30

kwi

2015

Uwaga Doktoranci!!!

19 maja 2015 r. (wtorek) o godzinie 14.30 w sali nr 1 (Rektorat – ul. Żeromskiego 5) odbędzie się spotkanie z Panią Joanną Chiberską z Działu Nauki oraz z Panią Prodziekan do spraw naukowych dr hab. Lidią Michalską – Brachą prof. UJK w sprawie sposobu korzystania z dotacji celowej – Młoda Kadra oraz rozliczania środków wnioskowania i składania sprawozdań. Na spotkanie zapraszamy wszystkich doktorantów posiadających dotację celową – Młoda Kadra.

05

maj

2015

Social Entrepreneurship and Innovation for Children and Youth with Social Needs

The international semester at UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT (Denmark)

If you want to gain a new international perspective on pedagogical approaches and methods for working with children and youth with social needs, it may be a good opportunity for you. The international semester is a four month long course offered by the Department of Social Education, Odense every fall and the course is taught in English.

czytaj więcej »

04

maj

2015

Stypendia Samorządu Województwa Świętokrzyskiego

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dn. 23 marca br. Sejmik Województwa Świętokrzyskiego podjął uchwałę w sprawie przyjęcia „Zasad udzielania pomocy materialnej w formie stypendiów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego dla Polaków oraz osób polskiego pochodzenia ze Wschodu”. czytaj więcej »

29

kwi

2015

Uwaga Doktoranci!

Uprzejmie informujemy, że w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego w pokoju nr 42 należy podpisać w terminie do 15 maja 2015 r. polecenie wykonania zadania badawczego z dotacji celowej – Młoda Kadra.

20

mar

2015

Ogłoszenie dla Doktorantów i Młodej Kadry w sprawie badań naukowych

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w dniu 20 marca 2015 roku ogłoszony został Konkurs na dofinansowanie działalności służącej rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (tzw. Młoda Kadra) na rok 2016. czytaj więcej »

11

mar

2015

Uwaga!

Studenci, którzy złożyli wnioski o przyznanie pomocy materialnej na semestr letni w roku akademickim 2014/2015.

Dziekanat Wydziału Humanistycznego informuje, iż decyzje dotyczące przyznania stypendium socjalnego i stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości można odbierać od 10 do 24 marca 2015 roku w pokoju nr 42.

24

lut

2015

Nabór na studia wymienne w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2015/2016

Ogłaszamy nabór na studia wymienne i praktyki w ramach programu Erasmus + na rok akademicki 2015/2016.

Szczegóły pod adresem:

http://www.erasmus.ujk.edu.pl/erasmus-dla-studentow/studia/

http://www.erasmus.ujk.edu.pl/erasmus-dla-studentow/praktyki/

Komplet wymaganych dokumentów (uprzednio uzgodnionych z Koordynatorem Instytutowym i Koordynatorem Wydziałowym) należy złożyć w Biurze Współpracy z Zagranicą do 25 marca 2015 roku.

 

20

sty

2015

Ankietyzacja

Szanowni Studenci, Doktoranci, Słuchacze studiów podyplomowych!

ankieta
Zapraszamy serdecznie wszystkich studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach do udziału w prowadzonych  w formie elektronicznej badaniach ankietowych mających na celu doskonalenie jakości kształcenia.

Badania ankietowe prowadzi się z zachowaniem zasad dobrowolności, poufności i anonimowości. Ankietyzacja będzie prowadzona w terminie od 19 stycznia 2015 do 30 kwietnia 2015 roku.  Ankietowanie odbędzie się drogą elektroniczną po zalogowaniu się za pomocą loginu i hasła do systemu Wirtualna Uczelnia, po wybraniu w Menu linku Ankiety i egzaminy. Badania ankietowe dotyczą semestru zimowego roku akademickiego 2014/2015. Szczegółowych informacji na temat ankietyzacji udziela właściwy dziekanat.

Studenci, doktoranci i słuchacze studiów podyplomowych są interesariuszami wewnętrznymi Uczelni i od ich aktywności i zaangażowania zależy również doskonalenie systemu jakości kształcenia. Zachęcamy zatem wszystkich uprawnionych do udziału w procesie ankietyzacji, bowiem uzyskane informacje pozwolą na poprawę jakości kształcenia i dostosowanie kształcenia do potrzeb i oczekiwań studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych. Jednocześnie informujemy, że logowanie do systemu Wirtualna Uczelnia celem wypełnienia ankiety jest konieczne, gdyż umożliwia dostęp studentom na indywidulanych kontach do ankiet dotyczących przedmiotów przypisanych do ich toku studiów a nie do wszystkich prowadzonych na Uczelni, natomiast dane dotyczące studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych – autorów wystawionych w ankietach ocen – są niedostępne podczas analizy wyników ankietyzacji. 

 

14

sty

2015

Uwaga!

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej na  semestr letni w roku ak. 2014/2015 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy otrzymywali stypendium w semestrze zimowym przyjmowane będą od 26.01.2015 roku do dnia 20.02.2015 roku w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego pok. 42.

Student, który złoży wniosek   po upływie w/w terminu może otrzymać świadczenie ( bez wyrównania ) od miesiąca, w którym wniosek  zostanie złożony.

Studenci, którzy nie otrzymywali świadczeń w semestrze zimowym mogą składać wnioski, wraz z kompletem dokumentów, o przyznanie stypendium na semestr letni 2014/2015  od dnia 1 do 15 każdego miesiąca począwszy od marca 2015 roku.

pobierz załącznik nr 21 – oświadczenie do celów stypendialnych na semestr letni