Aktualności

  • 18 grudnia 2014 r. o godz. 10:00 w sali 142 odbędzie się zebranie naukowe na którym mgr Walentyna Obodowska (Wydział Geograficzny Kijowskiego Uniwersytetu Państwowego im. Tarasa Szewczenki w Kijowie) wygłosi referat pt.: "Możliwości współpracy społeczno-gospodarczej między Polską a Ukrainą"