Dział Zamówień Publicznych UJK w Kielcach

Informacje dotyczące przetargów

Dokumentów: 2753

Strona: ||<< 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >> >>||

Lp. Umowa Zleceniodawca Zleceniobiorca Data dodania Polecenie
201

informacja o udzieleni uzamówienia - dotyczy DP.2301.46.2018 cz.III

Dostawa specjalistycznego wyposażenia dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu oraz Wydziału Matematyczno- Przyrodniczego UJK w Kielcach - część III

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
TK Biotech Tomasz Kamiński
ul. Królewicza Jakuba 40
02-956 Warszawa
mazowieckie
2018-10-18 11:29:40 wyświetl szczegóły
202

informacja o udzieleniu zamówienia -dotyczy DP.2301.46.2018 cz.II

Dostawa specjalistycznego wyposażenia dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu oraz Wydziału Matematyczno- Przyrodniczego UJK w Kielcach - cz.II

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
EPPENDORF POLAND Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 212
02-486 Warszawa
mazowieckie
2018-10-18 11:26:29 wyświetl szczegóły
203

INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY postępowanie DP.2301.46.2018 - część I

Dostawa specjalistycznego wyposażenia dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu oraz Wydziału Matematyczno- Przyrodniczego UJK w Kielcach - część I

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
ELEKTROMED Grzegorz Pałkowski
ul. Zabierzowska 11
32-005 Niepołomice
małopolskie
2018-10-18 11:23:55 wyświetl szczegóły
204

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DP.2301.68.2018 Rozbudowa i nadudowa budynku naukowo-dydaktycznego Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu

Kielce, dnia 18.10.2018 r. Znak: DP.2301.68.2018 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) w imieniu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, że w dniu 18.10.2018 r. o godzinie 10:15 nastąpiło otwarcie ofert, które zostały złożone do prowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Rozbudowa i nadbudowa budynku naukowo-dydaktycznego Wydziału Lekarskiego o Nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach”. Podczas otwarcia ofert podano do wiadomości następujące informacje: Nr oferty Firma oraz adresy wykonawców Cena brutto w PLN Okres gwarancji/ rękojmi Doświadczenie Kierownika budowy; termin wykonania; warunki płatności; 1 Firma Budowlana ANNA-BUD Sp. z o.o. Bilcza ul. Bukowa 2B 26-026 Morawica 25.091.000,00 80 Pełnienie funkcji kierownika budowy na 5 budowach ; Termin wykonania: etap I:7 miesięcy II etap20 miesięcy ; termin płatności 30. dni. 1. Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „KARTEL” S.A. Ul. Przemysłowa 8 28-300 Jędrzejów 26.466.000,00 80 Pełnienie funkcji kierownika budowy na7 budowach ; Termin wykonania: etap I:7 miesięcy II etap20 miesięcy ; termin płatności 30. dni. Zamawiający poinformował przed otwarciem ofert, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć 25.213.129,86 zł brutto. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w/w Wykonawcy w ciągu 3 dni od zamieszczenia niniejszej informacji z otwarcia ofert, zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp stanowiące Załącznik nr 8 do SIWZ.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-10-18 10:34:17 wyświetl szczegóły
205

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DP.2301.57.2018

Dostawa specjalistycznego sprzętu dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach Kielce, dnia 17.10.2018 r. Znak: DP.2301. 57.2018 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) w imieniu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, że w dniu 17.10.2018r. r. o godzinie 10:15 nastąpiło otwarcie ofert, które zostały złożone w prowadzonym postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa specjalistycznego sprzętu dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach” Podczas otwarcia ofert podano do wiadomości następujące informacje: Nr oferty Firma oraz adresy wykonawców Cena brutto w PLN Okres gwarancji Termin płatności/termin realizacji Czas reakcji-przystąpienie do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki 1. WALMED Sp. zo.o. 05-500 Jastrzębie k/Warszawy Ul. Ptaków Leśnych 73 Część II 99 348,00 24 miesiące 30 dni/14 dni brak 2 Dräger Polska Sp. z o.o. Ul. Sułkowskiego 18a 85-655 Bydgoszcz Część I 137.232,96 24 miesiące 30 dni/14 dni 72 godziny 3 FULL-MED. Sp. z o.o. Ul. Bursaki 6 20-150 Lublin Część III 125 603,84 24 miesiące 30 dni/14 dni 72 godziny Zamawiający poinformował przed otwarciem ofert, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć: część I 171.180,00 zł brutto; część II 97.616,00 zł brutto; część III 116.104,80 zł brutto. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w/w Wykonawcy w ciągu 3 dni od zamieszczenia niniejszej informacji z otwarcia ofert, zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp stanowiące Załącznik nr 6 do SIWZ.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-10-17 11:39:06 wyświetl szczegóły
206

DP.2301.54.2018. Informacja z otwarcia ofert.

Dostawa specjalistycznego sprzętu dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-10-16 12:41:53 wyświetl szczegóły
207

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT DP.2301.67.2018

Zgodnie z treścią art. 86 ust 5 ustawy Pzp Zamawiający Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w postępowaniu DP.2301.67.2018 na „Robot pokoju w Instytucie Fizyki Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UJK Wpłynęły następujące oferty Wykonawców: Termin składania ofert upłynął w dniu 16.10.2018 o godzinie 11:00

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-10-16 11:29:03 wyświetl szczegóły
208

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej DP.2301.60.2018

Dostawa mebli: tapczanów i krzeseł do DS-ów

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
ERGOSYSTEM S.j. R.Makuch, M. Wolski J.Wiatr
ul. Połczyńska 115 B
01-303 Warszawa
mazowieckie
2018-10-12 14:49:07 wyświetl szczegóły
209

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuconych ofertach. Oznaczenie postępowania DP.2301.58.2018

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DP.2301.58.2018 w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa akcesoriów laboratoryjnych i odczynników chemicznych dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”. Dla części 1 i 2

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-10-12 11:08:09 wyświetl szczegóły
210

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT DP.2301.64.2018

Zgodnie z treścią art. 86 ust 5 ustawy Pzp Zamawiający Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w postępowaniu DP.2301.64.2018 na „Roboty remontowo- budowlane w budynku Domu Studenckiego FAMA polegające na remoncie rynien i rur spustowych oraz remont pokoi po zaciekach, uszczelnienie kominów”

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-10-12 10:27:50 wyświetl szczegóły
211

ogłoszenie o unieważnieniu postępowania DP.2301.65.2018

Dot. : Wykonanie nawierzchni z płytek chodnikowych pod wiatę rowerową oraz naprawa podjazdu dla osób niepełnosprawnych

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-10-12 10:20:29 wyświetl szczegóły
212

ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowania DP.2301.61.2018

Zgodnie z treścią art. 92 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w postępowaniu DP.2301.61.2018 na „DOSTAWĘ SPRZĘTU Komputerowego używanego” dokonał wyboru najkorzystniej oferty Termin składania ofert upłynął w dniu 05.10.2018 o godzinie 10:00

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Kompre sp z.o.o.
Rogaszyce 82P 63-500 Ostrzeszów
63-500 Ostrzeszów
wielkopolskie
2018-10-12 10:17:30 wyświetl szczegóły
213

Notatka ze spotkania z Wykonawcami DP.2301.67.2018

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowo-budowlanych pomieszczenia – pokoju 306 i 306A w Instytucie Fizyki Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Zakres robót obejmuje: - zamurowanie otworów drzwiowych, - dwukrotne malowanie ścian i sufitów z przygotowaniem podłoża, - zerwanie posadzki, wykonanie warstwy wyrównującej, wykonanie posadzki z wykładziny PCV, - montaż umywalki, baterii umywalkowej, oraz szafki podumywalkowej, - montaż lamp oświetleniowych

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-10-08 14:36:57 wyświetl szczegóły
214

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia DP.2301.46.2018 „Dostawa specjalistycznego wyposażenia dla WLiNoZ oraz WMP UJK w Kielcach”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznego wyposażenia, postępowanie pn. „Dostawa specjalistycznego wyposażenia dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu oraz Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego UJK w Kielcach” zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-10-08 11:59:31 wyświetl szczegóły
215

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT DP.2301.61.2018

Zgodnie z treścią art. 86 ust 5 ustawy Pzp Zamawiający Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w postępowaniu DP.2301.61.2018 na „dostawę sprzętu komputerowego używanego” zostały złożone oferty następujących Wykonawców: Termin składania ofert upłynął w dniu 05.10.2018 o godzinie 10:00

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-10-05 15:11:24 wyświetl szczegóły
216

Informacja z otwarcia ofert DP.2301.58.2018

Dostawa akcesoriów laboratoryjnych i odczynników chemicznych dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-10-03 13:39:11 wyświetl szczegóły
217

Informacja z otwarcia ofert DP.2301.60.2018

Dostawa mebli: tapczanów i krzeseł dla Domów Studenta UJK w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
jak w treści pisma
jak w treści pisma

2018-10-02 12:10:21 wyświetl szczegóły
218

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Oznaczenie postępowania DP.2301.49.2018

Dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr DP.2301.49.2018 na „Usługę wsparcia technicznego i opieki powdrożeniowej Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego zarządzanie Uczelnią w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach” Część 1 zamówienia – świadczenie usługi wsparcia technicznego i opieki powdrożeniowej systemu w części dotyczącej SIMPLE.ERP Część 2 zamówienia –świadczenie usługi wsparcia technicznego i opieki powdrożeniowej systemu w części dotyczącej Uczelnia. XP

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
według wyżej podanego pisma
według wyżej podanego pisma

2018-10-01 12:43:30 wyświetl szczegóły
219

Informacja z otwarcia ofert DP.2301.59.2018 "Przystosowanie pomieszczeń dla Laboratorium Wirtualnej Terapii Radiacyjnej"

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na przystosowaniu pomieszczeń dla Laboratorium Wirtualnej Terapii Radiacyjnej, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz dokumentacją projektowo-kosztorysową stanowiącą załącznik do niniejszej SIWZ (dostępna pod linkiemhttp://ujk.edu.pl/dzp/files/d/Dokumentacja09052018.zip) , wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych oraz uzgodnień w imieniu Zamawiającego, pozwalających na użytkowanie remontowanych pomieszczeń.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-10-01 11:39:37 wyświetl szczegóły
220

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA DP.2301.53.2018

1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca pod nazwą „Rozbudowa i nadbudowa budynku naukowo-dydaktycznego Wydziału Lekarskiego i nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach” zgodnie z dokumentacją projektowo-kosztorysową stanowiącą załącznik do niniejszej SIWZ (dostępna pod linkiem http://www.ujk.edu.pl/dzp/files/d/DP_2301_45_2018.zip) wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych oraz uzgodnień w imieniu Zamawiającego, pozwalających na użytkowanie obiektu; w tym: • Rozbudowa i nadbudowa budynku naukowo-dydaktycznego Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu w ramach projektu „MEDPAT- doposażenie zakładów naukowych- badania z zakresu ochrony zdrowia” dalej MEDPAT • Wykonanie dostosowania i adaptacji pomieszczeń w skrzydle „A” i ”B” dla potrzeb Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w ramach projektu „SIMED-symulacja w kształceniu pielęgniarek i położnych- program rozwojowy UJK ” dalej SIMED.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2018-10-01 09:46:48 wyświetl szczegóły

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka