Dział Zamówień Publicznych UJK w KielcachDział Zamówień Publicznych


Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
UWAGA

Wdrożenie platformy przetargowej (e-zamówienia)

  1. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje wszystkich zainteresowanych Wykonawców, iż zakończył proces wdrożenia elektronicznego narzędzia służącego do realizacji zamówień publicznych (przetargów) oraz zakupów których realizacja wymaga publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
  2. Dostęp do platformy dla Wykonawców jest bezpłatny.
  3. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach przypomina, iż do skutecznego złożenia oferty (dokumentów, oświadczeń itd…) w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego jest wymagany podpis elektroniczny z ważnym kwalifikowanym certyfikatem.
  4. Do zawierania umów w sprawie zamówienia publicznego, które będą zawierane „korespondencyjnie – na odległość” – jest wymagany podpis elektroniczny z ważnym kwalifikowanym certyfikatem.

Platforma Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

https://ujk.logintrade.net/rejestracja

Wsparcie techniczne dla Wykonawców (Dostawców):

+48 71 787 37 57; +48 71 787 35 34; +48 71 787-37-27

pn-pt: 8:00-16:00

helpdesk@logintrade.net
Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka