Menu główne

Strona główna »   

O mnie »   

Publikacje »   

Galeria »   

Repozytorium »   

Źródła zewnętrzne »   

Licencje »   

Kontakt »   

Publikacje

2008

1. Technologia Informacyjna a edukacja przedszkolna, [w:] VIII Kielecki Festiwal Nauk Prezentacje Festiwalowe (red. Z. Steciak), VIII Kielecki Festiwal Nauk, Kielce 2008, s. 101.

2010

1. Kompetencje medialne nauczyciela XXI wieku [w:] Profesjonalne funkcjonowanie nauczyciela (red. J. Szempruch, M. Blachnik-Gęsiarz), Częstochowa 2010, s. 94-101. (wspólnie z S. Koziejem)

2. Developing the Multimedial Competences of Students of Pedagogical Faculty at Jan Kochanowski University of Humanities and Sciences (Rozwój kompetencji multimedialnych studentów Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego) [w:] Vyużivanie elektronických médií v univerzitnom vzdelavani, Fórum o premenách univerzitného vzdelávania (red. A. Wiegerova), Bratysława 2010/2011, s. 44 (wspólnie z S. Koziejem)

2011

1. Rola e-learningu w procesie kształcenia nauczycieli w świetle opinii studentów edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach [w:] Podmiotowość w edukacji-wymiary i konteksty (red. J. Szempruch, M. Kwaśniewska, A. Szplit), Edukacja wobec wyzwań i zadań współczesności i przyszłości, Kielce 2011.

2. Rola technologii informacyjno - komunikacyjnych w życiu współczesnego dziecka (na przykładzie uczniów Szkoły Podstawowej Nr 10 w Nowej Słupi), Wczesna Edukacja w kontekście zmian, Kraków 2011. (wspólnie z R. Błaszkiewiczem)

3. Kreatywne wykorzystanie tablicy interaktywnej w zintegrowanym nauczaniu językowo-przedmiotowym w pierwszej triadzie systemu kształcenia - przygotowanie studentów EWiP (UJK) do stosowania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych [w:] Nowoczesne technologie w dydaktyce (red. G. Słoń), Kielce 2011, s. 193. (wspólnie z I. Jaros, S. Koziejem)

4. Projektowanie środowiska platformy e-learningowej ukierunkowanego na edukację, Współczesny nauczyciel-ideał i rzeczywistość, Katowice 2011.


©Copyright 2011 - Nowoczesna Szkoła to Nowocześni Nauczyciele
stat4u