Dział Zamówień Publicznych UJK w Kielcach

Informacje dotyczące przetargów

Dokumentów: 2438

Strona: ||<< 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >> >>||

Lp. Umowa Zleceniodawca Zleceniobiorca Data dodania Polecenie
301

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT DP/2310/79/16

DP/2310/79/16 Kielce, dnia 02.12.2016 PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT Zgodnie z treścią art. 86 ust 5 ustawy Pzp Zamawiający Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w postępowaniu DP/2310/79/16 na „dostawę materiałów promocyjnych” zostały złożone oferty następujących Wykonawców: Termin składania ofert upłynął w dniu 02.12.2016 o godzinie 10:15 Część I 1) REKUS Iwona Świderska ul. Myszkowska 4/5 03-553 Warszawa z zaoferowaną kwotą brutto 3625,48 zł w tym podatek VAT termin 7 dni roboczych 2) Agencja Reklamowa Cieślik –Studio L spółka jawna 31-708 Kraków ul. Kisielewskiego 28 z zaoferowana kwotą brutto 6150 zł w tym podatek VAT termin realizacji 6 dni 3) FHU Mariola Borkowska ul. Abp J. Ablewicza 13/21 38-100 Tarnów z zaoferowana kwotą brutto 3936 zł w tym podatek VAT termin realizacji 10 dni Zamawiający oszacował przedmiot zamówienia na kwotę 4500 zł brutto Warunki płatności: Zamawiający zobowiązują się uregulować fakturę Wykonawcy w terminie 30 dni licząc od daty jej doręczenia do Zamawiającego Część II 1) Edica sp. z.o.o. ul. Forteczna 4 61-362 Poznań Oddział Karaków ul. Coinrada 63, 31-357 Kraków z zaoferowana kwotą brutto 13465 zł w tym podatek VAT , termin wykonania 14 dni 2) REMI-B Spółka Jawna Krzysztof Boiński Adam Krokowski 43-382 Bielsko Biała ul. Strazacka 35 z zaoferowana kwotą brutto 11546,00 zł w tym podatek VAT, termin wykonania 14 dni 3) Agencja Reklamowa Cieślik –Studio L spółka jawna 31-708 Kraków ul. Kisielewskiego 28 z zaoferowana kwotą brutto 24600 zł w tym podatek VAT termin realizacji 8 dni Zamawiający oszacował przedmiot zamówienia na kwotę 15200 zł brutto Warunki płatności: Zamawiający zobowiązują się uregulować fakturę Wykonawcy w terminie 30 dni licząc od daty jej doręczenia do Zamawiającego Część III 1) Agencja Reklamowa Cieślik –Studio L spółka jawna 31-708 Kraków ul. Kisielewskiego 28 z zaoferowana kwotą brutto 10209 zł w tym podatek VAT termin realizacji 6 dni 2) REMI-B Spółka Jawna Krzysztof Boiński Adam Krokowski 43-382 Bielsko Biała ul. Strazacka 35 z zaoferowana kwotą brutto 5696,00 zł w tym podatek VAT, termin wykonania 14 dni Zamawiający oszacował przedmiot zamówienia na kwotę 7300 zł brutto Warunki płatności: Zamawiający zobowiązują się uregulować fakturę Wykonawcy w terminie 30 dni licząc od daty jej doręczenia do Zamawiającego

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2016-12-02 11:57:11 wyświetl szczegóły
302

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (nr postępowania DP/2310/73/16)

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji pomieszczeń na pracownie dermatologiczno-kosmetyczne w budynku Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu w Kielcach.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Marcin Byszewski CZYSTA POLSKA
ul. Gliniana 10 lok. 5
25-659 Kielce
świętokrzyskie
2016-11-30 17:27:42 wyświetl szczegóły
303

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w części 4. Numer sprawy DP/2310/71/16.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia diagnostycznego dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, tj. aparatura do wykonywania cytologii płynnej – 1 szt.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
BECTON DICKINSON POLSKA Spółka z o. o.
ul. Osmańska 14
02-823 Warszawa
mazowieckie
2016-11-30 15:46:25 wyświetl szczegóły
304

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w części 2. Numer sprawy DP/2310/71/16.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia diagnostycznego dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, tj. system do diagnostyki molekularnej in vitro. Kompleksowa platforma do izolacji kwasów nukleinowych i RT PCR wraz z systemem komputerowym – 1 kpl.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Roche Diagnostics Polska Sp. z o. o.
ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B
01-531 Warszawa
mazowieckie
2016-11-30 15:41:52 wyświetl szczegóły
305

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w części 1. Numer sprawy DP/2310/71/16.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia diagnostycznego dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, tj. skaner preparatów histopatologicznych, cytologicznych, histologicznych. Sprzęt i oprogramowanie – 1 kpl.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
OPTA-TECH Sp. z o.o.
Al. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. U211
02-797 Warszawa
mazowieckie
2016-11-30 15:09:09 wyświetl szczegóły
306

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa materiałów informacyjnych i promocyjnych DP/2310/66/16 część 1 i 2

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
GOMA Agencja Reklamy Mariusz Markut
ul. Targowa 16
37-464 Stalowa Wola
podkarpackie
2016-11-30 12:30:01 wyświetl szczegóły
307

Informacja o unieważnieniu postępowania w cz. 3. Numer sprawy DP/2310/71/16.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia diagnostycznego dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, tj. mikroskopu biologicznego – 15 szt., mikroskopu badawczego 15 – stanowiskowego, kolorowej kamery – 1 szt.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2016-11-29 13:27:51 wyświetl szczegóły
308

Informacja z otwarcia ofert. Numer sprawy DP/2310/76/16.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych mebli dla Jednostek Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, z podziałem na części: 1) część 1 → krzesło drewniane – 26 szt., tapczan – 10 szt.; dotyczy DS. Melodia 2) część 2 → biurko – 1 szt., krzesło – 8 szt., stół – 1 szt., witryna – 1 szt., witryna – 1 szt., komoda – 1 szt., biurko – 2 szt., krzesło – 10 szt., szafa ubraniowa – 1 szt. stół – 1 szt., komoda – 1 szt., witryna wysoka – 2 szt. (1 szt. prawa, 1 szt. lewa); dotyczy WLiNoZ 3) część 3 → krzesło obrotowe do biurka – 1 szt.; dotyczy Rektoratu

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2016-11-28 12:00:13 wyświetl szczegóły
309

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w części IV postępowania DP/2310/77/16

Część IV Densytometry

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Alchem Grupa Sp. z o.o. Oddział Śląsk
ul. J. Kasprowicza 9/2
43-300 Bielsko Biała
śląskie
2016-11-23 11:00:53 wyświetl szczegóły
310

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w części III postępowania DP/2310/77/16

Część III – wytrząsarka typu VORTEX

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
AMP Polska sp.z.o.o.
ul. Bolesława Prusa 37/1, Kraków
30-117 Kraków
małopolskie
2016-11-23 10:58:36 wyświetl szczegóły
311

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w cz nr II postepowania DP/2310/77/16

Część II- Palniki automatyczne – 6 szt.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Donserv
Warszawa ul. Michała Spisaka 31
02-495 Warszawa
mazowieckie
2016-11-23 10:55:08 wyświetl szczegóły
312

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w cz nr I postępowania DP/2310/77/16

Część I- Mikrowirówki – 2 szt

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
MERANCO Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Laboratoryjna Sp. z o.o.
ul. Myśliborska 89
60-432 Poznań
wielkopolskie
2016-11-23 10:50:37 wyświetl szczegóły
313

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w cz. 2. Numer sprawy DP/2310/71/16.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia diagnostycznego dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, tj. system do diagnostyki molekularnej in vitro. Kompleksowa platforma do izolacji kwasów nukleinowych i RT PCR wraz z systemem komputerowym – 1 kpl.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Roche Diagnostics Polska Sp. z o. o.
ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B
01-531 Warszawa
mazowieckie
2016-11-16 11:51:20 wyświetl szczegóły
314

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, nr postępowania DP/2310/73/16

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji pomieszczeń na pracownie dermatologiczno-kosmetyczne w budynku Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu w Kielcach.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Marcin Byszewski CZYSTA POLSKA
UL.Gliniana 10/LU nr 5
25-659 Kielce
świętokrzyskie
2016-11-14 15:05:38 wyświetl szczegóły
315

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1. Nr sprawy DP /2310/71/16

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń laboratoryjnych dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach tj. skaner preparatów histopatologicznych, cytologicznych, histologicznych. Zestaw komputerowy z oprogramowaniem - 1kpl.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
OPTA-TECH Sp. z o.o.
Al. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. U211
02-797 Warszawa
mazowieckie
2016-11-09 15:17:11 wyświetl szczegóły
316

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia DP/2310/70/16

Remont i przebudowa Hotelu Asystenta na Dom Studenta DP/2310/70/16 Przedmiotem zamówienia była robota budowlana polegającą na remoncie i przebudowie Hotelu Asystenta na Dom Studenta przy ul. Śląskiej 11 w Kielcach wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych oraz uzgodnień w imieniu Zamawiającego.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Ostrowiecki Kombinat Budowlany S.A.
ul.J. Rosłońskiego 4
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
świętokrzyskie
2016-11-09 11:57:54 wyświetl szczegóły
317

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 4. Nr sprawy DP /2310/71/16

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń laboratoryjnych dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach tj., aparatury do wykrywania cytologii płynnej- 1szt.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
BECTON DICKINSON POLSKA Spółka z o. o.
ul. Osmańska 14
02-823 Warszawa
mazowieckie
2016-11-09 09:21:53 wyświetl szczegóły
318

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej część 2

Dostawa materiałów informacyjnych i promocyjnych DP/2310/66/16 część 2

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
GOMA Agencja Reklamy Mariusz Markut
ul. Targowa 16
37-464 Stalowa Wola
podkarpackie
2016-11-07 13:30:06 wyświetl szczegóły
319

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej część 1

Dostawa materiałów informacyjnych i promocyjnych DP/2310/66/16

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
GOMA Agencja Reklamy Mariusz Markut
ul. Targowa 16
37-464 Stalowa Wola
podkarpackie
2016-11-07 13:25:24 wyświetl szczegóły
320

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z wolnej ręki - dystrybucja energii elektrycznej

świadczenie usług dydtrybucji energii elektrycznej nr OS/31-4410/2016 i OS/31-4411/2016 dla budynku G i A Wydziału Matematyczno- Przyrodniczego UJK w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
PGE Dystrybucja,
Skarżysko-Kamienna al. Marsz J. Piłsudskiego 51
26-110 Skarżysko Kamienna
świętokrzyskie
2016-10-28 08:20:29 wyświetl szczegóły
Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka