdź na jaki kierunek możesz się jeszcze zapisać

04

Jul

2014

Rekrutacja na rok akademicki 2014/15

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Humanistycznego UJK w Kielcach

ul. Świętokrzyska 21D, parter, pok. 31 25-406 Kielce
e-mail: rekrutacjawh@ujk.edu.pl
tel. (41) 349-6868

Rekrutacja – Zapisy


Terminy dyżurów komisji w I naborze

Zobacz jak do nas trafić !

04

Jul

2014

Uwaga studenci i doktoranci

Informacja na temat Stypendiów Ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2014/2015.

27

Jun

2014

Uwaga

dotyczy wypłaty stypendium w miesiącu LIPCU 2014 roku

Przypominamy, iż warunkiem wypłaty należności za lipiec 2014 roku jest osobisty odbiór decyzji w nieprzekraczalnym terminie od 27.06. do 10.07.2014 roku w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego pok. 42.

23

Jun

2014

UWAGA!

W sierpniu Dziekanat Wydziału Humanistycznego jest nieczynny.

Prosimy o odbiór wszelkich dokumentów (zaświadczeń, dyplomów…) do 31.07 2014 r.

12

Jun

2014

Wykaz dokumentów, które student kończący studia winien złożyć w Dziekanacie

Wpłat dokonywać należy na konto bankowe:

Indywidualne konto bankowe (SUBKONTO – dostępne na Wirtualnej Uczelni)

10

Jun

2014

Uwaga studenci przystępujący do obrony prac dyplomowych

Aby otrzymać pieczątkę na karcie obiegowej (poz. rozliczenie finansowe) student zobowiązany jest do dokonania opłaty za dyplom na nr indywidualnego subkonta – kwota za dyplom wynosi 60 zł.

04

Jun

2014

UWAGA!!!

Dotyczy studentów i doktorantów pobierających stypendium: socjalne, rektora dla najlepszych studentów, dla najlepszych doktorantów oraz stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014.

Zgodnie z decyzją Rektora UJK w Kielcach z dnia 02.06.2104 r. zmieniającą ustalenia szczegółowe z września 2013 r., dotyczące pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, jest możliwość dodatkowej wypłaty stypendium socjalnego (bez zwiększenia), stypendium rektora dla najlepszych studentów, dla najlepszych doktorantów oraz stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych w miesiącu lipcu 2014 roku.

Aby otrzymać ww. stypendium należy posiadać status “student” w wirtualnej uczelni (osoby, które utracą status studenta w czerwcu – (obrona pracy) tracą prawo do otrzymania dodatkowego stypendium w lipcu br.) oraz złożyć oświadczenie (zał. nr 1 lub 2) do niniejszej informacji we właściwym dziekanacie w nieprzekraczalnym terminie do 18 czerwca 2014 r.

WARUNKIEM WYPŁATY STYPENDIUM JEST ODEBRANIE DECYZJI O JEGO PRZYZNANIU.