Wydział Humanistyczny

Instytut Historii

baner górny

Aktualności

 • 3 października 2018

  Przedłużona rekrutacja na studia podyplomowe „Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją”

  Ruszyła rekrutacja na studia podyplomowe „Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją” (2 semestry, rok akademicki 2018/2019). Studia dają uprawnienie do pracy w archiwum państwowym oraz archiwach firm lub urzędów.   UWAGA – Rekrutacja została przedłużona do 20 października   Wszystkich zainteresowanych zachęcamy…

  czytaj więcej
 • 27 czerwca 2018

  Rekrutacja na studia podyplomowe „Historia”

  Instytut Historii prowadzi rekrutację na studia podyplomowe na kierunku Historia (3 semestry, rok akademicki 2018/2019 i 2019/2020). Rekrutacja trwa do 30 września 2018.   Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego lub drugiego stopnia, posiadających przygotowanie pedagogiczne. Dają kwalifikacje do…

  czytaj więcej
 • 11 maja 2018

  Rekrutacja na studia podyplomowe – Wiedza o społeczeństwie

  W dniu 11 maja 2018 r. ruszyła rekrutacja na studia podyplomowe z wiedzy o społeczeństwie (2 semestry, rok akademicki 2018/2019).   Studia dają uprawnienie do nauczania w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Rekrutacja trwa do 30 września 2018.   Wszystkich zainteresowanych…

  czytaj więcej
 • 13 grudnia 2017

  Projekt pn.: „Nowa Era Kształcenia”

  Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Więcej informacji o projekcie

  czytaj więcej
 • 13 grudnia 2017

  Nagroda KLIO za serię wydawniczą – Kresy w polskich pamiętnikach i listach 1795-1918

  Książki historyczne wydane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w ramach projektu NPRH „PAMIĘTNIKI I LISTY POLSKICH AUTORÓW Z ZIEM ZABRANYCH (LITWA, BIAŁORUŚ, UKRAINA) W LATACH 1795-1918”, pod kierunkiem prof. Wiesława Cabana, otrzymały NAGRODĘ KLIO. Uroczystość odbyła się 30 listopada 2017…

  czytaj więcej
 • 30 października 2017

  Zmarł Prof. Stanisław Bylina

  Z żalem zawiadamiamy iż zmarł Profesor Stanisław Bylina (1936 – 2017) Był wybitnym polskim mediewistą i mistrzem wielu pokoleń historyków. W latach 1985–1991 kierował Zakładem Historii Średniowiecza w Instytucie Historii. Przedmiotem Jego badań były ruchy reformatorskie oraz ruchy konsekwentnie potępiane…

  czytaj więcej

Więcej aktualności