GALERIA

DZIEŃ GEOGRAFA 2017

26 kwietnia 2017 roku w Instytucie Geografii UJK odbyły się centralne obchody Ogólnopolskiego Dnia Geografa. Wzięło w nich udział prawie 400 uczniów z 16 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z woj. świętokrzyskiego, podlaskiego i mazowieckiego. W sesji plenarnej uczestnicy wzięli udział w czterech wykładach. Prof. Dr hab. Maciej Jędrusik, przewodniczący Konferencji Kierowników Jednostek Geograficznych, dziekan Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW wyjaśnił „Skąd pochodzi król Julian?”. Dr hab. prof. UJK Maria Górska-Zabielska mówiła o „Niemych świadkach epoki lodowcowej”. Prof. Dr hab. Florian Plit przybliżał „Francję jakiej nie znamy”. „Fenomen Niecki Nidziańskiej” omówił dr Cezary Jastrzębski. Wszystkie wykłady zostały nagrodzone gromkimi brawami.

Po krótkiej przerwie 11 szkolnych trzyosobowych zespołów rywalizowało w Quizie geograficznym – Zrozumieć Ziemię. Quiz przygotował i prowadził dr Mirosław Mularczyk.

Po emocjach związanych z rywalizacją część uczniów wzięła udział w zajęciach warsztatowych prowadzonych przez pracowników Instytutu Geografii UJK. Byli to:  dr inż. Joanna Krupa, dr hab. prof. UJK Ewa Nowak, dr Patryk Brambert, dr hab. prof. UJK Maria Górska-Zabielska, mgr Grzegorz Wałek, dr Małgorzata Ludwikowska-Kędzia, dr Krzysztof Jarzyna, mgr Edyta Kłusakiewicz, mgr Marcin Frączek, dr Mateusz Wierciński, dr Artur Zieliński. Część uczniów natomiast udała się na zajęcia prowadzone w Centrum Geoedukacji Geopark.

Uczestnikom pomagali studenci I i III roku geografii studiów licencjackich oraz I roku geografii studiów magisterskich.

Po prawie sześciu godzinach pracy, której celem było lepsze zrozumienie Ziemi, usatysfakcjonowani uczniowie i ich nauczyciele powrócili do swoich szkół i codziennych zajęć.

Wszystkim prowadzącym pracownikom, doktorantom i studentom Instytutu Geografii oraz Uczestnikom Dnia Geografa składamy wyrazy wdzięczności za okazaną współpracę i uczestnictwo w obchodach.                                                                                                                    Organizatorzy Dnia Geografa


 
igeo@ujk.edu.pl , 41 349-63-72