Kontakt

prof. UJK dr hab. Małgorzata Krzysztofik
Uniwersytet Jana Kochanowskiego
Instytut Filologii Polskiej
Zakład Badań Kulturowych
ul. Świętokrzyska 15, 25-509 Kielce

Adres e-mail: krzysztofik(at)ujk.edu.pl