Dział Zamówień Publicznych UJK w Kielcach

Informacje dotyczące przetargów

Dokumentów: 2705

Strona: pierwsze ||<< 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 >> >>||

Lp. Umowa Zleceniodawca Zleceniobiorca Data dodania Polecenie
2401

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przedmiotem zamóweinia jest dostawa sprzętu komputerowego (numer sprawy DP/2310/112/11)

Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
MaN Complex
Kielce, ul. Przyborowskiego 4/1
25-417 Kielce
świętokrzyskie
2011-10-28 10:48:24 wyświetl szczegóły
2402

informacja o wyniku postepowania

Przedmiotem zamóweinia jest dostawa sprzętu dla Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego (znak sprawy DP/2310/167/11)

Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2011-10-28 10:43:11 wyświetl szczegóły
2403

ogloszenie o zawarciu umowy

dostawa gazu ziemnego do obiektów Uczelni

Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
PGNiG Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Karpacki OddziałObrotu gazem, Gazownia Kielecka
Kielce ul. Loefflera 2
25-550 Kielce
świętokrzyskie
2011-10-27 07:55:50 wyświetl szczegóły
2404

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Numer sprawy DP/2310/203/11.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych mebli dla Laboratorium Modelowania Matematycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach tj: mobilnych kontenerów pod drukarkę – 4 szt., biurek – 8 szt., foteli biurowych – 30 szt., szafy na akcesoria komputerowe – 1 szt., biurka-katedry – 1 szt., biurek – 10 szt.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy "JAWOR"
Linowiec 22
83-200 Starogard Gdański
pomorskie
2011-10-26 14:05:02 wyświetl szczegóły
2405

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty, postepowanie Nr DP/2310/109/11

W wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę sprzętu multimedialnego dla Uczelni” wybrana została oferta firmy: 1) „Framko 2”, Sp. J., J. Strykowski, S. Miazga, ul. Duża 22, 25-013 Kielce w częściach Nr: I, II, III, IV, VI, VII, VIII i IX, która otrzymała maksymalną liczbę punktów za jedyne kryterium wyboru ofert (cena brutto) według zestawienia poniżej: a) część Nr I: 100 pkt b) część Nr II: 100 pkt c) część Nr III 100 pkt d) część Nr IV: 100 pkt e) część Nr VI: 100 pkt f) część Nr VII: 100 pkt g) część Nr VIII: 100 pkt h) część Nr IX: 100 pkt. Pozostałe oferty otrzymały następującą liczbę punktów: 1) „MaN Complex” Grzywna Marek, Łapacz Norbert, ul. Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce według zestawienia poniżej: a) część Nr I: 78,11 pkt b) część Nr II: 82,40 pkt c) część Nr III 82,99 pkt d) część Nr IV: 85,57 pkt e) część Nr VI: 92,80 pkt f) część Nr VII: 87,67 pkt g) część Nr VIII: 70,86 pkt h) część Nr IX: 85,38 pkt. Ponadto informujemy, że postępowanie zostało unieważnione w części Nr V w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn. oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Informujemy, że termin podpisania umowy z Wykonawcą wybranym do realizacji niniejszego zamówienia ustalono na dzień 9 listopada 2011 r.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
"FRAMKO 2"
Kielce, ul. Duża 22
25-013 Kielce
świętokrzyskie
2011-10-26 14:01:11 wyświetl szczegóły
2406

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, postępowanie Nr DP/2310/168/11.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja praktyk zawodowych i zajęć praktycznych dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu w okresie od 01.10.2011 r. do 30.09.2012 r. (11 270 godzin dydaktycznych na kierunkach pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, zdrowie publiczne i ratownictwo medyczne – 1 godzinę dydaktyczną stanowi 45 minut dydaktycznych oraz 120 grup na zajęcia praktyczne na kierunkach pielęgniarstwo, położnictwo).

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
świętokrzyskie
2011-10-26 12:43:52 wyświetl szczegóły
2407

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia DP/2310/183/11

Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
według poniżej podanego pisma
według niżej podanego pisma

2011-10-26 12:23:08 wyświetl szczegóły
2408

Ogłoszenie o wyniku/unieważnieniu postępowania Nr sprawy DP/2310/111/11

Wdrożenie kompleksowego systemu łączności wraz z dzierżawą sprzętu w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2011-10-24 14:33:42 wyświetl szczegóły
2409

Informacja o udzieleniu zamówienia, postępowanie DP/2310/177/11

Aranżacja, wykonanie, dostawa i montaż mebli.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Z.U.H "DREWSTYL" Dariusz Kubicki
ul. Kalinowa 40
25-148 Kielce
świętokrzyskie
2011-10-20 14:18:48 wyświetl szczegóły
2410

OZU DP/2310/132/11

Dostawa komputerów i cześci komputerowych

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
"RYNEK 13" Dorota Krzysiek, Jacek Piasecki Spóka Jawna
Plac Gen. J. Bema 2/9
50-265 Wrocław
dolnośląskie
2011-10-19 10:01:39 wyświetl szczegóły
2411

OZU DP/2310/132/11

Dostawa komputerów i cześci komputerowych

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
MaN Complex
Kielce, ul. Przyborowskiego 4/1
25-417 Kielce
świętokrzyskie
2011-10-19 09:58:36 wyświetl szczegóły
2412

OZU DP/2310/132/11

Dostawa komputerów i części komputerowych

Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
"FRAMKO 2"
Kielce, ul. Duża 22
25-013 Kielce
świętokrzyskie
2011-10-19 09:54:56 wyświetl szczegóły
2413

OZU DP/2310/132/11

Dostawa komputerów i części komputerowych

Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
"ALTIX"
Warszawa, ul. Chlubna 88
03-051 Warszawa
mazowieckie
2011-10-19 09:43:59 wyświetl szczegóły
2414

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr sprawy DP/2310/118/11

Roboty remontowe w budynku Wydziału Humanistycznego przy ul. Leśnej 16 w Kielcach

Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Zakład Ogólnobudowlany Grzegorz Sępioł
Kielce, ul. Łanowa 138
25-147 Kielce
świętokrzyskie
2011-10-17 11:27:23 wyświetl szczegóły
2415

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, postępowanie DP/2310/205/11

Dostawa mebli do Domu Studenta "Odyseja"

Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Zakład Produkcji Mebli "DORMI" Adam Wasiak
ul. Słowackiego 27
38-450 Dukla
podkarpackie
2011-10-14 10:32:50 wyświetl szczegóły
2416

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty, postępowanie Nr DP/2310/178/11, część Nr II i III.

Przedmiotem zamówienia jest zakup odczynników chemicznych.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Sprzedaż Odczynników i Produktów Chemicznych CHEMILAB Bożena Gładysz
ul. Kopernika 6a
39-400 Tarnobrzeg
podkarpackie
2011-10-13 15:08:30 wyświetl szczegóły
2417

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Nr sprawy DP/2310/178/11 Część I

Zakup odczynników chemicznych

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
BIOCORP Polska Sp. z o.o.
ul. Malawskiego 6
02-641 Warszawa
mazowieckie
2011-10-13 13:50:48 wyświetl szczegóły
2418

Ogłoszenie o wyniku/unieważnieniu postępowania Nr sprawy DP/2310/195/11

Wykonanie w systemie „ZAPROJEKTUJ i WYBUDUJ”: dokumentacji projektowej oraz modernizacji pomieszczeń WMP w budynku przy ul. Świętokrzyskiej 15 w Kielcach

Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2011-10-13 12:51:02 wyświetl szczegóły
2419

informacja o zawarciu umowy

organizacja transportu wraz u ubezpieczeniem uczestników

Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o.
Staszów
ul. Krakowska 51
28-200 Staszów
świętokrzyskie
2011-10-12 15:34:07 wyświetl szczegóły
2420

Ogłoszenie o wyniku/unieważnieniu postępowania Nr sprawy DP/2310/145/11 część III

Część III: Dostawa moduł do katodoluminescencji (CL) z akcesoriami

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2011-10-12 15:32:30 wyświetl szczegóły
Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka