Wykaz pokoi

Szanowni Państwo

Poniżej dokument PDF zawierający wykaz pokoi Instytutu Historii na Wydziale Matematyczno - Przyrodniczym

Wykaz pokoi