24

cze

2015

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Dziekan i Rada Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informują, że w dniu 9.07.2015 r. o godz. 13:00 w Instytucie Historii, przy ulicy Żeromskiego 5, w sali portretowej odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr Zbigniewa Kowalczyka

Temat rozprawy:

Działalność duszpasterska w dekanacie radoszyckim w latach 1918 – 1939 czytaj więcej »

03

cze

2015

Wykaz dokumentów, które student kończący studia winien złożyć w Dziekanacie

Wpłat dokonywać należy na konto bankowe:

Indywidualne konto bankowe (SUBKONTO – dostępne na Wirtualnej Uczelni)

02

cze

2015

Uwaga Doktoranci

Informujemy, że do dnia 10 czerwca br. Doktoranci zobowiązani są wprowadzić własne osiągnięcia naukowe (za obecny rok akademicki) poprzez indywidualny profil do modułu Dorobek Naukowy.XP w ramach aplikacji Wirtualna Uczelnia.

02

cze

2015

UWAGA!

– dotyczy studentów i doktorantów pobierających stypendium: socjalne, stypendium socjalne w zwiększonej wysokości oraz stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w semestrze letnim w roku akademickim 2014/2015.

Zgodnie z decyzją Rektora UJK w Kielcach z dnia 26.05.2015 r. zmieniającą ustalenia szczegółowe z września 2014 r., dotyczące pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, jest możliwość dodatkowej wypłaty stypendium socjalnego, stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości oraz stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych w miesiącu lipcu 2015 roku.
Aby otrzymać ww. stypendium należy posiadać status „student” w wirtualnej uczelni (osoby, które utracą status studenta w czerwcu – (obrona pracy) tracą prawo do otrzymania dodatkowego stypendium w lipcu br.) oraz złożyć wniosek o przyznanie świadczenia w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego pok.42, w nieprzekraczalnym terminie do 22 czerwca 2015 roku.

WARUNKIEM WYPŁATY STYPENDIUM JEST ODEBRANIE DECYZJI O JEGO PRZYZNANIU.

27

maj

2015

Uwaga Studenci!

Aby otrzymać pieczątkę na karcie obiegowej (poz. rozliczenie finansowe) student zobowiązany jest do dokonania opłaty na nr indywidualnego subkonta w systemie xp.

Dotyczy opłat za dyplom – 60 zł, opłat za świadectwo studiów podyplomowych – 30 zł oraz innych opłat związanych z tokiem studiów.

Rozliczenie finansowe studenta na karcie obiegowej będzie potwierdzone dopiero po zaksięgowaniu kwoty w systemie xp.

05

maj

2015

Social Entrepreneurship and Innovation for Children and Youth with Social Needs

The international semester at UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT (Denmark)

If you want to gain a new international perspective on pedagogical approaches and methods for working with children and youth with social needs, it may be a good opportunity for you. The international semester is a four month long course offered by the Department of Social Education, Odense every fall and the course is taught in English.

czytaj więcej »

04

maj

2015

Stypendia Samorządu Województwa Świętokrzyskiego

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dn. 23 marca br. Sejmik Województwa Świętokrzyskiego podjął uchwałę w sprawie przyjęcia „Zasad udzielania pomocy materialnej w formie stypendiów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego dla Polaków oraz osób polskiego pochodzenia ze Wschodu”. czytaj więcej »

20

mar

2015

Ogłoszenie dla Doktorantów i Młodej Kadry w sprawie badań naukowych

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w dniu 20 marca 2015 roku ogłoszony został Konkurs na dofinansowanie działalności służącej rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (tzw. Młoda Kadra) na rok 2016. czytaj więcej »