Dział Zamówień Publicznych UJK w Kielcach

Informacje dotyczące przetargów

Dokumentów: 2676

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>||

Lp. Umowa Zleceniodawca Zleceniobiorca Data dodania Polecenie
1

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DP.2301.19.2019

Publikacja ogłoszeń prasowych w gazecie codziennej w formie dodatku

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2019-04-19 11:22:57 wyświetl szczegóły
2

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu DP.2301.17.2019

Zgodnie z treścią art. 92 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w postępowaniu DP.2301.17.2019 na „Dostawę i montaż ścianki aluminiowej wewnętrznej z drzwiami w budynku Centrum Języków Obcych ul. Świętokrzyska 21D , Kielce ” zostały złożone oferty następujących Wykonawców: Termin składania ofert upłynął w dniu 10.04.2019 o godzinie 10:00

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Eurobud Grupa sp.z.o.o.
Bustrowice 164 37-565 Roźwienica
37-565 Roźwienica
podkarpackie
2019-04-18 14:32:05 wyświetl szczegóły
3

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DP.2301.16.2019

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa sprzedaży biletów lotniczych dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Polskie Biuro Podróży Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 26
25-301 Kielce
świętokrzyskie
2019-04-18 13:13:08 wyświetl szczegóły
4

Informacja z otwarcia ofert DP.2301.15.2019

Usługa dostępu do platformy zdalnego nauczania dla UJK w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2019-04-17 13:13:45 wyświetl szczegóły
5

Informacja o zawarciu umowy DP.2301.9.2019

Jak w treści informacji z wyboru najkorzystniejszej oferty

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Globo Group Jacek Kania Grzegorz Kania S.C.
ul. Magazynowa 5
25-565 Kielce
świętokrzyskie
2019-04-16 15:23:32 wyświetl szczegóły
6

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (postępowanie DP.2301.5.2019)

Remont konserwatorski attyki budynku Rektoratu, wykonanie iluminacji budynku, remont schodów od strony zachodniej i ogrodzenia kamiennego od ul. Żeromskiego

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego "KARTEL" S.A.
ul. Przemysłowa 8
28-300 Jędrzejów
świętokrzyskie
2019-04-16 12:15:44 wyświetl szczegóły
7

Informacja o wyniku postępowania/wyborze oferty (DP.2301.16.2019)

Usługa sprzedaży biletów lotniczych dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Polskie Biuro Podróży Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 26
25-301 Kielce
świętokrzyskie
2019-04-11 14:52:28 wyświetl szczegóły
8

Informacja z otwarcia ofert DP.2301.13.2019

Usługa rekrutacji na studia stacjonarne kierunek Lekarski prowadzony w języku angielskim oraz opieki socjalno-menadżerskiej w roku akademickim 2019/2020

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2019-04-10 12:03:48 wyświetl szczegóły
9

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT DP.2301.17.2019

Dostawa i montaż ścianki aluminiowej wewnętrznej z drzwiami w budynku Centrum Języków Obcych ul. Świętokrzyska 21D , Kielce

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2019-04-10 11:59:12 wyświetl szczegóły
10

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA numer postępowania: DP.2301.6.2019

Udzielenie kredytu inwestycyjnego DP.230176.2019 Kielce, dnia 8.09.2019r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Udzielenie kredytu inwestycyjnego” INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA Stosownie do postanowień art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (PZP) - (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z póź. zm.) Zamawiający tj. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego którego przedmiotem jest „Udzielenie kredytu inwestycyjnego” nie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w żadnej z części. W każdej z trzech części unieważniono postępowanie w oparciu o art. 93 ust.1 pkt.4 PZP, tzn. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W ww. postępowaniu wpłynęła jedna oferta, złożona przez: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa która zawierała propozycje: - CZĘŚĆ I 4.625.608,45 zł (słownie złotych: cztery miliony sześćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset osiem złotych czterdzieści pięć groszy) CZĘŚĆ II 3.700.520,18 zł (słownie złotych: trzy miliony siedemset tysięcy pięćset dwadzieścia złotych osiemnaście groszy) CZĘŚĆ III 1.542.435,28 zł (słownie złotych : jeden milion pięćset czterdzieści dwa tysiące czterysta trzydzieści pięć złotych dwadzieścia osiem groszy) na którą składa się: - oprocentowanie liczone według stawki WIBOR 1M z dnia 01.01.2019r. : 1,64 + 2,45% Zamawiający poinformował, że na realizację zamówienia przeznaczył: – część I : 2.398.250,09 zł - część II : 1.918.599,91 zł - część III : 799.416,60 zł W związku z tym, że cena w ww. ofercie przekracza kwotę którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia postępowanie zostało unieważnione.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2019-04-09 09:14:20 wyświetl szczegóły
11

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (postępowanie DP.2301.7.2019)

Wykonanie parkingu przy budynku Centrum Komunikacji Medialnej i Informacji Naukowej

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego "KARTEL" S.A.
ul. Przemysłowa 8
28-300 Jędrzejów
świętokrzyskie
2019-04-08 12:25:53 wyświetl szczegóły
12

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DP.2301.6.2019

Udzielenie kredytu inwestycyjnego

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa
02-515 Warszawa
mazowieckie
2019-04-08 11:41:13 wyświetl szczegóły
13

Dostawa specjalistycznego wyposażenia dla Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UJK w Kielcach DP.,2301.76.2018

Przedmiotem umowy jest : Wirtualny Symulator Terapii Radiacyjnej 1 kpl. System do Weryfikacji i Planowania Radioterapii 1 kpl.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Vertual LTD Logostics Institute
University of Hull, Cottingham Road, Hull, HU6

2019-04-08 09:45:57 wyświetl szczegóły
14

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY (postępowanie DP.2301.5.2019 pn. „Remont konserwatorski attyki budynku Rektoratu, wykonanie iluminacji budynku, remont schodów od strony zachodniej i ogrodzenia kamiennego od ul. Żeromskiego")

Remont konserwatorski attyki budynku Rektoratu, wykonanie iluminacji budynku, remont schodów od strony zachodniej i ogrodzenia kamiennego od ul. Żeromskiego

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego "KARTEL" S.A.
ul. Przemysłowa 8
28-300 Jędrzejów
świętokrzyskie
2019-04-04 12:14:56 wyświetl szczegóły
15

Informacja o wyniku postępowania/wyborze oferty DP.2301.9.2019

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych (tuszy tonerów, kaset, bębnów, pojemników na zużyte tonery) do urządzeń biurowych.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Globo Group Jacek Kania Grzegorz Kania S.C.
ul. Magazynowa 5
25-565 Kielce
świętokrzyskie
2019-04-03 14:57:48 wyświetl szczegóły
16

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (DP.2301.16.2019)

Przedmiotem zamówienia jest usługa sukcesywnej sprzedaży na rzecz Zamawiającego biletów lotniczych na trasach europejskich i reszty świata, obejmująca wyszukiwanie, rezerwację, sprzedaż i dostarczenie ww. biletów.

(pusty)
(pusty)

brak
brak

2019-04-02 15:03:40 wyświetl szczegóły
17

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT DP.2301.8.2019

Dostawę oprogramowania antywirusowego wraz z konsolą do zarządzania

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2019-04-01 13:46:46 wyświetl szczegóły
18

Informacja o zawarciu umowy DP.2301.2.2019

"Dostawa sprzętu dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach”

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
FULL-MED Sp. z o.o.
ul. Bursaki 6
20-150 Lublin
lubelskie
2019-03-29 15:20:48 wyświetl szczegóły
19

Informacja o zawarciu umowy DP.2301.10.2019

Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Roboty budowlane dotyczące prac modernizacyjnych w pomieszczeniach dla kierunku Dietetyka wraz z montażem wyposażenia stałego - szczegółowy opis zawiera dokumentacja projektowa II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Firma Budowlana "ANNA-BUD" Sp. z o.o.
ul. Bukowa 2B
26-026 Morawica
świętokrzyskie
2019-03-29 13:57:00 wyświetl szczegóły
20

Informacja o wyniku postępowania/wyborze oferty (DP.2301.7.2019)

Wykonanie parkingu przy budynku Centrum Komunikacji Medialnej i Informacji Naukowej

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "PRIMA-BUD" inż. Andrzej Sobczyk
ul. Wiśniowa 5A
27-600 Sandomierz
świętokrzyskie
2019-03-28 15:26:28 wyświetl szczegóły
Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka