Wydział Humanistyczny

Instytut Historii

baner górny

Aktualności

 • 5 lipca 2018

  Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akad. 2018/2019

  Informujemy, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało zasady składania wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akad. 2018/2019   student/doktorant przedstawia swoja kandydaturę (wraz z dokumentami potwierdzającymi uzyskanie wybitnych osiągnięć oraz oświadczeniem o zamieszczeniu jego nazwiska…

  czytaj więcej
 • 27 czerwca 2018

  Rekrutacja na studia podyplomowe „Historia”

  Instytut Historii prowadzi rekrutację na studia podyplomowe na kierunku Historia (3 semestry, rok akademicki 2018/2019 i 2019/2020). Rekrutacja trwa do 30 września 2018.   Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego lub drugiego stopnia, posiadających przygotowanie pedagogiczne. Dają kwalifikacje do…

  czytaj więcej
 • 20 czerwca 2018

  Rekrutacja na studia podyplomowe „Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją”

  Ruszyła rekrutacja na studia podyplomowe „Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją” (2 semestry, rok akademicki 2018/2019). Studia dają uprawnienie do pracy w archiwum państwowym oraz archiwach firm lub urzędów. Rekrutacja trwa do 30 września 2018.   Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do logowania się…

  czytaj więcej
 • 11 maja 2018

  Rekrutacja na studia podyplomowe – Wiedza o społeczeństwie

  W dniu 11 maja 2018 r. ruszyła rekrutacja na studia podyplomowe z wiedzy o społeczeństwie (2 semestry, rok akademicki 2018/2019).   Studia dają uprawnienie do nauczania w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Rekrutacja trwa do 30 września 2018.   Wszystkich zainteresowanych…

  czytaj więcej
 • 16 stycznia 2018

  Prof. Wojciech Iwańczak – Członkiem Honorowym Czeskiego Towarzystwa Historycznego

  Miło nam poinformować, iż Prof. zw. dr hab. Wojciech Iwańczak kierownik Zakładu Historii Średniowiecznej Instytutu Historii został wybrany na Członka Honorowego Czeskiego Towarzystwa Historycznego. Wcześniej prof. Iwańczak otrzymał inne wyrazy uznania ze strony naszych południowych sąsiadów. Posiada najwyższe czeskie wyróżnienie…

  czytaj więcej
 • 13 grudnia 2017

  Projekt pn.: „Nowa Era Kształcenia”

  Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Więcej informacji o projekcie

  czytaj więcej
 • 13 grudnia 2017

  Nagroda KLIO za serię wydawniczą – Kresy w polskich pamiętnikach i listach 1795-1918

  Książki historyczne wydane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w ramach projektu NPRH „PAMIĘTNIKI I LISTY POLSKICH AUTORÓW Z ZIEM ZABRANYCH (LITWA, BIAŁORUŚ, UKRAINA) W LATACH 1795-1918”, pod kierunkiem prof. Wiesława Cabana, otrzymały NAGRODĘ KLIO. Uroczystość odbyła się 30 listopada 2017…

  czytaj więcej
 • 30 października 2017

  Zmarł Prof. Stanisław Bylina

  Z żalem zawiadamiamy iż zmarł Profesor Stanisław Bylina (1936 – 2017) Był wybitnym polskim mediewistą i mistrzem wielu pokoleń historyków. W latach 1985–1991 kierował Zakładem Historii Średniowiecza w Instytucie Historii. Przedmiotem Jego badań były ruchy reformatorskie oraz ruchy konsekwentnie potępiane…

  czytaj więcej

Więcej aktualności