Dział Zamówień Publicznych UJK w Kielcach

Informacje dotyczące przetargów

Dokumentów: 2735

Strona: ||<< 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >> >>||

Lp. Umowa Zleceniodawca Zleceniobiorca Data dodania Polecenie
301

Informacja z otwarcia ofert DP.2301.22.2018

Przedmiotem zamówienia jest dostawa akcesoriów laboratoryjnych i odczynników chemicznych dla Jednostek Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach: Kod CPV i nazwa 33696000-8- Odczynniki chemiczne 38437000-7- Pipety i akcesoria laboratoryjne

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-04-24 12:33:18 wyświetl szczegóły
302

Informacja o unieważnieniu postępowania DP.2301.20.2018

Wykonanie i dostawa plakatów promujących UJK w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-04-20 12:59:01 wyświetl szczegóły
303

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DP.2301.20.2018

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont konserwatorski wejścia głównego do budynku Rektoratu” nr referencyjny: DP.2301.20.2018 W wymaganym terminie tj. do dnia 17.04.2018 r. do godz.11:00 złożono 2 oferty. DATA I GODZINA OTWARCIA OFERT: 17.04.2018 r. godz.11:15. Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę brutto: 564 200 zł.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-04-17 11:36:52 wyświetl szczegóły
304

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DP.2301.10.2018 cz 10

dostawa oprogramowania

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Jakub Hryciuk Onex Group
ul. Kierbedzia 4 Warszawa
00-828 Warszawa
mazowieckie
2018-04-11 12:37:49 wyświetl szczegóły
305

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DP.2301.10.2018 cz 5,6,7,8,9,11

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
"FRAMKO 2"
Kielce, ul. Duża 22
25-013 Kielce
świętokrzyskie
2018-04-11 12:36:31 wyświetl szczegóły
306

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DP.2301.10.2018 cz 1 i 4

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
MaN Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert
ul. Przyborowskiego 4/1
25-417 Kielce
świętokrzyskie
2018-04-11 12:34:17 wyświetl szczegóły
307

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w części 2 i 3 postępowania DP.2301.10.2018

przedmiotem zamówienia jest dostawa lapropa oraz komputera

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-04-11 12:32:38 wyświetl szczegóły
308

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia DP.2301.13.2018

Publikacja reklam promujących UJK w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Radio eM Kielce
ul.Sienkiewicza 2
25-333 Kielce
świętokrzyskie
2018-04-05 14:16:45 wyświetl szczegóły
309

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT DP.2301.21.2018

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT Zgodnie z treścią art. 86 ust 5 ustawy Pzp Zamawiający Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w postępowaniu DP.2301.21.2018 na „dostawę sprzętu elektronicznego komputerowego” zostały złożone oferty następujących Wykonawców: Termin składania ofert upłynął w dniu 04.04.2018 o godzinie 10:00 ZESTAWIENIE OFERT

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-04-04 14:25:36 wyświetl szczegóły
310

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, nr postępowania (Zapytanie ofertowe) DP.2302.25.2018

Organizacja pobytu uczestników XXV Konferencji "Stratygrafia plejstocenu Polski" w dniach 03-07.09.2018

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Przedsiębiorstwo Turystyczno-Handlowe "JAGA TOUR" Grzegorz Łojek
Huta Szklana 34
26-004 Bieliny
świętokrzyskie
2018-04-04 11:26:20 wyświetl szczegóły
311

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr DP.2301.12.2018

Publikacja ogłoszeń prasowych w gazecie codziennej w formie dodatku.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Polska Press Sp. z o.o., Oddzi. w Kielcach
Al. IX Wieków Kielc 4
25-516 Kielce
świętokrzyskie
2018-04-03 14:18:50 wyświetl szczegóły
312

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT DP.2301.9.2018

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT Zgodnie z treścią art. 86 ust 5 ustawy Pzp Zamawiający Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w postępowaniu DP.2301.9.2018 na „dostawę wraz z montażem sprzętu elektronicznego komputerowego w budynk rektoratu ” zostały złożone oferty następujących Wykonawców: Termin składania ofert upłynął w dniu 03.04.2018 o godzinie 10:00

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-04-03 11:58:34 wyświetl szczegóły
313

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej DP.2301.14.2018

Nazwa nadana zamówieniu: Zakup (rezerwacja, sprzedaż i dostarczenie) biletów lotniczych dla potrzeb Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup (sprzedaż, rezerwacja i dostarczenie do Zamawiającego) biletów lotniczych dla potrzeb Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Orientacyjna ilość biletów (na różnych trasach) kupowanych w okresie ostatnich 12 miesięcy: 200 szt. 2. Zakres przedmiotowego zamówienia obejmuje: Na podstawie złożonych przez Zamawiającego zgłoszeń Wykonawca: a) będzie wyszukiwał i proponował występujące na rynku bilety najtańsze na danej trasie oraz bezkolizyjną realizację połączeń wieloetapowych i najkrótszych na niej połączeń z uwzględnieniem wymaganego standardu podróży określonego przez Zamawiającego, b) będzie niezwłocznie informował Zamawiającego o braku możliwości realizacji zgłoszenia wraz z uzasadnieniem, c) będzie niezwłocznie informował o zbliżających się terminach wykupu biletów i złożonych rezerwacjach. Na podstawie złożonych przez Zamawiającego zamówień Wykonawca sprzeda Zamawiającemu bilety wybrane według zasad określonych w pkt. 2.a)

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Alina Ferens Krupa Agencja Podróży Transer
Plac Solny 18/19
50-063 Wrocław
dolnośląskie
2018-03-28 12:23:03 wyświetl szczegóły
314

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej DP.2301.19.2018

Artykuły informacyjne i promocyjne

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Kowalcze Małgorzata Zakład Poligraficzny SINDRUK
ul. Firmowa 12
45-594 Opole
opolskie
2018-03-27 12:25:50 wyświetl szczegóły
315

Informacja o zawarciu umowy w postępowaniu DP.2302.5.2018 w części 2,3,4 i 5 zamówienia

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie przygotowania i przeprowadzenia zajęć warsztatowych dla studentów UJK w odniesieniu od jednej do pięciu części zamówienia 1.1.Nazwa: Cześć 1 – Warsztaty „Innowacyjny program edukacyjny z wykorzystaniem metody pedagogiki cyrku” 1.2 Nazwa: Część 2 – Warsztaty „Etykieta językowa w pracy dziennikarza” 1.3.Nazwa: Część 3 –Certyfikowane szkolenie „Diagnoza w terapii integracji sensorycznej” 1.4. Nazwa: Część 4 – Warsztaty „Kształtowanie kompetencji zawodowych niezbędnych dla dziennikarza TV oraz media worker” 1.5.Nazwa: Część 5 – Warsztaty „Zadanie praktyczne dla studentów realizowane w formie projektu NEWSROOM UJK”

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Wykonawcy wybrani do realizacji zamówienia w poszczególnych częściach wskazani w piśmie
w treści pisma

2018-03-26 14:33:23 wyświetl szczegóły
316

ogłoszenie o unieważnieniu postępowania DP.2301.10.2018 w części 2 i 3

dostawa sprzętu komputerowego

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-03-26 08:51:11 wyświetl szczegóły
317

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu DP.2301.10.2018 cz 10

dostawa oprogramowania

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Jakub Hryciuk Onex Group
ul. Kierbedzia 4 Warszawa
00-828 Warszawa
mazowieckie
2018-03-26 08:49:44 wyświetl szczegóły
318

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu DP.2301.10.2018 cz 5,6,7,8,9,11

dostawa sprzętu komputerowego

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
"FRAMKO 2"
Kielce, ul. Duża 22
25-013 Kielce
świętokrzyskie
2018-03-26 08:46:55 wyświetl szczegóły
319

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu DP.2301.10.2018 cz 1 i 4

dostawa sprzętu komputerowego

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
MaN Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert
ul. Przyborowskiego 4/1
25-417 Kielce
świętokrzyskie
2018-03-26 08:44:53 wyświetl szczegóły
320

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej DP.2301.13.2018

Publikacja reklam promujących UJK w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Radio eM Kielce
ul.Sienkiewicza 2
25-333 Kielce
świętokrzyskie
2018-03-23 09:43:02 wyświetl szczegóły

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka