Dział Zamówień Publicznych UJK w Kielcach

Informacje dotyczące przetargów

Dokumentów: 2643

Strona: ||<< 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >> >>||

Lp. Umowa Zleceniodawca Zleceniobiorca Data dodania Polecenie
321

DP.2301.50.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Roboty budowlane polegające na wybudowaniu obiektu dydaktycznego pod nazwą „Budowa Centrum Komunikacji Medialnej i Informacji Naukowej”.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego "KARTEL" S.A.
ul. Przemysłowa 8
28-300 Jędrzejów
świętokrzyskie
2017-11-28 12:02:17 wyświetl szczegóły
322

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w cz IV, VI i VII postepowania DP.2301.45.2017

w części 6 informacyjna projektu pn. „Termomodernizacja budynków dydaktyczno-administracyjnych UJK przy ul. Żeromskiego 5 w Kielcach”. W części 7 Termomodernizacja obiektu dydaktycznego Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK w Kielcach przy ul. Krakowskiej 11". Tablice w cz 6 i 7 Tablica winna zostać wykonana zgodnie z „Zasadami promocji i oznakowania projektów w Programie Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” (http://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie) oraz z „Księgą Identyfikacji Wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020”, aktualnych na dzień ich wykonania.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2017-11-28 11:43:58 wyświetl szczegóły
323

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w cz V postępowania DP.2301.45.2017

przedmiotem zamówienia była dostawa materiałów promocyjnych Zamówienie w cz.5 realizowana w ramach projektu „ W stroną rynku pracy” nr POWR.03.01.00-00-B098/15 realizowanego przez Akademickie Biuro Karier UJK w Kielcach i będzie finansowane ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. realizowanego w ramach Osi Priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Intermedia Paweł Kędzierski
09-407 Płock ul. Spółdzielcza 17
09-407 Płock
mazowieckie
2017-11-28 11:41:46 wyświetl szczegóły
324

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w cz I, II, III postępowania DP.2301.45.2017

Część I Biuro Promocji i Informacji Część II Erasmus Część III Proces Rekrutacyjny

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
PROMOBAY Brzozowski Kamaj sp.j.
ul. Słowiańska 55C, Poznań
61-664 Poznań
wielkopolskie
2017-11-28 11:39:49 wyświetl szczegóły
325

ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w cz III DP.2301.58.2017

cz III dostawa do instytutu dziennikarstwa

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2017-11-24 11:24:08 wyświetl szczegóły
326

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w cz V, IX postepowania DP.2301.59.2017

Część 5 Krawatowy mikrofon przewodowy Część 9 Laptop z wyposażeniem 2 szt

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
MaN Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert
ul. Przyborowskiego 4/1
25-417 Kielce
świętokrzyskie
2017-11-24 10:35:29 wyświetl szczegóły
327

ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w cz IV, VI, VIII, IX DP.2302.58.2017

Część 4 Dyktafon i odtwarzacz urządzenie do udźwiękowienia budynków UJK Część 6 Laptop 2 w 1 Część 8 Pendrive 128 GB Część 10 karty SDHC 2 szt

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
"FRAMKO 2"
Kielce, ul. Duża 22
25-013 Kielce
świętokrzyskie
2017-11-24 10:33:32 wyświetl szczegóły
328

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w cz I, II, VII, postępowania DP.2301.58.2017

Część 1 oprogramowanie Część 2 Laptop z oprogramowaniem Część 7 Pendrive 32 GB

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Marksoft Marek Kundera
Kielce
ul. Warszawska 25 A
25-512 Kielce
świętokrzyskie
2017-11-24 10:29:06 wyświetl szczegóły
329

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - Wymiana popękanych posadzek - DP.2301.52.2017

Wymiana popękanych posadzek DP.2301.52.2017

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2017-11-24 10:23:52 wyświetl szczegóły
330

ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w cz I, III i IV DP.2301.59.2017

dostawa kalendarzy w cz I w III i IV dostawa rollupów

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2017-11-22 13:50:06 wyświetl szczegóły
331

ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w cz V i VI postępowania DP.2301.59.2017

w części 5 informacyjna projektu pn. „Termomodernizacja budynków dydaktyczno-administracyjnych UJK przy ul. Żeromskiego 5 w Kielcach”. W części 6 Termomodernizacja obiektu dydaktycznego Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK w Kielcach przy ul. Krakowskiej 11". Tablice w cz 6 i 7 Tablica winna zostać wykonana zgodnie z „Zasadami promocji i oznakowania projektów w Programie Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” (http://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie) oraz z „Księgą Identyfikacji Wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020”, aktualnych na dzień ich wykonania.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
WIKAM Sławomir Wiewióra
Kielce ul. Planty 4
25-502 Kielce
świętokrzyskie
2017-11-22 13:47:38 wyświetl szczegóły
332

OGłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w cz II postepowania DP.2301.59.2017

dostawa pendrivów do Biura Promocji i Informacji UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
PROMOBAY Brzozowski Kamil sp.j.
ul. Słowiańska 55C, 61-664 Poznań
61-664 Poznań
wielkopolskie
2017-11-22 13:42:03 wyświetl szczegóły
333

DP.2301.51.2017 Informacja z otwarcia ofert.

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa mikroskopu skaningowego bliskich oddziaływań AFM/STM-UHV z wyposażeniem dla Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
SPECS Surface Nano Analysis GmbH
Voltastrasse 5 13355 Berlin/Germany

2017-11-21 15:57:56 wyświetl szczegóły
334

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia DP.2301.38.2017

1.Przedmiotem zamówienia było: 1) Przedłużenie gwarancji i wsparcia producenta wskazanych Podsystemów, do końca roku 2020. 2) Wdrożenie rozwiązań zastępczych dla wskazanych Podsystemów wraz z gwarancją i wsparciem producenta do końca roku 2020. 3) Przygotowanie dokumentacji powykonawczej uwzględniającej konfigurację, procedury (między innymi: dostępu, konfiguracji, tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania z nich danych) hasła itp. nowych podsystemów. 4) Gwarancja i wsparcie techniczne wykonawcy na System do końca roku 2020. 5) Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń .

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
QUMAK S.A.
AL. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
mazowieckie
2017-11-20 11:43:58 wyświetl szczegóły
335

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT

Zgodnie z treścią art. 86 ust 5 ustawy Pzp Zamawiający Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w postępowaniu DP.2301.58.2017 na „dostawę sprzętu komputerowego” zostały złożone oferty następujących Wykonawców: Termin składania ofert upłynął w dniu 17.11.2017 o godzinie 10:00

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2017-11-17 12:25:47 wyświetl szczegóły
336

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DP.2301.56.2017

DOSTAWA OPROGRAMOWANIA STATYSTYCZNEGO

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
StatSoft Polska Sp. z o.o.
ul. Kraszewskiego 36
Kraków
30-110 Kraków
małopolskie
2017-11-17 06:38:14 wyświetl szczegóły
337

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na "Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych i uruchomienie kredytu", nr referencyjny postępowania DP.2301.48.2017

Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych i uruchomienie kredytu

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2017-11-16 12:31:43 wyświetl szczegóły
338

ogłoszenie o unieważnieniu postępowania cz IV i XIII postepowania DP.2301.57.2017

Zgodnie z treścią art. 92 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w postępowaniu DP.2301.57.2017 na „dostawę sprzętu komputerowego wpłynęły następujące oferty Wykonawców: Termin składania ofert upłynął w dniu 09.11.2017 o godzinie 10:00 Wybór oferty odbył się na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. Jako najkorzystniejsze zostały wybrane oferty które spełniły postawione w SIWZ wymagania oraz w postepowaniu o udzielenie zamówienia zdobyły największa liczbą punktów.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2017-11-15 14:42:23 wyświetl szczegóły
339

ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w cz III, V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII postępowania DP.2301.57.2017

Zgodnie z treścią art. 92 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w postępowaniu DP.2301.57.2017 na „dostawę sprzętu komputerowego wpłynęły następujące oferty Wykonawców: Termin składania ofert upłynął w dniu 09.11.2017 o godzinie 10:00 Wybór oferty odbył się na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. Jako najkorzystniejsze zostały wybrane oferty które spełniły postawione w SIWZ wymagania oraz w postepowaniu o udzielenie zamówienia zdobyły największa liczbą punktów. Za najkorzystniejszą Zama¬wiający uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów łącznie za wszystkie trzy kryteria przyjęte w niniejszym postępowaniu.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
MaN Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert
ul. Przyborowskiego 4/1
25-417 Kielce
świętokrzyskie
2017-11-15 14:40:36 wyświetl szczegóły
340

ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w cz I, II i XIV postępowania DP.2301.57.2017

Zgodnie z treścią art. 92 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w postępowaniu DP.2301.57.2017 na „dostawę sprzętu komputerowego wpłynęły następujące oferty Wykonawców: Termin składania ofert upłynął w dniu 09.11.2017 o godzinie 10:00 Wybór oferty odbył się na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. Jako najkorzystniejsze zostały wybrane oferty które spełniły postawione w SIWZ wymagania oraz w postepowaniu o udzielenie zamówienia zdobyły największa liczbą punktów. Za najkorzystniejszą Zama¬wiający uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów łącznie za wszystkie trzy kryteria przyjęte w niniejszym postępowaniu.

Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
"FRAMKO 2"
Kielce, ul. Duża 22
25-013 Kielce
świętokrzyskie
2017-11-15 14:36:20 wyświetl szczegóły
Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka