PUBLIKACJE WYDZIAŁU PRAWA, ADMINISTRACJI I ZARZĄDZANIA

PUBLIKACJE WYDZIAŁU PRAWA, ADMINISTRACJI I ZARZĄDZANIA
 1. D. Buras, W. Saletra, Słownik historyczny policji państwowej województwa kieleckiego z lat 1919-1939, 2014, cena 14,70 zł
 2. A. Cyran-Mądzik, Partie parlamentarne w Polsce wobec integracji europejskiej w latach 1991-2007, 2010, cena 47,25 zł
 3. R. S. Czarny, Dyplomacja kulturalna w działalności Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Los Angeles w latach 1991-2011, 2015, cena 52,50 zł
 4. I. Fudali, Wybrane problemy społeczne podejmowane w publicznych wystąpieniach przez księdza Józefa Kardynała Glempa, Prymasa Polski, 2014, cena 26,25 zł
 5. J. Grzela, Płaszczyzny i kierunki współpracy nordyckiej, 2014, cena 33,60 zł
 6. T. Jarocki (red.), Innowacje dla bezpiecznego i zintegrowanego rozwoju. Kapitał, gospodarka, zarządzanie bezpieczeństwem, t. 2, 2016, cena 44,10 zł
 7. A. Kasińska-Metryka, R. Miernik, B. Zapała, Władza w świecie przywództwa. Przywództwo w świecie władzy, 2016, cena 17,85 zł
 8. A. Kasińska-Metryka, M. Molendowska, R. Wiszniowski (red.), Ideowe i pragmatyczne uwarunkowania marketingu politycznego, 2016, cena 27,30 zł
 9. A. Kasińska-Metryka, R. Wiszniowski, M. Molendowska (red.), Od marketingu samorządowego do prezydenckiego…, 2015, cena 22,05 zł
 10. K. Kik, M. Molendowska, A. Zaremba, Polityka bezpieczeństwa w programach i działaniach głównych nurtów politycznych Unii Europejskiej, 2016, cena 26,25 zł
 11. M. Łuszczuk, Ewolucja ról międzynarodowych w Arktyce, 2015, cena 52,50 zł
 12. E. Łyżwa (red.), Państwo polskie wobec współczesnej rzeczywistości gospodarczej – wyzwania ekonomiczne, społeczne, etyczne, 2016, cena 33,60 zł
 13. A. Pawlik, P. Dziekański, Jak pisać pracę akademicką? Wykład dla studentów i doktorantów, 2015, cena 12,60 zł
 14. Ł. J. Pikuła, Aksjologia Unii Europejskiej w świetle źródeł, wykładni i instytucji, 2015, cena 31,50 zł
 15. A. Szydlik-Leszczyńska, Wybrane aspekty rozwoju regionu świętokrzyskiego we współczesnych warunkach gospodarowania, 2015, cena 15,75 zł
 16. M. Tomala (red.), Północ w stosunkach międzynarodowych, 2014, cena 22,05 zł
 17. E. Trafiałek (red.), Innowacje dla bezpiecznego i zintegrowanego rozwoju. Aktywna polityka społeczna, ekonomia, bezpieczeństwo społeczne w przestrzeni europejskiej, t. 1, 2016, cena 44,10 zł
 18. E. Trafiałek (red.), Innowacje w polityce społecznej XXI wieku. Przedsiębiorczość, zmiana, rozwój, polityka socjalna, 2014, cena 37,80 zł
 19. A. Życki (red.), Młoda Politologia, t.1. Międzynarodowa i krajowa przestrzeń publiczna, 2013, cena 21,00 zł
 20. A. Życki (red.), Młoda Politologia, t.2. Europa XXI wieku, 2013, cena 23,10 zł
 21. A. Życki (scientific editor), The Glossary of Political Science European Union Visegrad Countries East Europe, 2015, cena 15,75 zł