Życiorys

Imię i nazwisko: Stanisław Mrówczyński
Data i miejsce urodzenia: 1 października 1956, Warszawa
Obywatelstwo: polskie
Miejsce pracy i adres: Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Instytut Fizyki
ul. Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce

oraz
Narodowe Centrum Badań Jądrowych
ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa

e-mail: stanislaw.mrowczynski(at)ncbj.gov.pl
Wykszałcenie: 1980 - magisterium, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
1985 - doktorat, Instytut Fizyki Teoretycznej, Kijów, ZSRR
1991 - habilitacja, Instytut Problemów Jądrowych im. A. Sołtana, Warszawa
1999 - tytuł profesora nauk fizycznych
Zatrudnienie: 1980 - 1982 - fizyk, Instytut Badań Jądrowych, Warszawa
1982 - 1986 - asystent, Zjednoczony Instytut Badań Jądrowych, Dubna, ZSRR
1987 - 1989 - adiunkt, Instytut Problemów Jądrowych im. A. Sołtana, Warszawa
1989 - 1990 - adiunkt, Uniwersytet w Regensburgu, Niemcy
1990 - 1991 - adiunkt, Instytut Problemów Jądrowych im. A. Sołtana, Warszawa
1991 - 1999 - docent, Instytut Problemów Jądrowych im. A. Sołtana, Warszawa
od 1999 - profesor, Instytut Problemów Jądrowych im. A. Sołtana, Warszawa
w roku 2011 Instytut Problemów Jądrowych im. A. Sołtana został przekształcony w Narodowe Centrum Badań Jądrowych
1996 - 2005 - profesor nadzwyczajny, Akademia Świętokrzyska, Kielce
od 2005 - profesor zwyczajny, Akademia Świętokrzyska, Kielce
w roku 2008 Akademia Świętokrzyska została przekształcona w Uniwersytet Jana Kochanowskiego
Tematyka badawcza: patrz
Publikacje: patrz
Nagrody: Nagroda im. Andrzeja Sołtana Instytutu Problemów Jądrowych, 1994
Nagroda im. Hugo Steinhausa Fundacji Upowszechniania Nauki, 1997
Nagroda Polskiego Towarzystwa Fizycznego za popularyzacje fizyki, 1997
Nagrody Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego (uprzednio Akademii Świętokrzyskiej),
1998, 2000, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2009, 2011, 2015, 2017, 2020, 2022

Ostatnia modyfikacja: 22.12.2022