NAUKA

INSTYTUT GEOGRAFII
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
zaprasza na konferencję naukową z cyklu:

KOLOKWIUM TURYSTYCZNE

pod hasłem:

Turystyka w badaniach geograficznych


Kielce, 31 marca 2017 r.

konferencja organizowana jest z przy udziale:

Oddziału Kieleckiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego