AKTUALNOŚCI


XXV Konferencja

STRATYGRAFIA PLEJSTOCENU POLSKI
Plejstocen Gór Świętokrzyskich

 
Huta Szklana k/Bielin 3-7 września 2018 roku 
Konferencja pod Honorowym Patronatem
JM Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
Prof. dr hab. Jacka Semaniaka


KOMUNIKAT I KARTA ZGŁOSZENIA


HARMONOGRAM KURSU PRZEWODNIKÓW


Relacja z XVIII Ogólnopolskiego Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych 2017Relacja z DNIA GEOGRAFA 2017Zawody III stopnia Olimpiady Geograficznej