Aktualności  • W dniu 23.IV. br. (czwartek) o godz. 10:00 w sali 347 odbędzie się zebranie naukowe
Program:

Prof. dr hab. Florian Plit - Madera – przyrodnicze bariery zagospodarowania i stałe poszukiwanie nowych dróg rozwoju.  • W dniu 7.V. br. (czwartek) o godz. 10:00 w sali 347 odbędzie się zebranie naukowe
Program:

Dr hab., prof. UJK Maria Górska-Zabielska -
Znaczenie chronionych (?) prawem największych głazów narzutowych Peribalticum w naukach o Ziemi.