Aktualności

  • 29 stycznia 2015 r. o godzinie 10:00 w sali 213 odbędzie się zebranie pracowników Instytutu Geografii.
  
Porządek spotkania:

Godzina 10:00-11:00 - zebranie naukowe na którym  referaty wygłoszą:

1. Kalicki T., Zieliński A., Przepióra P., Podrzycki Ł., Chwałek S. –  Holoceński cykl erozyjno-akumulacyjny w niecce fluwialno-denudacyjnej koło Kromołowa (15 min wystąpienie + 5 min dyskusji)
2. Przepióra P., Kalicki T., Podrzycki Ł. – Struktura, geneza i wiek osadów budujących terasę Kamionki koło Suchedniowa (15 min wystąpienie + 5 min dyskusji)

3. Frączek M., Kalicki T., Krupa J., Borzuchowski J. – Problemy digitalizacji mapy geomorfologicznej Gorczańskiego Parku Narodowego (15 min wystąpienie + 5 min dyskusji)

Godzina 10:00-11:00

1. Zasady wypełniania arkusza oceny nauczyciela akademickiego za lata  2013-2014 (działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna)
2. Sprawy dydaktyczne