Nowości – DZIENNIKARSTWO I INFORMACJA

Nowości - DZIENNIKARSTWO I INFORMACJA
D. Hombek, Dzieje prasy polskiej wiek XVIII (do 1795 r.), 2016, cena 25,20 zł

Dzieje prasy_okl.cdr

Danuta Hombek, Dzieje prasy polskiej wiek XVIII (do 1795 r.), 2016, 176 s., format B5, ISBN 978-83-7133-668-3, cena 25,20 zł

Niniejsza publikacja przedstawia proces kształtowania się rynku prasowego w Polsce w XVIII wieku, począwszy od nieregularnych form ulotnych po systematycznie ukazujące się tytuły. Skrypt jest przeznaczony dla studentów tych kierunków studiów, na których realizowany jest program z zakresu dziejów kultury medialnej. Dotyczy to przede wszystkim dziennikarstwa i komunikacji społecznej, a także wszystkich innych kierunków studiów, na których występują treści medialne w ujęciu historycznym. Książka obejmuje terytorium całej Rzeczypospolitej w jej granicach przedrozbiorowych, a więc także Prusy Królewskie. Dzieje prasy polskiej rozpoczyna rok 1714, w którym ukazało się w Gdańsku pierwsze czasopismo historyczno-polityczne pt. „Der Staats- und galante Criticus”, a kończy rok 1795, wyznaczający kres niepodległej Rzeczypospolitej. Dużo miejsca poświecono zagadnieniom dotyczącym warszawskiego rynku prasowego, ponieważ to stolica odegrała najważniejszą rolę w kształtowaniu kultury prasowej XVIII-wiecznej Rzeczypospolitej.

.

.

.

„Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy”, t. 8/19, red. O. Dąbrowska-Cendrowska, Tomasz Mielczarek, 2016, cena 42,00 zł

RocznikBP_okl_8-19.cdr

„Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy”, t. 8/19, red. Olga Dąbrowska-Cendrowska, Tomasz Mielczarek, 2016, 314 s., format B5, ISSN 2080-4938, cena 42,00 zł

Spis treści

Od redakcji, s. 9

Artykuły i rozprawy

WOJCIECH FURMAN (Rzeszów), Czym jest komodyfikacja i tabloidyzacja przekazów
dziennikarskich? O splocie różnych procesów, s. 13

TOMASZ MIELCZAREK (Kielce), Tabloidyzacja prasy opinii, s. 25

OLGA DĄBROWSKA-CENDROWSKA (Kielce), Tabloidyzacja luksusowych magazynów
dla kobiet i mężczyzn. Aspekt ilościowy, s. 45

MAGDALENA PRZYBYSZ-STAWSKA (Łódź), „Fakt” kulturalny: oferta Karnetu kulturalnego
w latach 2010–2014, s. 63

PRZEMYSŁAW CISZEK (Kielce), Czasopisma o grach wideo w Polsce. Rys historyczny
i obecna sytuacja na rynku, s. 83

WOJCIECH LIS (Lublin), Prasa internetowa. Proces migracji mediów do cyberprzestrzeni, s. 97

JANUSZ WŁODZIMIERZ ADAMOWSKI (Warszawa), Teraźniejszość i przyszłość radia
publicznego w Polsce. Uwagi i refleksje na 90-lecie polskiej radiofonii, s. 109

MAŁGORZATA GRUCHOŁA (Lublin), Komodyfikacja „kultury” w telewizji publicznej, s. 121

JUDYTA EWA PERCZAK (Kielce), Hybrydyzacja gatunku telewizyjnego na przykładzie
telewizji wróżbiarskich w Polsce, s. 139

KAMIL NIESŁONY (Katowice), Ramy interpretacyjne w tworzeniu newsów telewizyjnych , s. 155

ALICJA GAŁCZYŃSKA (Kielce), Sensacyjny hit… O tabloidyzacji języka mediów, s. 175

MATEUSZ KASIAK (Lublin), Artykuł publicystyczny w prasie i w internecie. Analiza
porównawcza, s. 189

PAWEŁ ŁOKIĆ (Poznań), Celebryckość dziennikarzy jako funkcja komodyfikacji formatów
informacyjno-publicystycznych, s. 207

MONIKA BARTNIK (Lublin), Ujawnienie informacji chronionych tajemnicą dziennikarską, s. 225

PAWEŁ WIECZOREK (Warszawa), Media wobec oczekiwań masowego odbiorcy, s. 239

JOLANTA DZIERŻYŃSKA (Kielce), Zmiana modelu finansowania mediów, s. 255

Varia

ADRIAN ULJASZ (Rzeszów), Miasto rodzinne pisarza jako temat i miejsce wydarzeń
w literaturze dla dzieci. Lublin w twórczości Janiny Porazińskiej i Józefa
Czechowicza, s. 273

Recenzje

Stanisław Jędrzejewski, Radio publiczne w Europie: program – finansowanie – technologia
– audytorium
, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2015 – TOMASZ MIELCZAREK , s. 297

Dziennikarstwo a public relations, pod red. Michała Gajlewicza i Katarzyny Gajlewicz-Korab,
Warszawa 2015, Difin S.A. – JOLANTA CHWASTYK-KOWALCZYK, s. 301

Oblicza mediów lokalnych i regionalnych. Szkice medioznawcze, pod red. Stanisława
Michalczyka i Dariusza Krawczyka, Instytut Mikołowski, Mikołów 2016 – JOLANTA
DZIERŻYŃSKA-Mielczarek, s. 305

Kinga Przybysz, Spór Radia Maryja z KRRiT w świetle wybranych publicystycznych audycji
Radia Maryja w latach 2011–2013
, Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum,
Poznań 2015 – TOMASZ MIELCZAREK, s. 309