Dział Zamówień Publicznych UJK w Kielcach

Informacje dotyczące przetargów

Dokumentów: 2766

Strona: ||<< 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >> >>||

Lp. Umowa Zleceniodawca Zleceniobiorca Data dodania Polecenie
301

Informacja z otwarcia ofert dotyczy "Rozbudowy i nadbudowy budynku naukowo-dydaktycznego Wydziału Lekarskiego i nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach" DP.2301.30.2018

Dotyczy rozbudowy i nadbudowy budynku naukowo-dydaktycznego Wydziału Lekarskiego i nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-06-13 11:09:28 wyświetl szczegóły
302

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej DP.2301.29.2018

Publikacja ogłoszeń w ramach projektów

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Polska Press Sp. z o.o., Oddzi. w Kielcach
Al. IX Wieków Kielc 4
25-516 Kielce
świętokrzyskie
2018-06-13 10:54:39 wyświetl szczegóły
303

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w części I, II, III, IV i VI postępowania DP.2301.25.2018

dostawa sprzętu komputerowego

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
"FRAMKO 2"
Kielce, ul. Duża 22
25-013 Kielce
świętokrzyskie
2018-06-12 13:43:49 wyświetl szczegóły
304

ogłoszenie o unieważnieniu postępowania DP.2301.25.2018 w części 5,7,8,9,10

dostawa sprzętu komputerowego

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-06-12 13:41:43 wyświetl szczegóły
305

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej DP.2301.31.2018

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowo-budowlanych pomieszczeń w budynku Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Świętokrzyska 15 (część 1), oraz robót remontowych pomieszczenia nr. 126 w budynku Instytutu Zarządzania, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Świętokrzyska 21 (część 2).

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Zakład Usług Malarskich i Remontowo - Budowlanych Stanisław Królik
26-080 Mniów
świętokrzyskie
2018-06-11 12:12:21 wyświetl szczegóły
306

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DP.2301.33.2018

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych na potrzeby Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, których wykaz określający ich rodzaj i ilość stanowi Załącznik nr 1 (przedmiot zamówienia) do SIWZ.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-06-08 13:23:10 wyświetl szczegóły
307

DP.2301.26.2018. Informacja z otwarcia ofert.

Przedmiotem zamówienia jest usługa rekrutacji na studia stacjonarne kierunek lekarski w języku angielskim oraz opieki socjalno-menadżerskiej w roku akademickim 2018/ 2019 w UJK oraz pozyskanie studentów w ramach przeniesienia na II/III rok studiów.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-06-07 15:58:12 wyświetl szczegóły
308

Informacja z otwarcia ofert "Remont obserwatorium oraz pomieszczenia w Instytucie Zarządzania", nr postępowania DP.2301.31.2018

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowo-budowlanych pomieszczeń w budynku Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Świętokrzyska 15 (część 1), oraz robót remontowych pomieszczenia nr. 126 w budynku Instytutu Zarządzania, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Świętokrzyska 21 (część 2).

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-06-06 08:03:17 wyświetl szczegóły
309

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ZŁOŻONYCH W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM, nr postępowania DP.2301.15.2018

Wykonanie projektu i budowa traktu światłowodowego relacji Rektorat Żeromskiego 5 (Kielce)- Wydział Pedagogiczny i Artystyczny - Krakowska 11 (Kielce), nr referencyjny: DP.2301.15.2018

brak
brak

(pusty)
(pusty)

2018-06-04 14:32:07 wyświetl szczegóły
310

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT DP.2301.32.2018

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT Zgodnie z treścią art. 86 ust 5 ustawy Pzp Zamawiający Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w postępowaniu DP.2301.32.2018 na „dostawę sprzętu elektronicznego komputerowego” zostały złożone oferty następujących Wykonawców: Termin składania ofert upłynął w dniu 04.06.2018 o godzinie 10:00

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-06-04 11:55:22 wyświetl szczegóły
311

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej DP.2301.5.2018

Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla UJK w Kielcach.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
POLKOMTEL Sp. z o.o.
ul. Konstruktorska 4
02-673 Warszawa
mazowieckie
2018-05-30 12:35:33 wyświetl szczegóły
312

Informacja z otwarcia ofert DP.2301.29.2018

Ogłoszenia prasowe w ramach projektów

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-05-29 13:19:19 wyświetl szczegóły
313

ogłoszenie o unieważnieniu postępowania DP.2301.25.2018 w części 5,7,8,9,10

Zgodnie z treścią art. 92 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w postępowaniu DP.2301.25.2018 na „dostawę sprzętu komputerowego” dokonał unieważnienia postępowania w części 5,7,8,9,10 Termin składania ofert upłynął w dniu 08.05.2018 o godzinie 10:00

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-05-28 14:40:17 wyświetl szczegóły
314

ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w części 1,2,3,4,6 postępowania DP.2301.25.2018

Zgodnie z treścią art. 92 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w postępowaniu DP.2301.25.2018 na „dostawę sprzętu komputerowego” dokonał wyboru najkorzystniej oferty w części 1,2,3,4,6

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
"FRAMKO 2"
Kielce, ul. Duża 22
25-013 Kielce
świętokrzyskie
2018-05-28 14:38:51 wyświetl szczegóły
315

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DP.2301.28.2018

Kielce, 24.05.2018r Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont konserwatorski wejścia głównego do budynku Rektoratu” nr referencyjny: DP.2301.28.2018 W wymaganym terminie tj. do dnia 24.05.2018 r. do godz.11:00 złożono 2 oferty. DATA I GODZINA OTWARCIA OFERT: 24.05.2018 r. godz.11:15. Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę brutto: 564 200 zł.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-05-24 12:42:38 wyświetl szczegóły
316

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DP.2301.21.2018 cz VII

dostawa sprzętu komputerowego

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
MaN Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert
ul. Przyborowskiego 4/1
25-417 Kielce
świętokrzyskie
2018-05-21 14:20:58 wyświetl szczegóły
317

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DP.2301.21.2018 cz V, VI,VIII

dostawa sprzętu komputerowego

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
"FRAMKO 2"
Kielce, ul. Duża 22
25-013 Kielce
świętokrzyskie
2018-05-21 14:19:50 wyświetl szczegóły
318

ogłoszenie o unieważnieniu postępowania DP.2301.21.2018 w części 1,2,3,4

Zamawiający unieważnia postepowanie w części III w oparciu o art. 93 ust 1 pkt 4 tzn Zamawiający unieważnia postepowanie o udzielenie zamówienia jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższa cena przewyższa kwotę która zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-05-21 14:17:45 wyświetl szczegóły
319

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DP.2301.9.2018

dostawa wraz z montażem sprzętu elektronicznego komputerowego w budynku rektoratu

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
AV MULTIMEDIA Małysz i Spółka Sp. J.
ul. Głowackiego 7/7
25-368 Kielce
świętokrzyskie
2018-05-14 14:12:52 wyświetl szczegóły
320

Informacja z otwarcia ofert DP.2301.5.2018

Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla UJK w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-05-09 13:39:37 wyświetl szczegóły

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka