Zakład Geomorfologii, Geoarcheologii i Kształtowania Środowiska
Geomorfologia - Geoarcheologia - Geochemia
Zakład Geomorofologii, Geoarcheologii
i Kształtowania Środowiska

Instytut Geografii
Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach
ul. Świętokrzyska 15
25-406 Kielce
email: zgks@ujk.edu.pl