slajdslajd
Studenckie Koło Naukowe Dialektologiczne


Studenckie Internetowe
Radio FRASZKA

Studenckie Radio Fraszka

Publikacje Wydziału

publikacja Respectus publikacja Token publikacja Almanach publikacja Między Wisłą a Pilicą publikacja Rocznik publikacja Studia Rusycystyczne publikacja Studia Filologiczne

22

Mar

2017

Obwieszczenie Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziałowa Komisja Wyborcza ustaliła następujący wynik uzupełniających wyborów do Senatu UJK na kadencję 2016 – 2020 w kurii nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopnień naukowy doktora habilitowanego:

dr hab. prof. UJK Marzena Marczewska

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej

dr Lidia Mazur-Mierzwa

22

Mar

2017

Program Dni Jakości Kształcenia w UJK

Program Dni Jakości Kształcenia w UJK
pod patronatem Rektora UJK prof. zw. dr. hab. Jacka Semaniaka
Kielce – Piotrków Trybunalski – Sandomierz, 5-6 kwietnia 2017 r.

czytaj więcej »

15

Mar

2017

Obwieszczenie Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziałowa Komisja Wyborcza ustaliła, że kandydatem w uzupełniających wyborach do Senatu UJK na kadencję 2016 – 2020 w grupie nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego jest:

dr hab. prof. UJK Marzena Marczewska

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej

 dr Lidia Mazur-Mierzwa

15

Mar

2017

Profesor Zoltán Kövecses doktorem honoris causa UJK

Z dumą informujemy, że 24 marca 2017 roku o godzinie 12.00 odbędzie się uroczystość nadania Panu Profesorowi Zoltánowi Kövecsesowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Zoltán Kövecses to wybitny językoznawca kognitywista, profesor lingwistyki na Wydziale Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Loránda Eötvösa w Budapeszcie.

W swoich rozprawach Profesor  Zoltán Kövecses podejmuje zagadnienia związane ze specyfiką naszego myślenia o świecie, z metaforą, konceptualizacją emocji, idiomatycznością, slangiem amerykańskim i amerykańską odmianą języka angielskiego. Zainteresowania naukowe Zoltána Kövecsesa koncentrują się przede wszystkim na językoznawczej koncepcji metafory oraz na relacjach między językiem, umysłem  i kulturą.

Prace Profesora Zoltána Kövecsesa inspirują współczesną myśl językoznawczą na świecie, są publikowane w języku angielskim w prestiżowych wydawnictwach. Warto tu wymienić najbardziej znane rozprawy: Language, Mind, and Culture. A Practical Introduction, 2006, Oxford University Press (wydane w Polsce: Język, umysł, kultura. Praktyczne wprowadzenie, 2011, Universitas); Metaphor in Culture. Universality and Variation, 2005/2012, Cambridge University Press; Metaphor. A Practical Introduction, 2002/2010, Oxford University Press; Metaphor and Emotion, 2000, Cambridge University Press; Emotion Concepts, 1990, New York and Berlin: Springer-Verlag; The Language of Love, 1988, Lewisburg, PA: Bucknell University Press.

Zoltán Kövecses jest także autorem słowników (węgiersko-angielskich, angielsko-węgierskich i innych), za które otrzymał  Quality Award w roku 2000 oraz Nagrodę Profesora László Országha w 2004 roku.

Uniwersalny dorobek Profesora Zoltána Kövecsesa cieszy się ogromnym uznaniem na świecie. Uczony uczestniczy również w życiu naukowym polskich środowisk kognitywistycznych, współpracując z językoznawcami z renomowanych ośrodków akademickich.

 

Zapraszamy na dwa wykłady, które Prof. Zoltán Kövecses wygłosi na Wydziale Humanistycznym 23 marca o godz. 16.00 i 17.30.

 

10

Mar

2017

Obwieszczenie Wydziałowej Komisji Wyborczej

W sprawie przeprowadzenia uzupełniających wyborów do Senatu UJK na kadencję 2016 – 2020 w grupie nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.

§ 1

W związku z wygaśnięciem jednego mandatu członka senatu WKW ogłasza wybory uzupełniające w dniu 22.03.2017 r. w godz. 11.00-12.00 w budynku CJO, Świętokrzyska 21 D, sala nr 17.

§ 2

Termin i miejsce zgłaszania kandydatów:
Do dnia 15.03.2017 r. do godz. 14.00 u sekretarza Wydziałowej Komisji Wyborczej mgr inż. Marcina Sadowskiego, pok. 28, budynek CJO, Świętokrzyska 21 D.

 

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr Lidia Mazur-Mierzwa

01

Mar

2017

Konkurs dotyczący jakości kształcenia

Drodzy studenci, doktoranci, słuchacze studiów podyplomowych,

w imieniu Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia, organizatora konkursu z zakresu promowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, zapraszam Państwa do udziału w trzeciej jego edycji. Patronat  Honorowy nad  konkursem objął J.M Rektor – prof. zw. dr hab. Jacek Semaniak. Prace konkursowe można składać do 31 marca 2017 roku. Dla laureatów przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe. Więcej szczegółów znajduje się w regulaminie konkursu. Regulamin konkursu

Zachęcam Państwa do aktywnego włączenia się w działania związane z jakością kształcenia w naszej Uczelni.

Ewa Błaszkiewicz, Biuro Jakości Kształcenia

24

Lut

2017

Erasmus+ – nowy nabór

Uruchomiliśmy nabór dla studentów na studia i praktyki na rok akademicki

2017/2018 w programie Erasmus+. Mamy też kilkanaście miejsc na praktyki w roku akademickim 2016/2017 (praktyki muszą trwać minimum dwa miesiące i zakończyć się do 30 września br.):

http://www.erasmus.ujk.edu.pl/2441-2/

24

Lut

2017

Promocja „Debat świętokrzyskich”

>>Troje naukowców z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, którzy kilka lat temu powołali Interdyscyplinarny Zespół do Badań Dziedzictwa Kulturowego Świętego Krzyża, zaprezentowało w Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach drugi tom „Debat świętokrzyskich” – zawierający referaty ubiegłorocznej sesji naukowej w klasztorze na Świętym Krzyżu i w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego.

Tematem artykułów jest dziedzictwo kulturowe Świętego Krzyża opisane przez naukowców różnych dziedzin nauk humanistycznych. W publikacji zamieszczono dwadzieścia artykułów specjalistów z historii, historii sztuki, literatury, językoznawstwa oraz etnologii i archeologii. Założyciel grupy badawczej, mediewista profesor Krzysztof Bracha poinformował, że Zespół zebrał już kolejne artykuły i deklaracje naukowców z całej Polski, które pozwolą na skompletowanie kolejnych tomów „Debat świętokrzyskich”.

Obecny na prezentacji superior klasztoru na Świętym Krzyżu ojciec Zygfryd Wiecha podkreślił, że trwająca od obchodów milenium sanktuarium rewitalizacja klasztoru powinna obok wymiaru materialnego mieć także duchowy, do którego zalicza badania naukowców humanistów.

Zespół do Badań Dziedzictwa Kulturowego Świętego Krzyża działa pod kierunkiem profesorów Krzysztofa Brachy, Marzeny Marczewskiej i Stanisława Cygana przy Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.<<

Ryszard Koziej, Radio Kielce

http://www.radio.kielce.pl/pl/post-52288