Tematyka badań

Moje zainteresowania koncentrują się na zderzeniach relatywistycznych ciężkich jonów i fizyce plazmy kwarkowo-gluonowej.

Wkrótce po Wielkim Wybuchu gorąca i gęsta materia podlegająca oddziaływaniom silnym, opisywanym przez chromodynamikę kwantową - QCD (od Quantum Chromo-Dynamics), była w stanie określanym jako plazma kwarkowo-gluonowa, w której kwarki i gluony uwolnione są z wnętrz hadronów. Na skutek ekspansji Wszechświata plazma rozrzedzała się stygnąc, aż nastąpiło przejście fazowe i kwarki oraz gluony znalazły się w hadronach, w szczególności w nukleonach tworzących zwykła stabilną materię. Badania własności plazmy kwarkowo-gluonowej pozwalają wniknąć w przebieg ewolucji wszesnego Wszechświata i poznać naturę QCD w ekstremalnych warunkach wielkiej gęstości energii.

Zderzenia relatywistycznych ciężkich jonów stwarzają unikalną możliwość badania gorącej i gęstej silnie-oddziaływującej materii w ziemskich warunkach oraz testowania statystycznej QCD. Przypuszcza się, że we wczesnej fazie zderzenia jądrowego powstaje na krótko plazma kwarkowo-gluonowa. Obecnie prowadzone są eksperymenty przy Super Proton Synchrotron (SPS) w CERN, przy Relativistic Heavy-Ion Collider (RHIC) w Brookhaven National Laboratory (BNL) oraz z wykorzystaniem Large Hadron Collider (LHC) w CERN.

Moja działalność dotyczy głownie teoretycznego opisu zderzeń relatywistycznych ciężkich jonów i plazmy kwarkowo-gluonowej, a szczególnie jej nierównowagowych własności.


Ostatnia modyfikacja: 14.01.2022