22

lip

2014

Rekrutacja ciągle trwa

Do 22 września trwa rekrutacja na wszystkie rodzaje studiów. Oferta jest skierowana w równym stopniu do absolwentów szkół średnich jaki i absolwentów studiów I i II stopnia – przypominamy, że studia na II kierunku pozostają bezpłatne.

sprawdź na jaki kierunek możesz się jeszcze zapisać

04

lip

2014

Rekrutacja na rok akademicki 2014/15

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Humanistycznego UJK w Kielcach

ul. Świętokrzyska 21D, parter, pok. 31 25-406 Kielce
e-mail: lp.ud1411083885e.kju1411083885@hwaj1411083885catur1411083885ker1411083885
tel. (41) 349-6868

Rekrutacja – Zapisy

 W sierpniu  kontakt z WKR wyłącznie drogą mailową

Terminy dyżurów komisji w II naborze

Zobacz jak do nas trafić !

18

wrz

2014

Spotkanie inauguracyjne dla studentów I roku studiów doktoranckich

16 października o godz. 13.00 w auli (sala 214) odbędzie się inauguracyjne spotkanie doktorantów I roku z Władzami Wydziału Humanistycznego prowadzącymi studia doktoranckie.

01

sie

2014

Uwaga!

dotyczy studentów ubiegających o pomoc materialną w semestrze zimowym w roku ak 2014/2015.

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej na rok ak. 2014/2015 dla studentów I, II i III stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych przyjmowane będą od 01.09.2014 roku do dnia 10.10.2014 roku w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego pok. 42.

Student, który złoży wniosek po upływie w/w terminu może otrzymać świadczenie ( bez wyrównania ) od następnego miesiąca po złożeniu wniosku.

Wnioski przyjmowane będą od dnia 1 do 15 każdego miesiąca począwszy od listopada 2014 roku.

04

lip

2014

Uwaga studenci i doktoranci

Informacja na temat Stypendiów Ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2014/2015.

12

cze

2014

Wykaz dokumentów, które student kończący studia winien złożyć w Dziekanacie

Wpłat dokonywać należy na konto bankowe:

Indywidualne konto bankowe (SUBKONTO – dostępne na Wirtualnej Uczelni)

10

cze

2014

Uwaga studenci przystępujący do obrony prac dyplomowych

Aby otrzymać pieczątkę na karcie obiegowej (poz. rozliczenie finansowe) student zobowiązany jest do dokonania opłaty za dyplom na nr indywidualnego subkonta – kwota za dyplom wynosi 60 zł.

04

cze

2014

UWAGA!!!

Dotyczy studentów i doktorantów pobierających stypendium: socjalne, rektora dla najlepszych studentów, dla najlepszych doktorantów oraz stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014.

Zgodnie z decyzją Rektora UJK w Kielcach z dnia 02.06.2104 r. zmieniającą ustalenia szczegółowe z września 2013 r., dotyczące pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, jest możliwość dodatkowej wypłaty stypendium socjalnego (bez zwiększenia), stypendium rektora dla najlepszych studentów, dla najlepszych doktorantów oraz stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych w miesiącu lipcu 2014 roku.

Aby otrzymać ww. stypendium należy posiadać status „student” w wirtualnej uczelni (osoby, które utracą status studenta w czerwcu – (obrona pracy) tracą prawo do otrzymania dodatkowego stypendium w lipcu br.) oraz złożyć oświadczenie (zał. nr 1 lub 2) do niniejszej informacji we właściwym dziekanacie w nieprzekraczalnym terminie do 18 czerwca 2014 r.

WARUNKIEM WYPŁATY STYPENDIUM JEST ODEBRANIE DECYZJI O JEGO PRZYZNANIU.

29

maj

2014

NABÓR STUDENTÓW NA PRAKTYKĘ W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ NA ROK AKADEMICKI 2014/2015

W programie Erasmus+ na praktykę studencką można wyjechać do zagranicznej instytucji, np. przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit i do innych instytucji (muzea, biblioteki, szpitale itp.).

Rekrutacja na wyjazdy w roku akademickim 2014/15 trwa od maja do 18 czerwca 2014r. Studenci składają wnioski do 18 maja 2014r. do Koordynatora Instytutowego ds. ECTS właściwego Instytutu (wykaz Koordynatorów na stronie www.ujk.edu.pl, zakładka Erasmus+)

08

kwi

2014

Nabór na studia w ramach Programu Erasmus+ na rok akademicki 2014/2015

szczegółowe informacje