10

lip

2015

Dyżury Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Humanistycznego UJK w Kielcach


ul. Świętokrzyska 21D,  25-406 Kielce
pokój 31 (parter)
e-mail: lp.ud1441469577e.kju1441469577@hwaj1441469577catur1441469577ker1441469577
tel. (41) 349-6868

Zobacz jak do nas trafić !

Wrześniowe dyżury Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Kontakt przed 14.09 możliwy drogą mailową lub telefonicznie.

 

data Godziny dyżuru
14.09 Pn 9.00 -15.00
15.09 Wt 9.00 -15.00
16.09 Śr 9.00 -15.00
17.09 Cz 9.00 -15.00
18.09 Pt 11.00 -17.00
19.09 So 10.00 -14.00
21.09 Pn 9.00 -15.00
22.09 Wt 11.00 -17.00
23.09 Śr 9.00 -15.00
24.09 Cz 9.00 -15.00
25.09 Pt 11.00 -17.00
26.09 So 10.00 -14.00
28.09 Pn 9.00 -15.00
29.09 Wt 11.00 -17.00
30.09 Śr 9.00 -15.00

 

13

sie

2015

Uwaga

– dotyczy studentów ubiegających się o pomoc materialną w roku ak. 2015/2016

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej na semestr zimowy w roku ak. 2015/2016 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych , pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia przyjmowane będą od 01.09.2015 roku do dnia 09.10.2015 roku w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego pok. 42.

Student, który złoży wniosek po upływie w/w terminu może otrzymać świadczenie (bez wyrównania) od miesiąca, w którym wniosek wraz z kompletem dokumentów zostanie dostarczony do Dziekanatu Wydziału Humanistycznego. Wnioski można składać od dnia 1 do 15 każdego miesiąca począwszy od listopada 2015 roku.

30

lip

2015

Informacja

Dziekanat Wydziału Humanistycznego od 10.08 do 21.08 pełni dyżury w określonych dniach:

  • 11.08.2015 r. (wtorek) pokój 41/pokój 33
  • 13.08.2015 r. (czwartek) pokój 42/pokój 28
  • 18.08.2015 r. (wtorek) pokój 22/pokój 33
  • 20.08.2015 r. (czwartek) pokój 22

30

lip

2015

Stypendia Ministra dla doktorantów i studentów

 

03

cze

2015

Wykaz dokumentów, które student kończący studia winien złożyć w Dziekanacie

Wpłat dokonywać należy na konto bankowe:

Indywidualne konto bankowe (SUBKONTO – dostępne na Wirtualnej Uczelni)

02

cze

2015

Uwaga Doktoranci

Informujemy, że do dnia 10 czerwca br. Doktoranci zobowiązani są wprowadzić własne osiągnięcia naukowe (za obecny rok akademicki) poprzez indywidualny profil do modułu Dorobek Naukowy.XP w ramach aplikacji Wirtualna Uczelnia.

02

cze

2015

UWAGA!

– dotyczy studentów i doktorantów pobierających stypendium: socjalne, stypendium socjalne w zwiększonej wysokości oraz stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w semestrze letnim w roku akademickim 2014/2015.

Zgodnie z decyzją Rektora UJK w Kielcach z dnia 26.05.2015 r. zmieniającą ustalenia szczegółowe z września 2014 r., dotyczące pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, jest możliwość dodatkowej wypłaty stypendium socjalnego, stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości oraz stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych w miesiącu lipcu 2015 roku.
Aby otrzymać ww. stypendium należy posiadać status „student” w wirtualnej uczelni (osoby, które utracą status studenta w czerwcu – (obrona pracy) tracą prawo do otrzymania dodatkowego stypendium w lipcu br.) oraz złożyć wniosek o przyznanie świadczenia w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego pok.42, w nieprzekraczalnym terminie do 22 czerwca 2015 roku.

WARUNKIEM WYPŁATY STYPENDIUM JEST ODEBRANIE DECYZJI O JEGO PRZYZNANIU.

27

maj

2015

Uwaga Studenci!

Aby otrzymać pieczątkę na karcie obiegowej (poz. rozliczenie finansowe) student zobowiązany jest do dokonania opłaty na nr indywidualnego subkonta w systemie xp.

Dotyczy opłat za dyplom – 60 zł, opłat za świadectwo studiów podyplomowych – 30 zł oraz innych opłat związanych z tokiem studiów.

Rozliczenie finansowe studenta na karcie obiegowej będzie potwierdzone dopiero po zaksięgowaniu kwoty w systemie xp.

05

maj

2015

Social Entrepreneurship and Innovation for Children and Youth with Social Needs

The international semester at UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT (Denmark)

If you want to gain a new international perspective on pedagogical approaches and methods for working with children and youth with social needs, it may be a good opportunity for you. The international semester is a four month long course offered by the Department of Social Education, Odense every fall and the course is taught in English.

czytaj więcej »