logo_his herb
logo
Studenckie koła naukowe: Sarmatia, Grot, Judaica, Mediewistów, Przyjaciół Armii Krajowej, Historii Najnowszej, Regionalistów

Studia podyplomowe:

Oferta studiów podyplomowych

Studiuj historię !
Zapraszamy do naszego Instytutu !

Jesteś tutaj: Strona GłównaStudia podyplomoweWiedza o społeczeństwie

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW

 Studia podyplomowe „Wiedza o społeczeństwie”, będące dwusemestralnymi studiami kwalifikacyjnymi (kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu pod warunkiem posiadania uprawnień pedagogicznych), są formą kształcenia przeznaczoną dla osób, które ukończyły studia wyższe i pragną wzbogacić swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie nauczania wiedzy o społeczeństwie. Kierowane są również do osób chcących odnowić swoją wiedzę, stać się atrakcyjniejszymi na rynku pracy, a także planujących przekwalifikowanie lub pozyskanie nowych umiejętności.

Opłata za studia wynosi 3200 zł i jest płatna w dwóch równych ratach. W trakcie studiów realizowanych jest 315 godzin zajęć dydaktycznych oraz 60 godzin praktyk pedagogicznych. Słuchacze w ramach konwersatoriów i ćwiczeń wzbogacają swoją wiedzę w zakresie państwa i prawa, historii, nauk społecznych i politycznych. Po uzyskaniu wszystkich zaliczeń słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Zajęcia odbywają się w siedzibie Instytutu Historii w trybie studiów niestacjonarnych. W ciągu dwóch semestrów organizowanych jest łącznie szesnaście zjazdów w soboty i niedziele. Zajęcia odbywają się zazwyczaj w godzinach od 8.30 do 18.00.

W programie studiów realizowane są następujące przedmioty: podstawy socjologii (20 godzin), nauka o państwie i prawie (20 godzin), historia państwa i prawa XIX i XX w. (10 godzin), systemy polityczne i partyjne (25 godzin), organizacje międzynarodowe (15 godzin), podstawy gospodarki rynkowej (20 godzin), prawa człowieka (10 godzin), integracja europejska (10 godzin), problemy współczesnego świata (20 godzin), społeczeństwo obywatelskie (10 godzin), samorząd i polityka lokalna (10 godzin), system polityczny RP (20 godzin), dydaktyka wiedzy o społeczeństwie (60 godzin), projekt edukacyjny (10 godzin), technologia informacyjna (25 godzin), źródła informacji w naukach społecznych (10 godzin), podstawy medioznawstwa  (20 godzin),praktyka pedagogiczna (60 godzin).

W Instytucie posiadającym ponad czterdziestoletnią tradycję, zajęcia prowadzone są przez profesjonalną kadrę i doświadczonych metodyków. Dodatkowym atutem studiów podyplomowych „Wiedza o społeczeństwie” jest kontakt ze środowiskiem akademickim Instytutu Historii i możliwość podjęcia rozległej współpracy na płaszczyźnie popularyzowania wśród młodzieży wiedzy o społeczeństwie oraz wiedzy historycznej.

Aby zostać słuchaczem studiów podyplomowych "Wiedza o społeczeństwie" należy:

- wziąć udział w postępowaniu obsługiwanym przez system rekrutacji elektronicznej (Panel elektornicznej rekrutacji),

- złożyć w Instytucie Historii (lub przesłać na adres Instytutu 25-406 Kielce, ul. Świętokrzyska 15) komplet wymaganych dokumentów (podanie na studia, dyplom ukończenia studiów wyższych lub jego odpis, kserokopię dowodu osobistego, dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej).

 

Rekrutacja prowadzona jest w terminie od 27.06.2017 do 29.09.2017 r. Kontakt z kierownikiem studiów podyplomowych wos:  dr hab. Urszula Oettingen, mail: urszula.oettingen@ujk.edu.pl

Plan studiów podyplomowych - Wiedza o społeczeństwie

Plan zajęć

Dziennik praktyk

Informacja

Studia podyplomowe Wiedza o społeczeństwie (9. edycja) w Instytucie Historii UJK nie zostały uruchomione w przewidywanym terminie z powodu konieczności zmiany warunków finansowania i niespełnienia przez wszystkich chętnych wymaganych kryteriów. O otwarciu kolejnej 10. edycji studiów podyplomowych Wiedza o społeczeństwie poinformujemy na początku 2018 r.

 

  Dr hab. prof. UJK Urszula Oettingen

 

 
 

Studia podyplomowe

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Kierownik studiów podyplomowych

dr hab. prof. UJK Urszula Oettingen

tel. (41) 349-73-18
czwartek w godz. 10.00 - 11.30

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Instytut Historii Newsletter

Zapisz się już dzisiaj i otrzymuj najświeższe informacje na swój adres email

Wyszukaj...


Powrót do góry