Stanisław Mrówczyński

Uniwersytet Jana Kochanowskiego
Instytut Fizyki
ul. Uniwersytecka 7, 25-406 Kielce
Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Departament Badań Podstawowych
ul. Pasteura 7, 02-093 Warszawa


tematyka
badań
życiorys
publikcje
naukowe
artykuły
popularno-naukowe
prezentacje
wykłady
ABC kwantowej
teorii pola

Ostatnia modyfikacja: 14.12.2022