AKTUALNOŚCI

W dniu 8 lipca 2016 o godzinie 10:00 w Auli B3, budynek G przy ulicy Świętokrzyskiej 15 w Kielcach, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Mgr Ireny Dybskiej-Jakóbkiewicz

Tytuł rozprawy:

"Wyobrażenia "własnego regionu" a edukacja geograficzna"