18

Apr

2014

Zaproszenie

Dziekan Wydziału Humanistycznego oraz Instytut Filologii Obcych zapraszają pracowników i studentów UJK oraz wszystkich zainteresowanych tematyką niemiecką na wystawę zatytułowaną „Powstanie ludowe 17 czerwca 1953”  upamiętniającą pierwszy wolnościowy zryw obywateli NRD.
Uroczyste otwarcie nastąpi 24 kwietnia, w czwartek o godz. 12.00 w budynku Centrum Języków Obcych przy ul. Świętokrzyskiej 21D,  I piętro , korytarz – miejsce wystawowe.
Wystawa będzie dostępna  w dniach 24 kwietnia  – 19 maja 2014  w godzinach otwarcia  budynku.
odpowiedzialna za projekt : dr Małgorzata Mochoń

16

Apr

2014

Informacja

Dziekanat Wydziału Humanistycznego w dniu 18.04.2014 r. (piątek) będzie czynny do godziny 10.00.

15

Apr

2014

Życzenia Wielkanocne

Wielkanoc

Zdrowych, radosnych, spokojnych,
wypełnionych ciepłem i miłością
Świąt Wielkiej Nocy

życzą

Dziekan i Pracownicy Dziekanatu
Wydziału Humanistycznego UJK
w Kielcach


08

Apr

2014

Nabór na studia w ramach Programu Erasmus+ na rok akademicki 2014/2015

szczegółowe informacje

02

Apr

2014

Ankietyzacja

Szanowni Studenci, Doktoranci, Słuchacze studiów podyplomowych!

ankieta
Zapraszamy serdecznie wszystkich studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach do udziału w prowadzonych po raz pierwszy w formie elektronicznej badaniach ankietowych mających na celu doskonalenie jakości kształcenia.

Z uwagi na niewielką liczbę wypełnionych ankiet elektronicznych, oceniających nauczycieli i sposób prowadzenia zajęć oraz pracę dziekanatów, termin ankietyzacji został przedłużony do 16 kwietnia 2014 roku.

Badania ankietowe prowadzi się z zachowaniem zasad dobrowolności, poufności i anonimowości. Pierwsza część badań ankietowych dotyczy semestru zimowego roku akademickiego 2013/2014. Część druga planowana jest na maj 2014 roku. Ankietowanie odbędzie się drogą elektroniczną po zalogowaniu się za pomocą loginu i hasła do systemu Wirtualna Uczelnia, po wybraniu w Menu linku Ankiety i egzaminy.

Studenci, doktoranci i słuchacze studiów podyplomowych są interesariuszami wewnętrznymi Uczelni i od ich aktywności i zaangażowania zależy również doskonalenie systemu jakości kształcenia. Zachęcamy zatem wszystkich uprawnionych, do udziału w procesie ankietyzacji, bowiem uzyskane informacje pozwolą na poprawę jakości kształcenia i dostosowanie kształcenia do potrzeb i oczekiwań studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych.

Studenci, doktoranci, słuchacze studiów podyplomowych kierunku, który najbardziej aktywnie weźmie udział w procesie ankietyzacji, otrzymają zaproszenia na specjalną imprezę z niespodziankami zorganizowaną przez WSPAK w UJK.

18

Mar

2014

Uwaga Doktoranci!

Do odbioru są karty okresowych osiągnięć Doktoranta w Dziekanacie (pokój nr 42). Prosimy po karty zgłaszać się osobiście.

07

Mar

2014

Uwaga Doktoranci!

Nowe wnioski wraz z kalkulacjami na projekty badawcze w ramach badań statutowych – Młoda Kadra proszę składać w formie papierowej oraz elektronicznej w Dziekanacie do Pani dr Anny Kądzieli (pokój nr 42) do dnia 24.04.2014 r. Formularze dostępne są na stronie internetowej Wydziału w zakładce studia doktoranckie – akty prawne (Zarządzenie Rektora nr 25/2013 załączniki 2,5,6 oraz załącznik nr 7 – w razie przedłużenia realizacji projektu badawczego).

04

Mar

2014

WYKŁADY OGÓLNOWYDZIAŁOWE

Semestr letni roku akademickiego 2013/14

Prof. dr hab. Regina Renz

Społeczeństwo II Rzeczypospolitej

Poniedziałek  godz. 16:00
Miejsce wykładu
: ul. Żeromskiego 5, Instytut Historii, sala nr 2
Pierwszy wykład: 10.03.2014 r.

Mgr Małgorzata Kruszelnicka

Język grecki

Środa godz. 15:15
Miejsce wykładu
: ul. Świętokrzyska 15, Instytut Filologii Polskiej, sala nr 319 budynek A
Pierwszy wykład: 5.03.2014 r.

Akademia Polskiego Filmu

Wtorek godz. 17:00
Miejsce wykładów i projekcji filmowych
: Kino WDK (ul. ks. Piotra Ściegiennego 2)
Zapisy: w kasie kina WDK lub bezpośrednio u opiekuna naukowego dr Moniki Bator (filologia polska); Pierwsze spotkanie: 11.03.2014 r.